Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej 25 listopada 2009 r.

Protokół
z XLVII sesji
Rady Miejskiej Grudziądza
odbytej w dniu 25 listopada 2009 r.
 
 
 
XLVII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o 18:40. W posiedzeniu udział wzięło 20 radnych.
 
/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1  do protokołu/
 
Ad. 1 a
            XLVII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado, otwieram obrady XLVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, przybyłych gości, naczelników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.
 
            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek.
 
Ad. 1 a
 
            Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka odczytał dwa pisma Prezydenta o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad. Projekty te zostały wprowadzone do porządku obrad.
 
/Pisma stanowią załączniki Nr 2 i 3 do protokołu/
 
            Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynął wniosek Klubu Radnych PiS/RdG o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy – miasto Grudziądz.
 
/Wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/
 
           
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Poproszę inicjatorów o kilka słów odnośnie tej inicjatywy, nim będziemy głosować nad wprowadzeniem.
 
Przewodniczący Klubu Marek Czepek
            Klub Radnych Pis/RdG złożył inicjatywę uchwałodawczą w dniach poprzedzających, czyli zgodnie z uprawnieniami, czyli 10 listopada i otrzymał opinię prawna oraz opinię Pana Skarbnika. Ustosunkowaliśmy się do kolizji prawnych i zrobiliśmy stosowną autopoprawkę, którą chcieliśmy wprowadzić dzisiaj w ramach art. 20 ust. 1a na dzisiejszą sesję.
 
/Autopoprawka do inicjatywy uchwałodawczej stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/
 
 
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Tydzień temu podczas spotkania komisji Rady informowałem państwa, że zamierzam stosowny projekt uchwały wnieść pod obrady Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia, jako że od września na skutek interpelacji Pana radnego Arkadiusza Goszki jest cos takiego przygotowywane pod względem ekonomicznym i pod względem prawnym. Również poinformowałem państwa radnych w która stronę idą nasze działania, przypomnę że chcemy w przypadku opłat adiacenckich wprowadzić, w przypadku wzrostu wartości nieruchomości zależnej od poprawy infrastruktury zerową stawkę opłat, w przypadku podziału nieruchomości za podział 30%, a pozostałe stawki zerowe. Dyskusyjne było i jest dzisiaj w dalszym ciągu skutki prawne takich decyzji, poinformowałem państwa, że w naszym województwie RIO uznaje takie uchwały z zerową stawką opłaty adiacenckiej, natomiast opinia prawników naszych jest taka, że ustawa nie przewiduje zwolnień, a zerowa stawka opłat jest obejściem tej ustawy. Poinformowałem państwa również, że pomimo to zaryzykuję i zaproponuję Wysokiej Radzie podjęcie uchwały z zerowymi stawkami opłaty i zobaczymy, czy RIO w naszym województwie, wzorem innych uchwał w innych miastach nie unieważni, zakładam, że nie. Proponuję podjęcie stosownej uchwały 16 grudnia, na kolejnej sesji plenarnej.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja się pytam Pana Prezydenta, dlaczego dopiero 16 grudnia.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Przedmiotem dyskusji jest jeszcze kwestia darowizn, w pkt 4 propozycji zero w wyniku podziału zostaje zniesiona współwłasność nieruchomości powstałe w wyniku dziedziczenia lub darowizny, dziedziczenia na pewno tak, darowizny analizujemy, w pierwszym stopniu pokrewieństwa. Na dzień dzisiejszy jest to furtka, przez którą można pozbywać się działek poprzez darowiznę.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja przede wszystkim, Panie Prezydencie chciałbym wyrazić zadowolenie z tego, że po długich deklaracjach, po dłuższym okresie walki naszego klubu, po długim okresie walki mieszkańców, przede wszystkim Owczarek, po długim okresie od momentu wystąpienia Pana Przewodniczącego Goszki z interpelacją, dzisiaj pięć minut przed sesją otrzymaliśmy dokument wyrażający ze strony Pana Prezydenta wolę, żeby jednak ustalić te opłaty adiacenckie mniej więcej w wersji, jaka myśmy wypracowali. Mnie się wydaje Panie Prezydencie, niech Pan nie używa słów tak wielkich, jak: „że Pan zaryzykuje”, bo to jest żadne ryzyko, przede wszystkim Pan nie ryzykuje portfelem, tylko Pan ryzykuje portfelem mieszkańców tego miasta, a że Pan ma lekką rękę co do szastania tymi pieniędzmi, to my już wszyscy o tym wiemy, ale nie to chciałem powiedzieć. Nie ryzykuje Pan dlatego, bo jak Pan sam powiedział dzisiaj, przecież inne miasta maja zerowa stawkę i RIO nie wniosła do tego żadnych zastrzeżeń, a więc ryzyka nie ma, jakiegokolwiek. Czasu było aż za dużo, żeby projekt tejże uchwały naprawdę mógł dzisiaj być przegłosowany w trybie art. 20, nie widzę jakichkolwiek przeszkód, tym bardziej że było spotkanie mieszkańców Owczarek, bo oni są bardzo zainteresowani tym z naszym klubem, zaproszenie dostał też i klub PO, należy w tym momencie ubolewać, że tylko my, jako klub stanęliśmy w całym składzie, wysłuchaliśmy mogę to powiedzieć, żale tych mieszkańców słusznych, uzasadnionych do wszystkich nas radnych, do naszego klubu też, bo wszyscy, jak jeden głosowaliśmy za przyjęciem tejże uchwały w kwietniu 2008 r. Rzeczywiście, mieszkańcy żalą się, tak mogę powiedzieć uczciwie, ci co byli, to słyszeli, wylali pomyje na nas i mieli tu rację, że nie widzieliśmy człowieka. Niestety, mimo zaproszenia, ja tu w tej chwili nie chcę mówić kąśliwie, mimo ze zaproszenie otrzymał też klub PO, to nikt się nie stawił, widocznie nie widział potrzeby. Mój wniosek jest taki, ażeby dzisiaj ten projekt uchwały przegłosować, przemawia za tym to, że wydawane są już decyzje administracyjne, które po prostu obciążają mieszkańców naszego miasta i nie można wobec tego być obojętnym, bo proszę od razu nie ripostować, że takich inwestycji nie ma, bo takie decyzje widzieliśmy od mieszkańców, szczególnie Owczarek.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Do niektórych sformułowań Pana radnego Kraśniewskiego się przyzwyczaiłem i nie będę reagował. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że uchwała z 30 kwietnia 2008 r., jaką Wysoka Rada podjęła o opłatach adiacenckich jest konsekwencją pisma Pana Wojewody, który w imieniu NIK, pod koniec 2007 r. przypomniał wszystkim burmistrzom i prezydentom, że to nie jest przywilej, opłaty adiacencie, to jest obowiązek. Konsekwencją tego pisma z 2007 r., gdzie NIK w innej części kraju kontrolował ponad trzydzieści samorządów, było prznaleglenie niejako Wysokiej Rady do tego, żeby taką uchwałę podjąć, to było w kwietniu 2008 r. Również chcę przypomnieć, co mówiłem na komisjach, o czym Pan radny nie mówił. Wzrost wartości nieruchomości z tyt. Opłat adiacenckich przez poprawę infrastruktury, mówimy o wodociągach, o kanalizacji, według rzeczoznawców, to jest 5 do 6%, co to jest, jeżeli 1000 m2 działki jest warte 50 tys. zł, to do 5 do 6% jest 2,5 do 3 tys., 50% oplata, to jest połowa, czyli 1250,- i 1500,-. Czynności związane z wyceną przez rzeczoznawcę tej nieruchomości oraz z innymi działaniami pracowników urzędu są mniej więcej na tej wysokości, jest to powód, dla którego chcę zaproponować zerową stawkę opłat adiacenckich z tyt. właśnie infrastruktury. Dzisiaj analizujemy, jeszcze raz powtarzam, zerowo stawka, czy musimy robić te wyceny nieruchomości, czy nie musimy, zdania są podzielone, niedługo będę miał ocenę prawna tego, na dzień dzisiejszy wydaje się, że nawet jak jest zero ta stawka, to i tak musimy robić operat szacunkowy, czyli ponosić koszty. Chcę powiedzieć, że pomimo tego, 16 zaproponuję państwu podjęcie takiej uchwały.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Może być mi przykro, a raczej nie jest mi przykro z tego, że Pan nie reaguje na moje wypowiedzi, ja w każdym razie mogę powiedzieć Panu, że bardzo uważnie wsłuchuję się w Pańskie słowa, jakie tu padały na tej Sali i na ogół rozumiem, co Pan powiedział i to, co Pan dzisiaj powiedział też rozumiem, a więc powiem, państwo to słyszeli. Powiedział Pan, że jedyny problem, pomijam stawkę zerową, to jest kwestia przy podziale nieruchomości dla spadkobierców w pierwszej linii, a więc ja pytam się, czy to jest tak wielki problem, żeby wszystkie swoje szare komórki, cały ten urząd musiał skoncentrować nad tym, jak to rozwiązać, bo mnie się wydaje, że w tym względzie problemu nie ma, jest oczywiście, bo może mieć charakter korupcyjny, ja to rozumiem, no to należy się zdecydować, czy ustalamy wówczas 5, 7, 10, 20 lat, ze przy podziale nie wolno tego sprzedawać, żeby nie miało to charakteru korupcyjnego i sprawa jest zamknięta i to jest tak prosta sprawa, jak dwa razy dwa jest cztery. Ja nie widzę żadnego problemu, mając tyle czasu do dyspozycji, żeby dzisiaj nam to przedstawić i powiedzieć, żadnego problemu, nie czekajmy do 16, tylko zadecydujmy o tym dzisiaj, bo na to czekają mieszkańcy.
 
