ZARZĄDZENIE NR 406/12 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a Państwem Hanną i Romualdem Grudzień

 

ZARZĄDZENIE NR 406/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 24 sierpnia 2012r.

 

 

w sprawie  zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Państwem Hanną i Romualdem Grudzień 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

           § 1. Zamienić prawo własności nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej, oznaczonej jako działki nr 71/117 o pow. 0.0014ha i nr 71/119 o pow. 0.0014ha, obr. 107, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00020353/6, na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Państwa Hanny i Romualda Grudzień, położonej w Grudziądzu przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej  jako  działki  nr  71/110  o  pow.  0.0005ha,  nr 71/111  o pow. 0.0001ha, nr 71/113 o pow. 0.0006ha i nr 71/115 o pow. 0.0009ha, obr. 107, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00015137/8.

 

§ 2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości zastosowana zostanie dopłata w wysokości równej różnicy ich wartości.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            §   4.   Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            §   5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 29-08-2012 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-09-2012 10:49