herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zgłoszeń budowy

NR ZGŁOSZENIA BUDOWY DATA WPŁYWU DANE INWESTORA ADRES I OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DATA WNIESIENIA SPRZECIWU DATA BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU UWAGI
PP-I.6743.332.2015 30.06.2015 MWiO Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego (działki :183,185,131/17 obr. 26 i 74 obr. 25)     wycofanie wniosku przez inwestora 06.07.2015
PP-I.6743.421.2015 10.08.2015 MWiO Sp. z o.o. budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego (działki :183,185,131/17 obr. 26 i 74 obr. 25)   11.09.2015  
PP-I.6743.431.2015 17.08.2015 HEUTINK POLAND Sp. z.o.o. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ul. Runa Leśnego (dz. 9/15, 9/24; obr.134)     wycofanie wniosku przez inwestora 31.08.2015
PP-I.6740.444.2015 26.08.2015 Kondys Karolina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Fiołkowa (dz. 41/28; obr. 160)
  26.10.2015  
PP-I.6743.448.2015 31.08.2015 Iwona Waszkiewicz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ul. Wspólna (dz. 37/8 obr. 153)
23.09.2015    
PP-I.6743.451.2015 02.09.2015 Zarząd Dróg Miejskich Remont ulicy Zamkowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Zamkowa (dz. 32,56,58 obr. 41;
dz. 61,62,70,118 obr. 42)
  05.10.2015  
PP-I.6743.467.2015 14.09.2015 .Gmina Grudziądz Budowa sieci wodociągowej ul. Szarotkowa (dz.23 obr. 158; dz. 5,53,55 obr. 159) 09.10.2015   22.09.2015r. wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia (do dnia 05.10.2015 r.)
PP-I.6743.493.2015 29.09.2015 Elektrownia CCGT Grudziądz
Sp. z o. o
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przyłącza wodociągowego ul. Jaskółcza, Skowronkowa (dz. 58 obr. 121; dz. 35, 25/3, 38/1, 38/2, 27/1, 29/1, 30, 36/1, 36/2, 28/1, 37/1 obr. 122 i dz. 259/2 obr. Węgrowo)   02.11.2015  

PP-I.6743.516.2015

16.10.2015 STULSZ Magdalena Rybczyńska Budowa sieci wodociągowej i przyłącza ul. Mieszka I (dz. 1/27, 1/35, 1/58, 1/59, 1/60, 1/63, 1/64, 1/65 obr. 10)    

05.11.2015 r. wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia;

wycofanie wniosku 30.11.2015

PP-I.6743.517.2015 19.10.2015 Gmina Grudziądz Budowa sieci wodociągowej zasilajacej w wodę m. Grabowiec ul. Szarotka (dz. 23 obr. 158 dz. 3, 53, 55/2 obr. 159)   19.11.2015  
PP-I.6743.579.2015 27.11.2015 MWiO Sp. 
z o. o.
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lipowej (dz. 203/7, 137, 204/3, 204/8 obr. 162).   29.12.2015  
PP-I.6743.610.2015 28.12.2015 Jarosław Jędrych Rozbudowa budynku mieszkalnego (dz. 114/9 obr. 155) ul. Debowa 22     12.01.2016r. postanowienie o uzupełnienie wniosku wycofanie wniosku 01.02.2016
PP-I.6743.47.2016 03.02.2016 Iwona Grabowska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dz. 66/15; obr. 16) ul. Trynkowa    