Radny Marek Czepek
            Ja chciałbym odpowiedzieć Panu Prezydentowi na tę wątpliwość, która miał w przypadku dziedziczenia i darowizny w pkt 5, specjalnie zaczerniliśmy, Panie Prezydencie,  ten tekst w naszym projekcie uchwały w autopoprawce, gdzie pisaliśmy w pkt 5 „opłata przewidziana w niniejszym punkcie wynosi 0% jedy nie w sytuacji, w której obdarowani lub spadkobiercy nie zbędą nieruchomości w okresie 5 lat od dnia powstania obowiązku opłaty adiacenckiej”. Myślę, że to powinno rozwiać wątpliwości, które miał Pan Prezydent.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja nie mam, to są słowa Pana radnego, opinii prawnej na ten temat nie mam i to nie jest takie proste, jak Pan radny Kraśniewski mówił, czy Pan radny Czepek. Poczekam, żeby to nie był kolejny bubel prawny, miesiąc, niespełna miesiąc, bo to jest w sumie trzy tygodnie, żadnej sytuacji czasowej nie zmieni.
 
Radny Łukasz Mizera
            Jak mówiłem na komisji, ja jestem szczęśliwy, ze nasze stanowiska się zbiegły i problem został rozwiązany. Rzeczywiście, to nie jest żadna tajemnica, że tak się ułożyło, że popełniliśmy jako Rada błąd i wydaje się mi, że kluczem do spierania się, czy efektem do spierania się ma być jakieś rozwiązanie, ja dzisiaj widzę takie rozwiązanie i uważam, że nie ma sensu niepotrzebnie spierać się o te trzy tygodnie. Ja rozumiem, że jeżeli pan Prezydent takie zdanie przedstawił, to również w tym momencie w jakiś sposób te decyzje zostaną wstrzymane, to jest okres trzech tygodni, ja rozumiem, że te trzy tygodnie nie będą poświęcone na to, żeby wydać szereg tych decyzji, tylko właśnie po to, żeby spokojnie poczekać na nową uchwałę. Stąd też, jak mówiłem, ja podpisałem ten pierwotny projekt, ale dzisiaj widzę, że efekt, który zamierzaliśmy, to został osiągnięty i ja z tego powodu jestem szczęśliwy i dziękuję.
 
Radny Michał Czepek
            Przede wszystkim mówię do Pana Witolda Kraśniewskiego, my żadnego zaproszenia jako Klub Radnych PO nie dostaliśmy na spotkania z mieszkańcami Owczarek. Jedyne zaproszenie, jakie otrzymaliśmy i ja przyjąłem to zaproszenie na spotkanie z Klubem Radnych PiS/RdG, na którym omawialiśmy państwa propozycje i gdzie wytknęliśmy kilka błędów, które zostały częściowo poprawione w państwa propozycji, to jest jedno. Drugie, to to, że dostaliśmy po raz kolejny jakieś poprawki na ostatnia chwilę, bo ja przed chwila dostałem to dopiero, to leży na stole, w dniu sesji, dwie minuty przed sesją. Do tego nie macie opinii prawnej, czy te zapisy nowe, które są, to są zgodne z prawem, czy nie. Po trzecie, pragnę zaznaczyć, że nawet gdyby dzisiaj Rada podjęła uchwałę proponowanym przez państwa kształcie, to i tak nie zmienia to położenia tych osób, tych Grudziądzan, którzy już zostali obciążeni nakazem opłaty stawki adiacenckiej z wyniku podziału nieruchomości, no przez te trzy tygodnie, bądźmy uczciwi, nie wiem, czy ktokolwiek będzie dzielił teraz działkę, żeby móc być zmuszony płacić tę opłatę adiacencką, więc te trzy tygodnie naprawdę nikogo nie zbawią.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Chciałem tylko państwu radnym podkreślić, że w interpelacji, która otrzymały klubu jednoznacznie jest wskazane, że tutaj decyduje konkretnie pod jakimi rządami prawa nastąpiła poprawa infrastruktury, ewentualnie podziału. Trzy tygodnie, jeżeli mieszkańcy wiedzą, ze taka uchwała będzie podjęta, to nie zmienia po prostu faktu, kto dokonał podziału w dniu dzisiejszym, albo dokonał podziału, jest infrastruktura i tak wszystko będzie rozstrzygane według uchwały, która obowiązuje od 2008 r.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szymański
            Chciałbym trochę uporządkować pewne fakty. W odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego ja nie przypominam sobie, a czytałem Pan Prezydent ani słowem nie wspomniał o tym, że zamierza przygotować projekt uchwały zmieniającej tę uchwałę o opłatach adiacenckich, ani słowa w tej odpowiedzi nie było. Pan Przewodniczący zaczął naciskać dalej i za to też mu dziękujemy. Gdzieś pojawiła się wzmianka o tym, że taka uchwała może się pojawić, że jest przygotowywana, strasznie to długo trwa, Panie Prezydencie, wyjątkowo długo, jak na wszystkie służby, które Pan posiada w urzędzie.
            Natomiast, proszę państwa, no my przygotowaliśmy taki projekt uchwały, mało tego, łożyliśmy go na 14 dni przed dzisiejszą sesją, a więc było bardzo dużo czasu. Powiem coś więcej, myślę że tu warto tego tematu dzisiaj dotknąć, bo to dotyczy nie tylko tej uchwały, o której mówimy dzisiaj, ale to dotyczy także uchwały poprzedniej. Szanowni państwo, kiedy kierowaliśmy pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, składając jedną i druga uchwałę, między innymi pojawiło się takie zdanie, które pozwolę sobie zacytować: „prosimy Pana Przewodniczącego o zaciągnięcie opinii Pana Prezydenta oraz Skarbnika na temat wspomnianego projektu uchwały” i to jest wymóg regulaminowy oraz, co jest bardzo ważne „skorygowanie ewentualnych usterek prawnych, o ile takie występują” i co, proszę państwa, się stało przez te dwa tygodnie, nic. Nikt nam w tym nie pomógł, a w ręcz przeciwnie, dostawałem nawet sygnały, że próbuje się próbuje się tę uchwałę storpedować, nie pomagać radnym opozycyjnym, ani ze strony prawnej, ani ze strony innych pracowników Urzędu Miejskiego. Mówię o tym, ponieważ takie informacje do mnie docierały. To jest proszę państwa niebezpieczne, bo analogicznie, co by się stało, gdyby podobną inicjatywę, projekt uchwały przygotował Klub Radnych PO, na pewno wszyscy by dla nich pracowali i na pewno uchwała byłaby idealna z punktu widzenia formalno – prawnego i z punktu widzenia Pana Skarbnika. Jeżeli my składamy jeden projekt, to nie robi się w tej sprawie nic, pojawiają się tylko negatywne opinie, podobna sytuacja jest w drugiej sprawie, no to proszę państwa, pracujemy nad tym sami, nie jesteśmy prawnikami. Robimy wszystko, by te uchwały, te projekty były, jak najlepiej przygotowane. Mało tego, na zakończenie już, Pan Prezydent oczywiście poinformował nas, że taka uchwała z Jego strony będzie przygotowana i z tego, co słyszę, to ta uchwała jest bardzo zbieżna z tym, co my przygotowaliśmy i to nas bardzo cieszy, tylko proszę państwa, chyba nie musimy czekać do grudnia, do 16 grudnia, aby uchwała została przyjęta, różne powody były też przedstawiane w tej kwestii. W związku z tym, proszę państwa, na zakończenie powiem tylko tyle, nie ma żadnych przeszkód, żadnych powodów, by ta uchwała nie została dzisiaj przyjęta.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja w przeciwieństwie do Pana radnego Szymańskiego uważam, że są pewne przeciwwskazania do przyjęcia tej uchwały dzisiaj. Pierwsza rzecz, to państwo często zarzucacie, że dostajecie jakieś zmiany, poprawki przed sama sesją, no myśmy dokładnie to samo od państwa dostali przed sama sesją. Muszę przyznać, że ja mam wątpliwości, co do poprawek, które państwo zaproponowaliście. W związku z tym uważam, że jeżeli poczekamy i dokładnie się temu przyjrzymy, to te dwa, trzy tygodnie nas tu nie zbawi. Nie chciałbym, żeby tę uchwałę spotkał taki sam los, jak uchwałę poprzednią, która państwo tez zaproponowaliście w ostatnim momencie, a która sami nazwaliście ten projekt, jako projekt uchwały zmiatającej uchwałę budżetową, tak żeście zareklamowali tę uchwałę. Służę odpowiednim dokumentem na to, panie radny, może należałoby baczniejszą uwagę zwracać na to, co się mówi i pisze, przynajmniej oficjalnie.
 
