herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/601, obreb 118 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 17 w Grudziądzu. Agnieszka Schulz 2018-01-19 13:53:47
Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki Piotr Mazur 2018-01-19 12:52:22
Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki Piotr Mazur 2018-01-19 12:51:48
Grudziądzki Budżet Obywatelski Piotr Mazur 2018-01-19 12:51:04
Grudziądzki Budżet Obywatelski Piotr Mazur 2018-01-19 12:50:34
Rejestr instytucji kultury Piotr Mazur 2018-01-19 12:49:23
- dokument usunięty Piotr Mazur 2018-01-19 12:48:49
Zbiór dokumentów otrzymywanych od organizacji pozarządowych i stowarzyszeń Piotr Mazur 2018-01-19 12:47:58
- dokument usunięty Piotr Mazur 2018-01-19 12:47:29
Zbiór dokumentów otrzymywanych od organizacji pozarządowych i stowarzyszeń Piotr Mazur 2018-01-19 12:47:18
XLIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 13 grudnia 2017 r. Józefa Podlaska 2018-01-19 12:46:43
Sportowcy stypendyści Piotr Mazur 2018-01-19 12:45:50
Sportowcy stypendyści Piotr Mazur 2018-01-19 12:45:26
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym Piotr Mazur 2018-01-19 12:44:17
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym Piotr Mazur 2018-01-19 12:43:38
Animatorzy sportu Piotr Mazur 2018-01-19 12:43:00
Animatorzy sportu Piotr Mazur 2018-01-19 12:42:21
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 5 - obr. 119; dz. nr: 112, 10 - obr. 124 położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu Michał Heyka 2018-01-19 12:09:21
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 5 - obr. 119; dz. nr: 112, 10 - obr. 124 położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu Michał Heyka 2018-01-19 12:06:02
Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Milena Kubik 2018-01-19 10:11:40
Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Milena Kubik 2018-01-19 10:10:40
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia Milena Kubik 2018-01-19 10:05:58
Zarządzenie Nr 22/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Milena Kubik 2018-01-19 10:05:46
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia Milena Kubik 2018-01-19 10:02:41
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia Milena Kubik 2018-01-19 10:00:08
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu Beata Kulpa 2018-01-19 08:07:05
Gminna Ewidencja Zabytków Tomasz Kopczyński 2018-01-18 14:28:23
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-01-18 14:23:19
Komisja Edukacji 23 stycznia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-01-18 14:23:11
ZARZĄDZENIE NR 540/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2018-01-18 13:54:08
ZARZĄDZENIE NR 540/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2018-01-18 13:53:56
ZARZĄDZENIE NR 540/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2018-01-18 13:51:57
I 2018 ustanie upoważnienia Piotr Mazur 2018-01-18 11:26:10
I 2018 ustanie upoważnienia Piotr Mazur 2018-01-18 11:25:19
I 2018 ustanie upoważnienia Piotr Mazur 2018-01-18 11:25:02
XII 2017 udzielenie upoważnienia Piotr Mazur 2018-01-18 11:08:30
Anna Nowak - Referent w Wydziale Komunikacji Piotr Mazur 2018-01-18 11:07:37
XLVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 31 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-01-18 10:35:26
XLVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 31 stycznia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-01-18 10:34:49
XLVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 31 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-01-18 10:15:04