herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych ul. Kalinkowa (działka nr 3/1 w obr. 103 o powierzchni 105 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00019018/6). 2017-02-24 12:16
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul.Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 73/17 2017-02-24 12:15
Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowa. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 70/17 2017-02-22 07:48
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Droga Pomorska 7. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 31/17 2017-02-22 07:43
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia ul. Trynkowa. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 25/17 2017-02-17 09:43
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego ul. Chełmińska. Załącznik do Zarządzenia Przydenta nr 57/17 2017-02-17 09:39
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów przy ul. Piłsudksiego oraz ul. Tysiąclecia 2017-02-16 10:21
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art.231 &2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Lipowej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta 56/17 2017-02-10 09:43
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art.231 &2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Lipowej. Załącznik do Zarządzenia nr 55/17 2017-02-10 09:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Wiślanej.Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 49/17 2017-02-10 09:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej. Załącznik nr 48/17 do Zarządzenia Prezydenta 2017-02-10 09:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kalinkowej. Załącznik nr 44/17 do Zarządzenia Prezydenta nr 2017-02-10 09:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów . Załącznik nr 41/17 do Zarządzenia Prezydenta 2017-02-10 09:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 29/17 2017-02-10 09:23
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu- ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta 43/17 2017-02-09 10:03
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147) sporządzone zostały wykazy nieruchomości położonych w Grudziądzu, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych przy ul. Warszawskiej i ul. Szpitalnej 2017-01-12 12:15
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: - ul. Zielona (działka nr 42/13 w obr. 124 o powierzchni 48 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00018940/1), - ul. Zielona (działka nr 42/15 w obr. 124 o powierzchni 40 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00018940/1). 2017-01-09 08:28
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Składowej, oznaczona jako działki nr 8/28 o pow. 1.3757 ha, nr 8/63 o pow. 0.2053 ha, nr 8/163 o pow. 0.0945ha i nr 31/3 o pow. 0.4750 ha (łączna powierzchnia 2.1505ha), obręb 137, zapisana w księdze wieczystej nr TO1U/00018994/4. 2016-12-19 12:55
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości położonych w Grudziądzu, stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2016-11-24 07:08
?Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: 2016-11-14 12:23
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym w budowie - stanowiąca własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu 2016-10-28 11:48
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI Prezydent Grudziądza, Na podstawie art.124 ust. 1 i 2, art. 124 a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 2016-10-24 11:15
Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczona została nieruchomość położona w Myśliwcu 2016-10-20 10:25
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości położonych w Grudziądzu, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów 2016-10-18 09:32
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych przy ul. Rydygiera 2016-10-18 09:07
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych przy ul. Waryńskiego 2016-10-07 07:37
Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w najem, na którym umieszczono: 2016-09-22 07:21
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz 2016-09-05 13:23
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: 2016-08-29 11:59
Prezydent Grudziądza informuje,iż sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2016-08-04 11:07
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz oraz gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, przy ul. Konarskiego, ul. Droga Mazowiecka, ul. Bluszczowa oraz ul. Lipowa 2016-07-05 12:48
Prezydent Grudziądza informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz położonej przy ul. Śniadeckich 2016-06-22 12:53
Prezydent Grudziądza informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz połozonych przy ulicy Portowej 2016-05-20 12:32
Prezydent Grudziądza informuję o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na którym umieszczono nieruchomość położoną przy ulicy Tysiąclecia 102 2016-05-10 08:54
Prezydent Grudziądza informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, położonych w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza 2016-04-14 10:11
Decyzje Prezydenta Grudziądza w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - data ostateczna, termin płatności - KATALOG -
Informacja - księgi wieczyste 2010-05-27 13:28