Przewodniczący Radny Arkadiusz Goszka
            Ja bym chciał się ustosunkować tylko od strony formalno – prawnej, tryb składania uchwał reguluje § 19 Regulaminu Rady Miejskiej, mówi bardzo wyraźnie „Uzasadnienie projektu powinno zawierać wyjaśnienie potrzeby przyjęcia uchwały, informację o ewentualnych skutkach finansowych. Ponadto projekt uchwały, który może wywołać skutki finansowe dla budżetu miasta powinien zawierać opinię Skarbnika Miasta oraz opinię Prezydenta, gdy nie jest on wnioskodawcą. Projekt uchwały składa się na ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji. Tryb pracy nad projektem budżetu określa odrębna uchwała”. W jednym i drugim przypadku, szanowni państwo, jeżeli chodzi o poprzednią uchwałę, ona nie była na 14 dni przed złożona, jeżeli się nie mylę, to był 21 lub 22 października., czyli października, czyli 7 dni, ta uchwała wpłynęła, ale też możecie mnie państwo poprawić, ale też taka rozmowę z Panem Przewodniczącym przeprowadziłem, uchwała nie zawierała skutków finansowych, ani opinii Prezydenta ani Skarbnika. Wobec tego w zwykłym trybie prosiliśmy o zajęcie tego stanowiska, ona nie mogła być wprowadzona w normalnym układzie, ponieważ ona nie była kompletna. Chciałem tylko wyjaśnić, żeby nie było tutaj jakiejś informacji o jakiejś złej woli.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Chciałbym tylko powiedzieć Panu Wiceprzewodniczącemu Szymańskiemu, że tak, że oprócz interpelacji, odpowiedzi na interpelacje, to jest jeszcze protokół z posiedzenia Rady Miejskiej i moje zobowiązania do prac nad tą uchwałą jest w protokole z wrześniowej sesji Rady Miejskiej.
 
Przewodniczący Klubu PiS/RdG Marek Czepek
            Chciałem tylko Panu Przewodniczącemu powiedzieć, że dysponuję pokwitowaniem przez Biuro Rady Miejskiej w dniu 10 na przyjcie tej uchwały.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Ja z Panem radnym rozmawiałem w tym samym dniu telefonicznie, w obecności pracowników Biura, Pan przyjął do wiadomości, że jest niekompletna.
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szymański
            Ja Panie Przewodniczący wtedy zadaję pytanie, nie wiem może to jest do Pana skierowane, może te z do Pana Prezydenta. Ja po prostu chciałem spytać, czy radni, którzy przygotowują jakikolwiek projekt uchwały, przygotowują inicjatywę, tych radnych jest więcej niż kilka osób, to w związku z tym chciałem się spytać, czy mogą liczyć na pomoc ze strony Biura Prawnego, a więc prawników, którzy pomogą skorygować ewentualne błędy, czy mogą liczyć na pomoc ze strony Wydziału Finansowego, ze strony Pana Prezydenta, czy po prostu za każdym razem będzie się robiło wszystko, aby opinia była negatywna. Chciałbym usłyszeć, czy na taka pomoc w przyszłości możemy liczyć.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, Szanowni radni, zawsze można liczyć, każdy z państwa radnych cokolwiek tutaj proponując może liczyć na pomoc prawników Urzędu Miejskiego. Trzeba to jednak złożyć w odpowiednim czasie i za jakimś tam oczywiście poświadczeniem. Nie ma jeszcze sytuacji takiej, żeby prawnicy odmówili komukolwiek, nie znam przynajmniej, porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Dwa zdanie, żeby nie przedłużać, ustosunkuję się tylko do wypowiedzi radnego Michała Czepka. Chce Panu powiedzieć, nie ma Pan pełnej wiedzy, a więc Klub Radnych PO został poinformowany o tym, że jest spotkanie z mieszkańcami, o czym mówili wszyscy mieszkańcy, których było chyba około 30 na Sali, to jest po pierwsze. Ja mam świadomość, że to jest tylko w tej chwili akademicka dyskusja, bo tak można to określić i ona rzeczywiście by taka była, gdyby można było wierzyć załóżmy lub Pan Prezydent da takie zapewnienie, że do 16 grudnia nie zostaną wydane jakiekolwiek decyzje administracyjne w sprawie opłat adiacenckich. Nawet jeżeli powiem, to powiem, że  ja osobiście tez miałbym zastrzeżenie, tzn. wątpliwości, nie zastrzeżenie, czy złożona deklaracja przez Pana Prezydenta będzie miarodajna, gdyż na poprzedniej sesji na zapytanie Pana, nieobecnego dzisiaj radnego Andrzeja Wiśniewskiego, czy już zostały dzisiaj wydane jakieś decyzje w tej sprawie, w sprawie opłat adiacenckich, to Pan Prezydent, jak państwo chyba pamiętają, powiedział, że jeszcze żadne nie zostały. Delikatnie powiem, mijał się  tu Pan Prezydent z prawdą, stąd moje tu obiekcje co do tego, gdyż mieszkańcy Owczarek pokazywali nam decyzje wydane już wcześniej zanim Pan Prezydent mówił, że takich decyzji nie ma, pokazali nam naocznie, ze jednak takie decyzje są. Jeżeli Pan Prezydent złoży deklaracje i słowa dotrzyma, że do 16 grudnia rzeczywiście decyzji nie będzie, to uważam, że nic się wielkiego nie stanie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Generalna uwaga, ja się nie spodziewam jakiejś wielkiej pomocy ze strony urzędu przy realizacji naszych pomysłów, ale z drugiej strony nie może być tak, że za każdym razem, jak my o czymś mówimy, to musimy iść na wielka wojnę i produkować jakieś buble, żeby kogoś zmusić do jakiejś rozmowy.
Panie Przewodniczący Komisji Budżetu, jak byśmy się spotykali, to byśmy mieli, gdzie rozmawiać o tych uchwałach i może wspólnie z prawnikami urzędu i z urzędnikami byśmy wyprodukowali nie bubla, nie coś, co miało służyć na przyniesienie jakiś rezultatów i zwrócenie uwagi Pana Prezydenta, a konkretną porządna uchwałę. Zarzuty tego typu, to naprawdę są mocno nie na miejscu.
            Ostatnia generalna uwaga. Szanowni państwo, odnieśliśmy sukces i rozwiązaliśmy problem, jesteśmy chyba co do tego zgodni, zarówno Pan Prezydent, jak i ludzie siedzący po tej stronie, więc nie wiem, czy jest sens dalej przekonywać się co do tego, kto miał pomóc, jak, bo będziemy marnowali czas. Tak naprawdę wydaje się mi, że udało nam się rozwiązać problem i to jest chyba najważniejsze.
 