wycofanie wniosku 23.02.2016

PP-I.6743.44.2016 02.02.2016 ENERGA-OPERATOR SA budowa linii kablowej nn (dz. 42/27,42/28,55/4 obr. 28)   04.03.2016  
PP-I.6743.45.2016 03.02.2016 MWIO SP. Z O.O. sieć wodciągowa ul. Droga Kurpiowska (dz. 13/3,42,43,44,45 obr. 70,71)   07.03.2016  
PP-I.6743.46.2016 03.02.2016 MWIO SP. Z O.O. sieć wodciągowa ul. Droga Mazowiecka (dz. 9/3,14,5/3,9 obr. 136,134)   07.03.2016  
PP-I.6743.83.2016 24.02.2016 Igor Czerwiński i Monika Rutkowska budynek mieszkalny jednorodzinny ul. Dębowa (dz. 39/26 obr. 156)     wycofanie wniosku 18.03.2016
PP-I.6743.111.2016 09.03.2016 MWiO Sp. z o. o. sieć kanalizacji sanitarnej ul. Rydygiera (dz. 10,4 obr. 120; dz. 6/1, 6/11, 6/15, 6/8 obr. 121)   11.04.2016  
PP-I.6743.112.2016 09.03.2016 MWiO Sp. z o. o. sieć kanalizacji sanitarnej ul. Platanowa (dz. 11/12, 19/2, 7/24, 7/4 obr. 152)   11.04.2016  
PP-I.6743.141.2016 24.03.2016 Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej 0,4 kv wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi  ul. Borówkowa (dz. 9/76, 9/77, 9/78, 9/79,  9/80, 9/81,  9/82,  9/83, 9/84, 9/85, 9/61,  9/62, 9/63 obr. 134)   25.04.2016  
PP-I.6743.166.2016 04.04.2016 ENERGA-OPERATOR S.A. linia kablowa nn dz. 9/91,9/90 obr. 134 ul. Runa Leśnego   05.05.2016  
PP-I.6743.194.2016 15.04.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 15,68,27/1 obr. 160) ul. Powojowa   16.05.2016  
PP-I.6743.195.2016 15.04.2016 MWiO Sp. z o. o.MMWMmMM Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (dz. 90/28, 90/27, 90/26, 27/1 obr. 160) ul. Storczykowa   16.05.2016  
PP-I.6743.243.2016 17.05.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej NN - zasilającej budynki (dz. 47/63, 47/54, 47/56, 47/58 obr. 144) ul. Miła   20.06.2016  
PP-I.6743.299.2016 16.06.2016 Energa - Operator S.A.

Budowa linii kablowej NN - zasilającej budynki (dz. 77/4,77/3,77/15,77/14,77/13,77/12,77/7, 77/8,77/9,77/10, 77/11,77/17 obr. 151) ul. Paderewskiego

  18.07.2016  
PP-I.6743.315.2016 24.06.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dz. 21/559, 21/561, 21/751, 21/752, 21/753, 42/2 obr. 118) ul. Kustronia   25.07.2016  
PP-I.6743.415.2016 12.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN zasilakąca budynki (dz. 1/2, 8/40, 8/44, 8/43, 8/53, 8/48, 8/49, 8/47 obr. 156) ul. Orzechowa   12.09.2016  
PP-I.6743.421.2016 16.08.2016 Orange Polska S.A.

Budowa kanalziacji teletechnicznej oraz ustawienie szafy kablowej (dz. 105/3, 106/1,  107/1, 105/5, 105/7, 108/1, 109/1, 110/1, 136/1, 135/1, 134/,1 133/1, 132/1, 131/1, 113 obr. 162). ul. Lipowa, Paderewskiego, Makowa

  05.10.2016  
PP-I.6743.433.2016 22.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej Nn zasilającej budynek (dz. 5,43,42/1 obr. 119) ul. Miłoleśna   26.09.2016 r.  
PP-I.6743.455.2016 30.08.2016 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej zaspół budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dz. 1/6, 1/9, 1/13 obr. 9) ul. Grunwaldzka   03.10.2016 r.  
PP-I.6743.459.2016 01.09.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej - Etap I (dz. 24, 31/3 obr. 147) ul. Gierymskiego   03.10.2016 r.  
PP-I.6743.460.2016 01.09.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej - Etap II (dz. 27 obr. 147; dz. 28 obr. 148; dz. 303/1, 301, 298/4 obr. 149) ul. Gierymskiego   03.10.2016 r.  
PP--I.6743.513.2016 06.10.2016 ZDM budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 48/18,67,46/1,47/11,47/10 obr. 16) ul. Sztumska

 

 

08.11.2016  
PP-I.6743.515.2016 07.10.2016 ZDM

budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 1/4,136,16/1,285/56, obr. 126; dz. 1/3,5/6,6/2,7 obr. 130; dz. 2/31,2/37,2/51,2/64,2/73,2/74,2/85,2/91,2/96,2/99,2/102,2/110,2/111,2/116,2/117,3/2,4/12,5/13,6/2,7/2,84,9/7,12,80,338,17/2,2/60,2/63,2/88,2/82,2/87 obr. 132; 1/9,1/10,1/13, 1/23,2/9,2/12,2/14,2/15,2/16,2/22,2/123,2/124,2/134,2/136,2/23 obr. 133) os. Rządz

  08.11.2016  
PP-I.6743.541.2016 28.10.2016 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 10/10, 14, 10/14 obr. 89) Aleja Wigury   28.11.2016  
PP-I.6743.542.2016 28.10.2016 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego (dz. 21/100, 21/114, 21/185, 21/22, 21/387, 21/388, 21/5, 21/563, 21/566, 21/574, 21/583, 21/584, 21/585, 21/587, 21/588, 21/59, 21/591, 21/593, 21/598, 21/599, 21/600, 21/601, 21/603, 21/604, 21/605, 21/606, 21/607, 21/608, 21/609, 21/610, 21/611, 21/614, 21/615, 21/618, 21/62, 21/620, 21/621, 21/622, 21/624, 21/626, 21/627, 21/628, 21/629, 21/65, 21/68, 21/69, 21/73228.11.2016, 21/738, 21/85, 27/11 obr. 118; dz. 4 obr. 120; dz. 10/1, 10/3, 16/1, 16/3, 17/21, 17/3, 36/4, 38/28, 6/1, 6/13, 6/4, 6/5, 6/8, 7/1, 8/13, 8/3 obr. 121)

