herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 15 marca 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul.Łyskowskiego 2017-01-12 12:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 15 marca 2017 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego 2017-01-09 12:45
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Rydygiera 2016-12-22 08:33
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 24 stycznia 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Droga mazowiecka 2016-12-19 12:54
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu przy ul. Warszawskiej 2016-12-15 15:12
Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz, wynoszącego 6/16 części w zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Myśliwcu gm. Wąbrzeźno, oznaczonej jako działka nr 355 w obrębie 0009 Wąbrzeźno o powierzchni 0.9800 ha, zapisanej w KW TO1W/00001917/0 2016-12-14 15:19
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 20 stycznia 2017r., na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,położonej w Grudziądzuprzy ul. Lipowej 2016-12-12 09:18
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 20 stycznia 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzuprz ul. Storczykowej 2016-12-12 09:17
Prezydent Grudziądza ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego 2016-12-09 12:13
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 11 stycznia 2017 r. na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Sosnowej 2016-12-08 15:05
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 stycznia 2017r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu prz ul.Wawrzyniaka 2016-12-08 09:52
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 19 stycznia 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej 2016-12-08 09:51
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 17 stycznia 2017r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Sikorskiego 2016-12-07 14:26
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 16 stycznia 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 2016-12-06 08:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone,organizowane w dniu 16 stycznia 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Północnej 2016-12-06 08:46
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 3 lutego 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej 2016-12-01 12:03
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konarskiego 2016-11-02 08:56
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prz ul. Konarskiego 2016-11-02 08:55
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 15 grudnia 2016r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego 2016-10-11 13:18
Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Portowej 2016-10-07 12:31
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym wraz z terenem przynależnym, położonej w Białym Borze 2016-05-05 09:16