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Panie radny Mizera, żeby uciąć tę mantrę, którą Pan non stop uskutecznia, to chciałem Pana poinformować, bo pewnie Pan tego nie wie, że jeżeli radni, członkowie Komisji Budżetu uważają, że jest jakaś sprawa, która jest warta rozpatrzenia, rozważenia, to mogą, nawet jeżeli Przewodniczący Komisji Budżetu nie zwołuje takiego posiedzenia, sami wystąpić o to, żeby takie posiedzenie zostało zwołane i Przewodniczący wtedy  nie ma specjalnie wyjścia i musi takie posiedzenie zwołać. Pan tylko opowiada, że nie ma posiedzenia Komisji Budżetu, gdyby Pan miał naprawdę coś poważnego do rozpatrzenia, do rozważenia, to pewnie by Pan z taka inicjatywa wystąpił, a tak Pan tylko gada, gada…i tyle.
 
Radny Łukasz Mizera
            Są naprawdę granice bezczelności, ale chociażby w marcu i ja i pewnie Pan Wiceprzewodniczący Szram sobie również przypomni, zgłaszaliśmy kilkanaście spraw, którymi chcieliśmy się zająć. Teraz postawimy świat na głowie, że jeden radny niezależny ma zwoływać w Pana imieniu Komisję, to może zacznę zwoływać sesje, bo będę uważał, że trzeba zając się poza harmonogramem jakimiś nadzwyczajnymi sprawami i Przewodniczący Rad jest nam nie potrzebny, to czym Pan chce się zajmować, krytykowaniem mojej osoby, to jest naprawdę śmieszne.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Panie Przewodniczący, ja mam prośbę o udostępnienie mi wniosków radnych, członków Komisji Budżetu o zwołanie o posiedzenia Komisji Budżetu, które wpłynęły w bieżącym roku na Pana ręce.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
            Chciałbym postawić wniosek o zamknięcie dyskusji.
 
            Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zamkniecie dyskusji. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 18, przeciw 1, wstrzymało się 1) przyjęła wniosek.
 
            Następnie przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem  do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy miasta Grudziądz. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 6, przeciw 12, wstrzymało się 2) nie wyraziła zgody na wprowadzenie projektu uchwały do porządku.
 
            Następnie Prezydent zgłosił wniosek o wycofanie pkt 21, tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz (Rataja/Składowa)
 
 
            W wyniku przeprowadzenia głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, wstrzymało się 3) wyraziła zgodę na wycofanie pkt 21 z porządku obrad.
 
/Wycofany projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/
 
/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/
 
Ad. 1 c
 
            W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokoły z: XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza.
 
Ad. 2
            Informacje Prezydenta
 
/Wystąpienie Prezydenta stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/
/Wykaz zarządzeń Prezydenta Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/
 
 
Radny Marek Czepek
            Mam pytanie do Pana Prezydenta, w załączniku nr 2 „wydatki bieżące” , w poz. 27 jest taki piękny zapis, że przekazujemy kwotę po zlikwidowanym MZUP. Moje pytanie jest takie, jakie jeszcze miasto musi ponieść wydatki po zlikwidowanym MZUP, gdyż wyczytałem w planie budżetu na 2010 r., że musimy tam jakieś 800 tys. wydać na zaległe opłaty, bodajże marszałkowskie, z tytułu nieopłacenia przez MZUP w 2008 r. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie Skarbniku, jak będzie omawiany ten punkt na dzisiejszej sesji, to proszę o odpowiedź Panu radnemu. Ja rozumiem, że będą pytania związane z moja informacją, Panie radny, a to w kolejnym punkcie, który temu będzie służył, to na takie pytanie odpowiemy.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Zanim przystąpię do zadawania pytań odnośnie treści wystąpienia Pana Prezydenta, to najpierw chciałbym zapytać się, bo to mnie interesuje, o czym Pan nie mówił, a powinno nas to interesować, gdyż po raz drugi w tym okresie między sesjami Pański najbliższy współpracownik Pan Wiceprezydent był w Chinach i prosiłbym o efekty tej wizyty w Chinach.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, w wolnych wnioskach i głosach udzielę na to odpowiedzi.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jeżeli tak, to też mnie to satysfakcjonuje, chociaż uważam, że powinno to być w Pańskim wystąpieniu, gdyż Pan mówi o tym, co w tym czasie się działo.
            Prosiłbym bardzo o uściślenie, gdyż niejednokrotnie spotkałem się z niedopowiedzeniem na tej Sali, właśnie ze strony Pana Prezydenta. Otóż, czy, po kolei o tych inwestycjach, o których Pan mówił, pierwsza, to była chyba ul. Łyskowskiego, czy odbiór został już dokonany i ta inwestycja jest całkowicie zakończona, czy został rozpisany odbiór i prosiłbym o odpowiedź, gdyż chciałbym wiedzieć, jako że już niejednokrotnie, nawet miesiąc temu na tej sesji Pan Prezydent powiedział, że ul. Łyskowskiego jest już oddana, ja mam wątpliwości, czy już jest, ale jeżeli jest, to będzie mnie to satysfakcjonowało. W związku z tym pytanie do tego, jako że Łyskowskiego wiąże się ściśle z ul. Waryńskiego, bo jak wszyscy państwo wiedzą i inwestycje drogowe w tym zakątku naszego miasta, Tuszewo, Kuntersztyn dosyć są zintensyfikowane i brakuje tylko tego, żeby połączyć ul. Piłsudskiego z ul. Łyskowskiego. Wiemy, że zatwierdziliśmy wydatki związane z opracowaniem projektu na ul. Waryńskiego i ten projekt, z ust Pana Prezydenta dowiedzieliśmy się, że ten projekt jest już opracowany , mam pytanie, kiedy przewiduje się, że rozpocznie się etap realizacji tej inwestycji, czy ul. Waryńskiego. Druga sprawa, Pan Prezydent powiedział, że dzisiaj został zakończony przetarg ul. Śniadeckich …
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Absolutnie tak nie powiedziałem, precyzyjnie powiedziałem, że nastąpiło otwarcie kopert, otworzono o którejś godzinie koperty i tych kopert było dziewięć.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jeżeli tak, to przepraszam, to źle zrozumiałem, wycofuję pytanie, czyli tylko nastąpiło otwarcie kopert, jeżeli tak to dalej już nie będę się pytał.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Jeżeli chodzi o ul. Łyskowskiego, to bardzo proszę Pana Dyrektora Orłowskiego o odpowiedź, myślę, że na jedno pytanie i na drugie. Pytanie było, kiedy został fizycznie dokonany odbiór ul. Łyskowskiego i czy są tam jakieś zapisy jeszcze i poprawki, bo tak to zrozumiałem pytanie Pana radnego. Drugie, na jakim etapie jest realizacja dokumentacji przy ul. Waryńskiego. Jak państwo wiecie, to te dokumentacje mają różne poślizgi, jeżeli Pan Dyrektor pamięta, do kiedy jest termin. Konsekwencją, Panie radny, wpisania czegokolwiek do WPI jest wiedza o kosztach tej inwestycji, koszty są związane z ukończeniem dokumentacji i kosztorysu.
 
