herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola finansowa w Gimnazjum Nr 4 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-09-26 14:23:22
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2017-09-26 13:22:13
ZARZĄDZENIE NR 378/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Ligia Bartos 2017-09-26 13:11:47
Wydział Organizacyjny Tomasz Kopczyński 2017-09-26 12:06:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 30 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul.Droga Mazowiecka/Składowa Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 12:05:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 30 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul.Droga Mazowiecka/Składowa Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 12:05:14
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 12:04:14
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 12:03:58
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 29 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 12:01:50
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 29 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 12:01:34
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 6 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 11:57:42
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 6 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2017-09-26 11:57:23
ZARZĄDZENIE NR 401/17 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Kamilla Wiśniewska 2017-09-26 11:42:47
ZARZĄDZENIE NR 379/17 w sprawie ustalenia sposobu obsługi finansowej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych Kamilla Wiśniewska 2017-09-26 11:40:29
ZARZĄDZENIE NR 385/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-09-26 11:02:11
ZARZĄDZENIE NR 391/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-09-26 11:01:13
ZARZĄDZENIE NR 393/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:59:56
ZARZĄDZENIE NR 394/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:54:35
ZARZĄDZENIE NR 392/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:54:03
ZARZĄDZENIE NR 390/17 uchylające zarządzenie w sprawie ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:53:36
ZARZĄDZENIE NR 388/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:52:43
ZARZĄDZENIE NR 387/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:50:28
ZARZĄDZENIE NR 386/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:49:20
ZARZĄDZENIE NR 384/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:48:47
ZARZĄDZENIE NR 383/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:48:11
ZARZĄDZENIE NR 382/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:47:24
ZARZĄDZENIE NR 381/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:46:48
ZARZĄDZENIE NR 380/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:46:11
ZARZĄDZENIE NR 377/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:45:39
ZARZĄDZENIE NR 376/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:45:04
ZARZĄDZENIE NR 375/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:44:00
ZARZĄDZENIE NR 368/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:41:51
ZARZĄDZENIE NR 368/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:41:27
ZARZĄDZENIE NR 374/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:09:38
ZARZĄDZENIE NR 373/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:09:05
ZARZĄDZENIE NR 372/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:07:59
ZARZĄDZENIE NR 371/17 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego na drugie półrocze 2017) Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:07:03
ZARZĄDZENIE NR 370/17 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:06:30
ZARZĄDZENIE NR 369/17 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli Tomasz Kopczyński 2017-09-26 10:05:15
ZARZĄDZENIE NR 367/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2017-09-26 09:59:32