herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2018-04-19 14:00:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2018-04-19 13:57:42
Sprawozdanie Rb - 27S I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:18:58
Sprawozdanie Rb - 28S I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:18:34
Sprawozdanie Rb - N I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:18:11
Sprawozdanie Rb - NDS I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:17:49
Sprawozdanie Rb - Z I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:17:28
Sprawozdania 2018 rok Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:16:41
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r. Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:16:10
Budżet 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:15:01
Komisja Bezpieceństwa Publicznego i Ochrony P.Poż. - 12 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-04-19 10:04:07
Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny ora Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej 10 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-04-19 10:04:03
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 8 maja 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 10:03:54
Komisja Mieszkaniowa 24 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 10:02:29
Komisja Mieszkaniowa 24 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 10:01:59
L sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 09:58:05
L sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 09:41:13
ZARZĄDZENIE NR 101/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:07:26
ZARZĄDZENIE NR 100/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:06:49
ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:05:59
ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:05:28
ZARZĄDZENIE NR 96/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:04:47
ZARZĄDZENIE NR 95/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:03:54
ZARZĄDZENIE NR 94/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:02:32
ZARZĄDZENIE NR 93/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:01:39
ZARZĄDZENIE NR 65/18 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-04-19 07:52:42
ZARZĄDZENIE NR 65/18 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-04-19 07:50:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 18 kwietnia 2018r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Wąskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-04-18 13:01:47
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 101/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-04-18 12:37:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia nr 101/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-04-18 12:37:19
ZARZĄDZENIE NR 101/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-04-18 12:36:02
ZARZĄDZENIE NR 101/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-04-18 12:35:15
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2018-04-18 11:41:45
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2018-04-18 11:27:32
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2018-04-18 10:42:33
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2018-04-18 08:55:16
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2018-04-18 08:53:47
ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" Tomasz Kopczyński 2018-04-17 12:59:33
ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" Tomasz Kopczyński 2018-04-17 12:59:26
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-04-17 09:37:13