 
 
Wicedyrektor ZDM Adam Orłowski
            W chwili obecnej odbiory techniczne cały czas odbywają się, w związku z tym jeszcze nie ma zakończenia finalnego odbioru całościowego inwestycji, są w tej chwili przeprowadzane odbiory branżowe. Jeżeli chodzi o ul. Waryńskiego, to dokumentacja została zrealizowana, ZDM wnioskował do WPI o wprowadzenie tego zadania na poszczególne lata.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja bym chciał powiedzieć, że przy ul. Łyskowskiego była decyzja nadzorującego inspektora, żeby dopuścić możliwie szybko ruch kołowy na tej ulicy w trakcie realizacji jeszcze niektórych szczegółowych zadań, z oczywistych względów, żeby można było jak najszybciej korzystać z tej ulicy.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Po udzieleniu odpowiedzi przez Pana Orłowskiego, dziękuję bardzo, chciałbym delikatnie powiem, chociaż wiem, że drażni Pana moje wystąpienie, o czym Pan już tu dzisiaj powiedział głośno, ja bym prosił Pana, żeby jednak nas ściśle informować, jako że bardzo często spotykamy się z tym, że Pan mówi nieściśle i my musimy tracić czas na to, żeby dochodzić do prawdy, jak teraz doszliśmy, czyli fragmentarycznie, branżowo, bo jeszcze nie jest inwestycja oddana, która miała być oddana we wrześniu, później miała być oddana w październiku, teraz mamy 25 listopada i ona jeszcze nie jest oddana. Prosiłbym Pana Prezydenta, żeby nam mówić pełna prawdę.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Pan radny, jak zwykle dziwne rzeczy tutaj mówi, że ja tu prawdy nie mówię. Panie radny, tu są sprawy mówiony w takim zakresie ogólnym, żeby zrozumieć wszystko. Natomiast, kogo interesują szczegóły, to zadaje konkretne pytanie, po to państwo jesteście, żeby zadawać pytania szczegółowe, zgodne z waszym zrozumieniem szczegółów. Inwestycja jest zakończona Łyskowskiego i Pan Dyrektor powiedział, że trwają odbiory, trudno mi powiedzieć wszystkie szczegóły, jak długo będą trwały i czego dotyczą, bo to nie ja mam protokoły związane z zakończeniem prac odbiorczych.
 
Radny Michał Czepek
            Panie Prezydencie, ja mam pytanie, informował Pan nas o tym, że jest wyłoniony wykonawca na projektowanie Orlika na Rządzu, ja na poprzedniej sesji zadałem takie zapytanie i dostałem odpowiedź od Pana Kierownika Morczyńskiegho. Moje pytanie polegało na tym, czy nie w ramach budowy Orlika, ale czy przy okazji rozgrzebania boiska szkolnego na Rządzu, czy można było robić drogę dojazdową do basenu i parkingu. Nie w ramach Orlika, bo ja wiem, że tam nie można grzebać przy tym projekcie, ale czy przy okazji budowy, to na tym terenie czy można zrobić drogę dojazdową, bo to jest odwieczny problem osiedla Rządz i o tym mieszkańcy osiedla wiele razy wnioskowali. Moje jest pytanie, czy można włączyć kolejna inwestycję przy okazji robót na terenie szkoły na Rządzu drogi dojazdowej od ul. Konstytucji 3 Maja przy parkingu strzeżonym do basenu.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja precyzyjnie Panu radnemu odpowiem, że nie można było włączyć. Orlik jest zupełnie oddzielnym zadaniem inwestycyjnym, zupełnie oddzielnym , współfinansowanym ze środków Marszałka i Ministra Sportu i nie ma nic wspólnego z drogą i parkingiem dojazdowa do basenu. Jest to propozycja, rozumiem, kolejnej inwestycji wpisana do WPI, to jest zupełnie inny temat. Najpierw trzeba by było się zorientować, jaka to jest wartość, ja zakładam, że jednak powyżej 500 tys. zł i powinno być wpisane do WPI.
 
Radny Łukasz Mizera
            Najpierw odnośnie wystąpienia Pana Prezydenta. Ja rozumiem, że Pan Prezydent odpowiada tylko i wyłącznie na pytania względem tego, co przedstawił, nie co robił. Tylko to, co się znalazło …, no bo nie wiem, czy mam pytać, czy zostawić na później.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Jesteśmy w punkcie „Informacje Prezydenta” i pytania powinny dotyczyć tego, co moim zdaniem, nie do tego, co pracowałem, bo pracowałem x razy więcej, a tylko do najważniejszych zagadnień, które zostały tu dzisiaj państwu przedstawione.
 
Radny Łukasz Mizera
            Dobrze, już zrozumiałem. Pierwsze pytanie, to czy mógłby Pan Prezydent, bo mam troszeczkę odmienne informacje na temat kosztów tego projektu rewitalizacji, który był i jakby Pan Prezydent mógł nam jeszcze raz powiedzieć, ile ten projekt ma kosztować, jaka była najniższa oferta.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Mówimy o nabrzeżach nadwiślańskich, więc jeszcze raz, z tego, co poinformowałem, to 415 tys. złotych jest koszt, najtańsza oferta związana z wykonaniem dokumentacji na rewitalizację umownie „nabrzeży nadwiślańskich”.
 
Radny Łukasz Mizera
            I mamy dostać w ramach dofinansowania, Pan Prezydent mówił, 10 mln złotych.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            To zupełnie o czymś innym Pan radny mówi. Dokumentacja, a wykonanie, to są dwie sprawy.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja mówię o wykonaniu całego, pytanie dotyczyło, ile będzie kosztował projekt dokumentacji i teraz drugie, ile mamy dostać do realizacji.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Jeszcze raz, co już powiedziałem, inwestycja będzie realizowana za ponad 7 mln euro, 65% kosztów pochodzić będzie ze środków unijnych, informuję precyzyjnie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Teraz pytanie o Śniadeckich i Korczaka razem, tam rozumiem, że to wszystko robimy ze swoich środków, tak ?
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Na dzień dzisiejszy tak, chociaż zgłaszaliśmy projekt do współfinansowania z tzw. „schetynówek”, projekt jest na razie w rezerwie, drugi jest pod kreską. Czekamy za rozstrzygnięciami przetargów tych inwestycji, które są przed nami, być może na jakąś kwotę się załapiemy, ale na ten moment jeszcze takiej wiedzy nie mamy.
 
Radny Marek Czepek
            Mam pytanie dotyczące wydatków bieżących powiatu w punkcie 2, jest zapis „zwiększenie wydatków na zadanie ….
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Czy ja bym mógł Panie radny przeprosić jeszcze raz, w punkcie, w którym będziemy, to odpowiem, to nie jest związane z informacjami Prezydenta, przy uchwale Panie radny.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jeżeli państwo pozwolicie, to ja przypomnę, że zgodnie z paragrafem 17 Regulaminu „po zakończeniu sprawozdań radni mogą zadawać pytania dotyczące spraw w nich zawartych”, bardzo bym państwa prosił, jeżeli są jakieś inne pytania. Ja rozumiem, że jeżeli są jakieś bardzo ważne sprawy, ale w odpowiednim punkcie, będę zobowiązany.
 
Radny Kazimierz Cichiński
            W związku z oddaniem ul. Łyskowskiego jest taki problem, że przewody elektryczne ze słupów idące do domów przy ul. Łyskowskiego wiszą nad ulicą. Przy remoncie ulicy było można je schować pod asfalt, byłoby to i praktyczne i bardzo nowoczesne. Przy okazji, chcę powiedzieć, rondo przy ul. Waryńskiego i Łyskowskiego jest najbardziej skomplikowanym rondem w historii Grudziądza, jeżdżę tam co kilka dni i często błądzę.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Szanowni państwo radni, ocena ronda, to rozumiem, że jest taka subiektywna ocena Pana radnego stwierdzająca fakt, że to jest skomplikowane. Natomiast odnośnie przewodów elektrycznych, które do posesji poprzez ul. Łyskowskiego przebiegają, to bardzo proszę, żeby się wypowiedział Pan Dyrektor Orłowski, czy stanowią one jakieś zagrożenie, czy nie stanowią zagrożenia na dzień dzisiejszy.
 