  28.11.2016  
PP-I.6743.580.2016 07.12.2016 MWiO Sp. z o. o. Budowa sieci wodociągowej (dz. 2/1, 2/2 obr. 12) ul. Mieszka I   09.01.2017  
PP-I.6743.7.2017 09.01.2017 ENERGA-OPERATOR SA BUDOWA LINII KABLOWEJ (DZ. 43/1;43/2;43/4;43/5;43/6;43/7;43/8;43/9;43/10;43/11;43/12;43/14;43/16;43/17 OBR. 119)   31.01.2017  
PP-I.6743.16.2017 19.01.2017 ENERGA - OPERATOR S.A. Budowa linii kablowej nn zasilającej budynki letniskowe (dz. 50/23, 49/2 obr. 144) ul. Zielona   10.02.2017  
PP-I.6743.26.2017 03.02.2017 ENERGA-OPERATOR SA budowa linii kablowej (dz. 87/7,87/8,87/11,87/14,97/6,80/17,80/16,80/15,80/8,80/5,51 obr. 151  )ul. Kasztanowa   27.02.2017  
PP-I.6743.54.2017 16.02.2017 ZDM Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV tj. budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Trynka (etap I);( dz. 13 obr. 21; dz. 91/11, 12/13, 21/7 obr. 22; dz. 92/2, 98/2 obr. 23; dz. 158, 155/2 obr. 26)   05.04.2017  
PP-I.6743.56.2017 17.02.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Owczarki (dz. 77, 66/20, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/9, 72/1,73/1, 76/3, 76/7, 19/1, 28/2, 6/5, 80/1, 81/1, 54/8, 54/6, 55/1, 52/2, 44/1, 45/1, 46/1, 61/1, 62/1, 78/1, 41/3, 41/5, 42/1, 43/1, 47/1, 48/1, 53/3 obr. 152; dz. 6/1 obr. 154; dz. 101/12, 39, 81, 112/13, 112/14, 60/4, 63, 97/2, 97/16, 97/5, 102 obr. 155; dz. 1/2, 19, 34/3, 31/6, 25/1, 23/1, 22/22 obr. 156; dz. 24/2, 56, 48, 69, 7 obr. 157; dz. 15 obr. 160; dz. 16/4, 17/1, 17/2, 17/3, 24, 35, 29, 28/1, obr. 161; dz. 105/5, 105/7, 108/1, 109/1, 110/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137, 16/2, 204/14, 204/3, 39, 5/3, 5/4, 54, 80/1, 81/1, 204/5, 28/2, 68/1, 38/2, 98, 94, 90/2, 91/2, 86/2, 36, 32/2, 181/1, 169, 163, 42, 53 obr. 162; dz. 218/6, 3/2, 47, 217, 46/14 obr. 163) ul. Goździkowa, Różana, Tulipanowa, Lipowa, Bluszczowa, Modrzewiowa, Grabowa, Jesionowa, Brzozowa, Astrowa, Irysowa, Bratkowa, Konwaliowa, Orzechowa, Akacjowa, Narcyzowa, Kaliowa, Dębowa, Bukowa, Wierzbowa   10.04.2017 w dniu 09.03.2017 wydano postanowienie o uzupełnienie zgłoszenia. W dniu 23.03.2017 uzupełniono dokumenty.
PP-I.6743.60.2017 20.02.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV (dz. 23/1, 22/22, 22/24, 22/25, 22/26, 22/27 obr. 156) ul. Wierzbowa   15.03.2017  
PP-I.6743.94.2017 08.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4kV (dz. 90/28, 27/1, 86/12, 285/7, 285/8, 285/9, 285/11 obr. 160) ul. Powojowa   30.03.2017  
PP-I.6743.111.2017 17.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 48/1, 47/21, 47/23 obr. 139; dz. 6/3 obr. 133; dz. 167/6, 159/1, 159/3 obr. 141; dz. 9 obr. 137) ul. Szosa Toruńska   07.04.2017  
PP-I.6743.112.2017 17.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (dz. 21/5, 21/9, 21/14, 21/7 obr. 154) ul. Dębowa   04.04.2017  
PP-I.6743.115.2017 20.03.2017 Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nn (dz. 24/30, 25/1, 25/2, 35/4, 35/5, 35/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 38/2, 38/4 obr. 163) ul. Waryńskiego   10.04.2017  
PP-I.6743.117.2017 21.03.2017 ZDM

