herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 kwietnia 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej 2017-02-24 12:11
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 22 marca 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka 2017-02-16 13:21
Prezydent Grudziądza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz, wynoszącego 6/16 części w zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Myśliwcu gm. Wąbrzeźno, oznaczonej jako działka nr 355 w obrębie 0009 Wąbrzeźno o powierzchni 0.9800 ha, zapisanej w KW TO1W/00001917/0. 2017-02-14 13:02
PREZYDENT GRUDZIĄDZA zaprasza do udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 14 marca 2017 r. na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Zielonej 2017-02-10 10:00
PREZYDENT GRUDZIĄDZA zaprasza do udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 14 marca 2017 r. na sprzedaż przysługującej gminie - miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 14/34 2017-02-09 12:49
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Rydygiera 2017-02-09 09:38
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 13 marca 2017r., na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej 2017-02-03 11:12
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 marca 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz,położonych w Grudziądzu przy ul. Storczykowej 2017-02-02 11:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 marca 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej 2017-02-02 11:46
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 kwietnia 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej 2017-02-01 08:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 marca 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Północnej 2017-01-30 14:50
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 marca 2017r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz prezy ul. Sikorskiego 18 2017-01-30 14:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz prz ul.Konarskiego 2017-01-26 13:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 15 marca 2017 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego 2017-01-09 12:45
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu przy ul. Warszawskiej 2016-12-15 15:12
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 3 lutego 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej 2016-12-01 12:03