Dyrektor ZDM Adam Orłowski
            W ciągu ul. Łyskowskiego biegnie linia średniego napięcia i niskiego napięcia będąca w eksploatacji i własnością Zakładu Energetycznego. Myśmy podczas prac projektowych wnioskowali do Zakładu Energetycznego, że przy okazji naszej inwestycji jest możliwe tzw. kablowanie tej całej linii. Energetyka się do tego nie przychyliła, w związku z tym my swój zakres wykonaliśmy, natomiast oni, jak widać nie.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Trochę sprowokował mnie Pan radny Mizera i ja widzę, że niektórzy też mają wątpliwości, gdyż widzę, że spotykamy się tu ze zjawiskiem tego rodzaju, zależy kto zadaje pytanie, są równi i równiejsi. Zależy, kto zadaje, albo to jest nie na temat, albo jest na temat i mówię oczywiście o tym punkcie „Informacje Prezydenta”. Mnie się wydaje, jak państwo pamiętają na początku tejże  kadencji informacje Pana Prezydenta otrzymywaliśmy, nie wiem czy państwo pamiętają otrzymywaliśmy w formie pisemnej, mogliśmy się do tego przygotować, przeanalizować, można było zadawać pytania, było to bardzo szeroko rozpisane. To mi się bardzo podobało, sądzę że państwu też i byłoby dobrze, gdyby to dalej zachować, tym bardziej że ma Pan chyba dość służby informacyjne rozbudowane, żeby nam taki materiał przygotować, abyśmy mogli dyskutować, bo ja widzę, że jeżeli Pan Łukasz, czy ja, czy ktoś inny zadaje niewygodne pytania, to nie na temat, jeżeli wygodne pytanie, to się odpowiada.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Informacje, które daję w tej chwili są do godz. 11:00 dnia dzisiejszego. Panu radnemu gdybym przygotował informację, to już by nie były informacje na temat przetargu dzisiejszego, nie byłoby informacji na temat Rossmana, bo wizyta tej firmy była w poniedziałek. Oczywiście mogę zrobić i przekazać państwu informacje tydzień wcześniej, czyli na posiedzeniach komisji, ale byłyby one nieaktualne. Dzisiaj, do godz. 11:00 macie państwo informacje najbardziej aktualne.
 
Ad. 3
            Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych za 2008 r. przekazane przez :
 
a)      Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego ( załącznik Nr 10  do protokołu)
b)     Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu ( załącznik Nr 11  do protokołu)
 
Ad. 4
            Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy – miasta Grudziądza w roku szkolnym 2008/2009
 
            Nie było pytań.
 
/Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/
 
Ad. 5
            Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008 – 2015
 
Radny Marek Czepek
            Mam pytanie, gdyż na wielu pozycjach, na kilku stronach jest taki wpis „żadna komórka nie podjęła się realizacji zadania”, czy mógłbym poprosić o wyjaśnienie dlaczego tak jest, np. strona 18 i 20.
 
Wiceprezydent Marek Sikora poprosił Naczelnika Jacka Wrzosa o ustosunkowanie się do zapytania.
 
Naczelnik Wydziału Jacek Wrzos
            Ten dokument został sporządzony na podstawie informacji przekazanych do mojego wydziału przez inne wydziały. Na zakończenie tego sprawozdania jest taka informacja, inaczej … dokument ma charakter strategiczny, to nie jest tak, że każde działanie musi być w danym roku wypełnione przez jakieś konkretne działanie. Sprawozdanie jest składane co roku i na podstawie wniosku z tej Strategii, między innymi tego, co Pan radny zauważył, że akurat w tym działaniu nie podjęto żadnych konkretnych zadań, może być wskazaniem do tego, że w przyszłym roku, czy w następnych latach Pan Prezydent zdecyduje, żeby wypełnić ten zapis konkretnym zadaniem.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Może tylko uzupełnię. Szanowni państwo wiele miesięcy temu uchwaliliście też uchwałę dot. polityki transportowej miasta, abyśmy mogli pozyskiwać środki unijne, gdyby rzeczywiście takie zadanie, o takim tytule nie zostało podjęte. Natomiast w tym konkretnym temacie dot. transportu zbiorowego na terenie w ogóle miasta i polityki transportowej program taki został przez Wysoką Radę uchwalony.
 
Radny Marek Czepek
            Moje dalsze pytanie, strona 10, zadanie „Rozwijanie sektorów opartych na wykorzystaniu wiedzy, rozwoju techniki i technologii w celu generowania nowych miejsc zatrudnienia w obszarze usług i produkcji”, jest taki zapis działania podjęte przez Biuro Inwestycyjne „trudno realizować to zadanie, ponieważ bezrobocie w mieście ma niekorzystną strukturę, na 6862 osoby zarejestrowane w PUP, dane na koniec 2008, tylko 391 legitymuje się wyższym wykształceniem, a ponad 32%, czyli 2223 osoby stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych”. Pytam, co się zmieniło w Grudziądzu, że się tak tłumaczy tę sprawę. Myślę, że duże bezrobocie, to właśnie atut dla działań proinwestycyjnych.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Mówimy tu o technologii  jakby najwyższej, którą mamy dostępną, tego typu centra w tej chwili jakby obliczeniowe, czy innowacyjne, no są tworzone głównie w miastach akademickich, na chwilę obecną w Polsce, to głównie Wrocław i Łódź. Mieliśmy nawet długo godzinowe rozmowy z Państwową Agencją Informacji Inwestycji Zagranicznych właśnie odnośnie lokowania tego typu jakiś centrum obliczeniowego w mieście, czy w ogóle pójścia w tym kierunku. Niestety analizy w strukturach naszych bezrobotnych dostępnych, potencjalnych absolwentów wyższych uczelni na naszym rynku, gdzie oni zamierzają wyemigrować, czy pozostać w mieście, no niestety spowodowały, że na chwilę obecną to zadanie zostało również oddalone w czasie.
 
Radny Marek Czepek
            Panie Prezydencie, ale to zapisano w Grudziądzu, a nie w Warszawie i dlatego się pytam, bo to nie jest warszawski plan, tylko grudziądzki. Pan Prezydent odpowiedział mi, że w Warszawie i w innych miastach, to jest w Grudziądzu.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Ja odpowiadałem, rzeczywiście każdy samorząd i każde miasto byłoby … do tworzenia tego typu, rozwijania tego typu sektorów, niestety w Grudziądzu na chwilę obecną nie ma tego typu potencjału. Ja dałem przykłady Łodzi i Wrocławia, nie Warszawy, jakby o tworzeniu tego typu centrum.
 
Radny Marek Czepek
            Na stronie 17 jest taki piękny zapis „rozwój Grudziądzkiego Parku Przemysłowego w kierunku stworzenia Grudziądzkiego Parku Technologicznego”. Jest tylko wyjaśnienie „zadanie to jest bezpośrednio związane z działalnością zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o”, a ja się pytam, co zrobiono.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            W tej chwili zarząd Grudziądzkiego Parku Przemysłowego prowadzi rozmowy, po pierwsze z zarządem województwa celem pozyskania środków na rozwój swojego Parku Przemysłowego w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W pierwszym rozdaniu naszego projektu wojewódzkiego bodajże cztery samorządy się po prostu wykruszyły, zostały oszczędności Marszałek zamierza w przyszłym roku ogłosić konkurs, więc to jest jakby pierwsza część odpowiedzi. Z drugiej strony, Agencja Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie również zamierza w przyszłym roku w ramach funduszy europejskich Programu Operacyjnego Struktura Środowisko również ogłosić konkurs na tworzenie bądź parków technologicznych, bądź rozwijanie kolejny etapów parków przemysłowych.
 
Radny Marek Czepek
            Mam jeszcze dalsze strony, jeżeli można. Strona 20 „Zintegrowanie lokalnego systemu transportu zbiorowego, autobusy, tramwaje z systemem transportu regionalnego, kolej, autobusy, polepszającego dostępność komunikacyjna Grudziądza”. Również jest ten zapis, że „ żadna ze wskazanych na wstępie komórek nie wykazała działań podjętych w ramach tego zadania”.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Komórka, jak Wydział Transportu w tej kwestii, jeżeli chodzi o zintegrowanie transportu, choćby z transportem regionalnym, no wysyłał sygnały do zarządu województwa, między innymi raz gościliśmy w Grudziądzu członka zarządu województwa pana odpowiedzialnego za transport, niestety po wnikliwej analizie rachunku zysków i strat po prostu musielibyśmy do transportu regionalnego znaczne środki dopłacać, stąd też nie podjęliśmy żadnych działań dalszych w celu zintegrowania tego transportu.
 
