herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2017-11-17 11:49:32
ZARZĄDZENIE NR 456 /17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2017-11-17 10:08:05
ZARZĄDZENIE NR 454 /17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sztumskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2017-11-17 10:05:04
ZARZĄDZENIE NR 455 /17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Województwa Kujawsko - Pomorskiego przez gminę - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 Katarzyna Kudlewska 2017-11-17 10:01:33
ZARZĄDZENIE NR 455 /17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Województwa Kujawsko - Pomorskiego przez gminę - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 Katarzyna Kudlewska 2017-11-17 10:01:15
ZARZĄDZENIE NR 448/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2017-11-17 09:58:28
ZARZĄDZENIE NR 448/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2017-11-17 09:58:04
Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-11-17 08:33:13
Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-11-17 08:32:32
Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-11-17 08:32:17
Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-11-17 08:31:39
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. prowadzenia ŚDS Ligia Bartos 2017-11-17 07:31:17
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. dystrybucji żywności Ligia Bartos 2017-11-17 07:30:39
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. prowadzenia ŚDS Ligia Bartos 2017-11-17 07:30:14
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. dystrybucji żywności Ligia Bartos 2017-11-17 07:27:14
UCHWAŁA NR XL/83/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu Józefa Podlaska 2017-11-16 13:51:01
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 22 listopada 2017 r. Józefa Podlaska 2017-11-16 08:51:59
XLIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 listopada 2017 r. Józefa Podlaska 2017-11-16 08:45:39
Projekt wieloletniej prognozy finansowej 2018 - 2031 Sylwia Szczęsna 2017-11-16 07:42:10
Projekt budżetu 2018 Sylwia Szczęsna 2017-11-16 07:41:28
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz od 1 stycznia 2017 r. Tomasz Kopczyński 2017-11-15 12:16:03
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 19 grudnia 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2017-11-15 08:41:56
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 19 grudnia 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2017-11-15 08:41:41
Wydział Finansowy Tomasz Kopczyński 2017-11-15 08:18:34
Wydział Edukacji Tomasz Kopczyński 2017-11-15 08:18:13
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Tomasz Kopczyński 2017-11-15 08:17:50
ZARZĄDZENIE NR 440/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2017-11-14 14:11:03
ZARZĄDZENIE NR 439/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00024180/0 na rzecz gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2017-11-14 14:09:59
ZARZĄDZENIE NR 438/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-11-14 14:09:04
ZARZĄDZENIE NR 437/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-11-14 14:08:03
ZARZĄDZENIE NR 436/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. Tomasz Kopczyński 2017-11-14 14:07:19
ZARZĄDZENIE NR 435/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2017-11-14 14:06:14
Kontrola finansowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-11-14 12:59:54
Kontrola finansowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-11-14 12:58:46
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2017-11-14 12:22:11
ZARZĄDZENIE NR 434/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, prawem służebności przesyłu Tomasz Kopczyński 2017-11-14 11:57:31
ZARZĄDZENIE NR 433/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-11-14 11:55:13
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2017-11-14 11:44:48
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2017-11-14 11:42:42
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej -22 listopada 2017 r. Józefa Podlaska 2017-11-14 11:35:53