herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 395/11 w sprawie powołania składu autorskiego do opracowania "Planu funkcjonowania miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny."

ZARZĄDZENIE Nr 395/2011

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 07 września 2011 r.

 

w sprawie powołania składu autorskiego do opracowania „Planu funkcjonowania miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.’’

 

 

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), § 3 ust. 1pkt 2a,c, ust.2 , §4 ust.1pkt 2a,c Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.152), zarządzam co następuje:

 

§1. Do opracowania części I „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ powołuję zespół autorski w składzie:

  1. Andrzej Skoracki – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  2. Ryszard Gutowski – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  3. Adam Cybulski – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  4. Marian Maciejewski - inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  5. Antoni Piątkowski – mjr rezerwy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu,
  6. Dariusz Rutkowski – aspirant Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu,
  7. Jan Rączka – aspirant sztabowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

 

§2. Do opracowania załączników C, D, E, F, G, H, I, J „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ wyznaczam osoby wymienione w §1 oraz  wytypowane przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Grudziądza oraz komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§3. Szkolenie w zakresie opracowania „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ przeprowadzi inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Skoracki w dniu 21.09.2011 r.

 

§4. Odpowiedzialnym za  opracowanie  „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ czynię Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pana Rafała Cywińskiego, którego upoważniam do koordynowania i podejmowania decyzji  w moim imieniu dotyczących wykonania wyżej wymienionego dokumentu. 

 

§5. Wyznaczone osoby do  opracowania  „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do wglądu w informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§6. Termin wykonania części I „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ - 31.10.2011 r.

 

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia opracowania całego „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-09-2011 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 29-09-2011 08:46