Radny Marek Czepek
            Bardzo wiele takich pytań jest na stronie 21 i 22, ale żeby nie nudzić, to chciałem tak, zadanie „zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z instalacji    wodociągowej”. Wiem, że się takie działania robi, dlatego moje pytanie „żadna ze wskazanych na wstępie komórek nie wykazała działań podjętych w ramach tego zadania”., można prosić o odpowiedź.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Myślę, że Naczelnik Wrzos w wypowiedzi powiedział, że to są jakby tezy, zadania do realizacji, jeżeli w tym roku nie zostały wykonane, to prawdopodobnie będą w latach przyszłych. Tak sobie myślę, Panie radny, że możemy sobie tak po parę godzin opowiadać na ten temat, ale nie wiem, dlaczego na komisjach te pytania nie były zadawane, wtedy byli też naczelnicy do dyspozycji, moglibyśmy do dzisiejszej sesji szczegółowe informacje Panu przygotować.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Tez się boję, że mogłem na komisji zadać to pytanie, ale mimo to zaryzykuję. Proszę państwa, dzisiaj Pan Prezydent wspomniał w swoim wystąpieniu, mówię to w tym punkcie, żeby się nie spotkać z zarzutem, że nie na temat, nie w tym punkcie, mówił o tym, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przystąpił do realizacji inwestycji na obszarze tym, który przekazaliśmy w listopadzie 2007. ja mam pytanie konkretne, w związku z tym, że wydano zezwolenie na budowę skoro realizacja tej inwestycji ruszyła, no może dwa tygodnie temu, oczywiście nie mówię o ogrodzeniu, tylko fizycznie o realizacji inwestycji, czyli o budowie. Ja mam pytanie, czy w związku z tym przewiduje się, jako że to ma powiązanie ze Strategią Rozwoju Miasta Grudziądza 2008 – 2015, czy możemy się dowiedzieć po realizacji tej inwestycji, a to ma mieć miejsce za rok, jak Pan Prezydent dzisiaj mówił, o ile wzrośnie w Grudziądzu ruch pojazdów z literą „L”, państwo na pewno się spotkali, na pewno częściej niż ja, bo ja samochodem nie jeżdżę, nie tylko że nie mam, ale nie potrafię jeździć, także mnie to nie dotyczy, ale spotkam się z takimi głosami, że dosyć tego już, tych „L’. Ja mam w związku z tym pytanie, o ile, czy państwo wiedzą, o ile wzrośnie ruch samochodów, tych „L”, to jest po pierwsze, bo należy sądzić że tak, bo tu będą zdawali egzaminy, a jak państwo wiedzą tych „L” jeździ i z Województwa Pomorskiego, Olsztyńskie, Warmińsko – Mazurskie, itd. Drugie pytanie z tym, czy w związku z tym przewiduje się do tego czasu, jak inwestycja zostanie oddana do użytku, czy przewiduje się, bo tego w projekcie budżetu nie ma, ale czy państwo przewidują, że przynajmniej od ul. Kochanowskiego i Malinowskiego, a może nawet już częściowo od Piłsudskiego, przynajmniej do lokalizacji tej inwestycji przy ul. Waryńskiego, nie mówię już dalej, przewiduje się realizację inwestycji drogowej, bo jak tam ta droga wygląda Waryńskiego na tym odcinku szczególnie do byłego GZPGum, to uważam że służby drogowe lub dyrekcja ZDM doskonale wie. W związku z tym mam pytanie, czy przewiduje się, jako że już dzisiaj śmiem twierdzić z pewnym przekonaniem i to jest do zbadania ul. Waryńskiego na tym odcinku do GZPGum jest najbardziej ruchliwą, poza przelotowymi północ – południe Piłsudskiego, Hallera, itd. Uczęszczana ulicą tego miasta, tam jest ruch niesamowity. Mam pytanie konkretne, czy przewiduje się jakieś inwestycje na tym krótkim odcinku.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Po pierwsze, lokalizacja WORD przy tej ulicy, oczywiście takich wyliczeń nie mamy, bo to są futurystyczne wyliczenia, których Pan radny żąda, jak wpłynie to na ruch tych pojazdów nauki jazdy w mieście, ale zakładamy, takie są założenia, że instruktorzy nauki jazdy, którzy będą stamtąd wyjeżdżać będą mieli większe możliwości, w zależności od planu tamtej jazdy skierowania samochodów poza Grudziądz, gdyż wyjazd na ul. Waryńskiego i w prawo od razu skomunikuje ich z wyjazdem, z Trasą Średnicową i poza Grudziądz. Takie są również założenia Dyrektora tego Ośrodka Pana Marka Staszczyka, że po oddaniu tej inwestycji do realizacji, ruch samochodów nauki jazdy w mieście powinien się zmniejszyć, jako że istnieje większa możliwość wyprowadzenia ich na zewnątrz krótszą drogą. Natomiast nie przewidujemy przed oddaniem do użytku WORD modernizacji ul. Waryńskiego.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Czy Pan Prezydent może powiedzieć, merytorycznie, czym uzasadnia że się nie przewiduje, jako że już za kadencji Pańskiego poprzednika ul. Waryńskiego była w planie modernizacji tejże ulicy. Czy pan Prezydent przedstawiając projekt budżetu, bo należy do tego nawiązać, czym się kieruje, że nie potrzeba, bo nie, bo ja tak uważam. Proszę poza tym nie mówić mi tu o futurologii, bo ja uważam, że jeżeli, Pan mówi, że to jest futurologia co będzie za rok, to ja się pytam po co my móimy o Strategii Rozwoju miasta do 2015 r., Panie Prezydencie, to jest futurologia, no to nie gadajmy w ogóle, kompletne Bzury to, co Pan opowiada, futurologia, że ja chcę wiedzieć, co za rok będzie, albo Pan nie potrafi tego przewidzieć. Prosiłbym o odpowiedź, czym się Pan kieruje przedstawiając projekt budżetu, że nie przewiduje się modernizacji tej ulicy na tym odcinku, tylko załóżmy Pruszyńskiego, Konarskiego, gdzie ruch jest minimalny, przykładowo mówię, bo ruch jest wszędzie.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja oczywiście nie powiedziałem, że się nie przewiduje, precyzyjnie mówię i powiedziałem, że w momencie oddania tego do użytku, czyli w roku 2010 się nie przewiduje. Ja powiem tak, w poprzedniej kadencji nic nie zrobiono w tej sprawie, kompletnie, tylko mówiono. Pierwszą sprawą, którą zrobiliśmy, to jest dokumentacja tej ulicy i kosztorys, przebudowa tej ulicy jest dosyć skomplikowana, bo to nie jest kwestia nawierzchni, a raczej mediów, które są na dole, czyli kanału przerzutowego wód deszczowych, przepompowni, itd. Jeżeli Pan Dyrektor ma informacje, w jakim mniej więcej czasie, oczywiście nie można robić wszystkich ulic szanowni państwo, ze względów finansowych, to jest jasne, jest x ulic w mieście i ta dyskusja dzisiaj mogłaby przejść na inne, czemu nie przewidujemy tamtej, jeszcze innej ulicy. Natomiast z pana wyliczenia o ruchu samochodowym są oczywiście subiektywne, to nie są wyliczenia dokładne, jak np. mamy urządzenia do wyliczenia ruchu samochodowego, ale załóżmy ze tak jest. Panie Dyrektorze, w jakim mniej więcej czasie jesteśmy w stanie, bo do tego zmierzają pytania pana radnego, zmodernizowac ul. Waryńskiego.
 
 
 
Dyrektor ZDM Adam Orłowski
            Zakres projektu ul. Waryńskiego został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap jest łącznie z Mikołaja z Ryńska od ul. Piłsudskiego do Trasy Średnicowej. Kolejny etap, to jest od ul. Łyskowskiego koło szkoły budowlanki do ul. Dr. Graniczna. Kolejny etap, to jest do ul. Lipowej. Każdy z etapów mniej więcej jest jednakowej trudności i jednakowy koszt, szacowany koszt całej inwestycji to jest ponad 20 mln zł. Zakładając, że pierwszy etap kosztuje około 7 mln zł, to jest to element bardzo kosztowny i tak naprawdę pojawi się program, który umożliwi uzyskanie dofinansowania, to jak najbardziej ten etap będzie mógł zostać zrealizowany w pierwszej kolejności.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Chciałbym precyzyjnie dowiedzieć się, domyślam się że Pan Prezydent mi takiej odpowiedzi nie udzieli, ale może upoważni Pana i Pan będzie wiedział, jeżeli Pan mówił, iż to nie jest kwestia tylko nawierzchni, to proszę mi powiedzieć, jakie są do przeprowadzenia inwestycje infrastrukturalne, szczególnie na tym odcinku, o którym mówiłem, załóżmy o tym etapie, czyli od ul. Piłsudskiego do Łyskowskiego, tam przecież jest, pamiętam doskonale już z oczyszczalni ścieków, nie z oczyszczalni, tylko przepompowni, już infrastruktura kanalizacyjna jest, deszczówka jest. Proszę mi powiedzieć, jakie tam jeszcze mają być, jaka infrastruktura ma być, bo Pan o tym mówił, że to jest problem tych robót ziemnych, proszę mi odpowiedzieć, bo ja nie widzę, chyba że jakieś są, proszę mi powiedzieć, jakie, konkretnie, jeżeli się mówi, to proszę powiedzieć jakie, bo to rzeczywiście podraża koszt inwestycji.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Pan, jak zwykle jest nieprecyzyjny. Ja mówiłem, że to nie jest tylko problem modernizacji drogi, ale również mediów, a nie tylko samych mediów, bo Pan już to uprościł. Panie Dyrektorze, jeżeli Pan pamięta zakres tego pierwszego etapu, czyli nie do Łyskowskiego, a do Trasy Średnicowej … /koniec pierwszej kasety/
 
