herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zbiór kadrowo-płacowy - KATALOG -
Oświadczenia mieszkańców korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej - KATALOG -
Zgromadzenia - KATALOG -
Zbiór dokumentów otrzymywanych od organizacji pozarządowych i stowarzyszeń - KATALOG -
Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
Animatorzy sportu - KATALOG -
Stowarzyszenia - KATALOG -
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej - KATALOG -
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych - KATALOG -
Monitoring wizyjny miasta Grudziądza - KATALOG -
Grudziądzki Budżet Obywatelski - KATALOG -
Ewidencja właścicieli nieruchomości przekazujących odpady komunalne gminie-miasto Grudziądz - KATALOG -
Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki - KATALOG -
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym - KATALOG -
Działalność gospodarcza - KATALOG -
Ewidencja osób posiadających materiały zawierające azbest - KATALOG -
Ewidencja zbiorników bezodpływowych, ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków - KATALOG -
Rejestr osób przekraczających dozwoloną prędkość - KATALOG -
Rejestr spraw o wykroczenia - KATALOG -
Rejestr mandatów karnych - KATALOG -
Kandydaci na ławników sądowych - KATALOG -
Postępowania w zakresie praw konsumenckich - KATALOG -
Sportowcy stypendyści - KATALOG -
Rejestr cotygodniowych przyjęć interesantów przez Prezydenta i Wiceprezydentów Grudziądza oraz Sekretarza i Skarbnika Miasta - KATALOG -
Centralny rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Prezydenta Grudziądza - KATALOG -
Radni Rady Miejskiej Grudziądza - KATALOG -
Wycinka drzew i krzewów - KATALOG -
Rejestracja roślin i zwierząt egzotycznych - KATALOG -
Pozwolenia wodno-prawne - KATALOG -
Rejestr dłużników za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - KATALOG -
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - KATALOG -
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym - KATALOG -
Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - KATALOG -
Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - KATALOG -
Rejestr wydanych kart wędkarskich - KATALOG -
Ewidencja pozwoleń na budowę i rozbiórek obiektów budowlanych - KATALOG -
Rejestr warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji celu publicznego - KATALOG -
Kandydaci do pracy - KATALOG -
Reklamowanie - KATALOG -
Obrona cywilna - KATALOG -
Ewidencja ludności, dowody osobiste - KATALOG -
Książka kontroli - KATALOG -
Egzekwowanie wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - KATALOG -
Grudziądzka Karta Seniora - KATALOG -
Powoływanie na stanowiska kierownicze - KATALOG -
Licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy - KATALOG -
System rozliczania tytułów wykonawczych - KATALOG -
Spis osób uprawnionych do odbioru świadectw rekompensacyjnych - KATALOG -
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - KATALOG -