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Strzemięcin (dz. 22/6, 22/23, 22/22, 22/17, 62/99 obr. 104; dz. 15, 16, 7/26, 7/25, 20/15, 20/6, 25, 18/2, 24/2, 24/4, 30, 67, 7/21, 13, 20/14, 20/29, 20/13, 41, obr. 106; dz. 11/4, 124/4, 71/106, 18/1, 71/36, 12, 70/6, 71/14, 71/121, 71/50, 16/3, 9/14, 16/4, 9/18, 9/16, 9/17, 71/30, 71/31, 10/19 obr. 107; dz. 1/1, 292, 242, 240/1, 240/2, 239, 241, 65, 8/26, 64/1, 62/1, 8/27, 36/5, 86, 84, 82, 80, 78, 243, 244, 61/2, 287/1, 288, 289, 245, 103/4, 238, 246, 248, 124/2, 126/4, 251, 250, 252, 184/3, 184/5, 302/5, 303, 256, 306, 260, 261, 262, 299, 274, 7/6, 238, 290, 61/3, 76, 74, 102, 125, 301, 300, 191/3, 216/5, 222/2 obr. 108; dz. 151/2, 152, 165, 159, 103/3, 104/28, 142/8, 216, 217, 145/5, 168, 172/4, 174, 179/2, 164, 157/3, 154, 156, 155, 153/2, 163, 220/1, 116 obr. 109; dz. 8/1 obr. 110; dz. 2/1, 2/3 obr. 111; dz. 1/15, 1/14 obr. 126) ul. Kraszewskiego, Wyspiańskiego, Konopnickiej Szenwalda, Zapolskiej, Orkana, Makuszyńskiego, Zamenhoffa, Staffa, Jackowskiego, Libelta, Tetmajera, Reymonta, Norwida, Wawrzyniaka, Broniewskiego, Żeromskiego, Tytoniowa, Sloneczna, Prusa, Stroma, Lelewela, Gałczyńskiego, Wiejska

  11.04.2017  
PP-I.6743.166.2017 13.04.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego os. Tuszewo (obr. 18 dz. 5/12; obr. 71 dz. 1/6, 2/2, 3/2, 44, 43, 42, 45, 46, 49; obr. 72 dz. 53/1, 39, 50, 49, 47, 48, 1/2, 44/2, 6/5, 6/6, 6/7, 6/3, 7/6, 7/9, 46/2, 46/3; obr.73 dz. 31/6, 31/3, 31/4, 40, 16/1, 38/1, 13/6, 13/1, 36/1, 1/6, 1/4, 35, 37, 29, 41, 34, 33; obr. 74 dz. 27, 25, 7/8, 2/6, 29; obr. 163 dz. 212, 213, 214 ,215, 216, 217, 2/9, 3/2, 106, 9/1, 108, 4/20, 10, 109, 259, 257, 258, 256, 6/3, 39)      
PP-I.6743.167.2017 13.04.2017 ZDM Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego osiedle Kuntersztyn (obr. 19 dz. 8/2, 8/74, 8/61; obr. 22 dz. 61, 51; obr. 23 dz. 103, 112, 104, 105, 114/3, 114/2, 114/1, 106, 113, 107, 110, 108, 109; obr. 86 dz. 92/2, 87, 91/2, 85 obr. 24 dz. 98/2, 99, 100, 101, 102, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27; obr. 25 dz. 48, 50, 49/4, 73, 41, 37, 74; obr. 26 dz. 185, 184, 183, 131/7, 178, 180, 181, 141, 102/6, 140, 142/38, 143, 139, 144, 137, 145, 132, 134, 133, 146, 159, 135, 136; obr. 33 dz. 15/25, 15/26; obr. 58 dz. 43; obr. 63 dz. 19; obr. 64 dz. 10/20, 14/6, 155, 154/3, 153, 152, 158, 157, 156,160; obr. 65 dz. 58, 51, 56, 55, 54, 52, 53, 64/1, 68, 63/2, 67/7; obr. 66 dz. 53, 64, 54, 63, 1/7, 55, 56, 57, 58, 59, 1/8, 62; obr. 68 dz. 43, 42; obr. 70 dz. 21, 12/3)      
PP-I.6743.168.2017 14.04.2017 ENERGA-OPERATOR SA linia kablowa nn (dz. 91/3,91/1 obr. 152; dz. 10,32/20,53/6 obr. 153) ul. Brzozowa      

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 01-07-2015 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Dorau-Reich 19-04-2017 14:08