Dyrektor ZDM Adam Orłowski
            … wszelkich kolizji, które znajdują się pod jezdnią, poszerzenie jezdni do 7 metrów, która w tej chwili takiej szerokości nie posiada, budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem i budowa nowego oświetlenia, to jest zakres prac drogowych. Warunki techniczne narzucone przez gestorów sieci podziemnych obrazują kolejne etapy, czy potrzeby do wykonania w ramach tej inwestycji, dlatego koszt szacunkowy wynosił 7 mln zł na pierwszy odcinek w ciągu Mikołaja z Ryńska, Waryńskiego, aż do Trasy Średnicowej.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Mimo, że jestem nieprecyzyjny, to postaram się być precyzyjny, ja mam inne zdanie, bo uważam, że ja otrzymuję nie[precyzyjna odpowiedź na moje precyzyjne pytanie. Jeszcze raz powtarzam, w związku z tym, że została podzielona ta inwestycja przyszłościowa na trzy etapy, pytam się o pierwszy etap, nie mówię o drugim, ani o trzecim etapie, mówię o pierwszym, proszę mi powiedzieć poza oświetleniem, bo na Łyskowskiego też zostało oświetlenie wykonane, proszę mi powiedzieć, jakie są tam roboty ziemne, czyli typu przede wszystkim chodzi o kolektor i o deszczówkę, proszę powiedzieć, jakie są i czy są, czy w ogóle nie ma, jakie są tam roboty.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, w taki sposób, jak Pan radny Kraśniewski dyskutuje, to możemy dyskutować, jakie ilości zaprawy betonowej są potrzebne do każdej inwestycji, jakie szczególiki i Pan Dyrektor powinien tu zameldować dokładna rozpiszę kosztorysu. Bardzo proszę, że jeżeli Pan ma taką wiedzę, jeżeli pan pamięta Panie Dyrektorze, mamy 31 inwestycji drogowych i Pan tu na wyrywki, Panie Dyrektorze, powinien wiedzieć szczegóły kosztorysowe każdej jednej inwestycji drogowej. Jeżeli Pan pamięta dokumentację pierwszego etapu, mniej więcej, ja rozumiem ze modernizacja 7 metrów oświetlenia, itd., jakie są jeszcze koszty związane z mediami podziemnymi, co jest problemem technicznym, jeżeli Pan to pamięta, to bardzo proszę.
 
Dyrektor ZDM Adam Orłowski
            Takiej wiedzy szczegółowej nie posiadam, natomiast dysponuję dokumentacją, jestem w stanie w każdej chwili ja udostępnić. Wtedy możemy sobie podyskutować na temat prac branżowych i prac drogowych, jaki zakres finansowy każda branża zawiera, obejmuje.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, mam pytanie, czy Pan by się zgodził, żeby taką szczegółową informację Pan otrzymał na piśmie, bo w tym momencie możemy dyskutować bardzo dużo o strategii.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Dziękuję bardzo, pofatyguję się do ZDM, bo mnie to interesuje. Niestety muszę odpowiedzieć Panu Prezydentowi. Panie Prezydencie, ja bym prosił, żeby pan nas traktował nareszcie poważnie, bardzo Pana proszę. Pan sobie pozwala na tej sali za dużo, no Pan mi imputuje, że ja się pytam o tonę betonu, ja pytam się o zasadnicze sprawy. Proszę Pana, kanalizacja na tej drodze, czyli deszczówka, przecież to nie jest szczegół i o tym na pewno Pan Orłowski na pewno wie, tylko po prostu Pańskie zachowanie, jakiego byliśmy świadkami, po prostu nie pozwala powiedzieć, no tak nie ma kanalizacji, nie ma deszczówki, no bo na pewno pan to wie. Ja nie pytam się o metr oświetlenia, o kawałek drogi rowerowej, pytam się o zasadnicze sprawy, bo co przedraża koszt takiej inwestycji, no przedrażają te roboty ziemne przecież i proszę nas traktować poważnie, a jeżeli Pan nie potrafi, to niech Pan przynajmniej  mnie traktuje poważnie, bo Pan od pewnego czasu traktuje mnie zupełnie inaczej.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, na ile te luki w tych sprawozdaniach, czyli niezrealizowane inwestycje, brak pomysłów, itd. Wiążą się z tym, że Państwo w tegorocznym budżecie planowaliście przeszło 120 mln wydatków inwestycyjnych, a w tym momencie mamy proponowane 81 mln i jak to ma się do sprawozdania z realizacji WPI.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jeżeli chodzi o WPI, to w następnym punkcie, jeżeli pan pozwoli.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            To oczywiście nie ma żadnego związku z brakiem pomysłów, bo pomysłów, to mamy x, a tylko chodzi o kwestie sfinansowania i sprawy formalno – prawne. Inwestycje, będziemy jeszcze mieć specjalna sesję nad wykonanie tegorocznych inwestycji, natomiast inwestycje, to jest rzecz bardzo dynamiczna. W każdym samorządzie co roku, w różnych kadencjach inwestycje z różnych powodów były przesuwane na lata następne, tych powodów, to mogę powiedzieć x dzisiaj, jakie to były i takie powody występują również u nas. Różnego rodzaju opracowania środowiskowe, dokumentacyjne są powodem przesuwania inwestycji w czasie. WPI tak samo, jak budżet jest na bieżąco i ciągle będzie aktualizowany.
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Oprócz tego, że mamy x dróg, x pomysłów i x problemów i x przesunięć, no to nie jest napisane sprawozdanie z przesuwania realizacji strategii, tylko jest napisane sprawozdanie z realizacji, dla mnie słowo realizacja wiąże się z wykonaniem i tego dotyczyło pytanie, a nie tego, co będziemy przesuwali i na które lata.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Wszystkie strategie nie odnoszą się do konkretnych, pojedynczych inwestycji, one mówią o zagadnieniach ogólnych, o kierunkach rozwoju danej dziedziny i ta strategia to samo mówi. Ja wcześniejsze wypowiedzi, z całym szacunkiem dla Pana radnego, chciałem powiedzieć, że ta materia jest płynna, płynna z oczywistych powodów i tak niestety będzie już, chciałbym żeby była realizowana w sposób 100%, ale tak nie będzie, są różne zewnętrzne uwarunkowania, których my jesteśmy uczestnikami. Będziemy tu na tej Sali jeszcze nie raz państwa prosić o podjęcie uchwały w tej sprawie.
 
Radny Marek Czepek
            Na stronie 50 jest taki piękny punkt „ożywienie kontaktów miasta z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz z przedstawicielami gospodarczymi w celu pozyskania potencjalnych inwestorów i tworzenia warunków promocji oferty gospodarczej miasta” i też jest ten sam wpis, że „żadna ze stron nie wykazała”, przecież, Panie Prezydencie, nasza delegacja wyjeżdżała dwukrotnie do Chin i dlaczego to nie jest wpisane, albo jest to w innym miejscu, proszę mi to pokazać, to znajdę.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            To jest podobnie, Panie radny, jak w poprzednim pytaniu, to nie jest ten zakres uszczegółowienia, tu są zagadnienia ogólne, natomiast z tych ogólnych wynikają szczegóły. Ja rozumiem, że jedna delegacja, no raz był ktoś w Chinach, raz był ktoś drugi, ja byłem w Monachium, można by te wszystkie szczególiki wpisać, to nie jest strategia. Strategia ma ogólne uwarunkowania i ogólne kierunki, które powinny być przestrzegane.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Nie jestem absolutnie adwokatem Pana radnego Mizery, ale Panie Prezydencie, punkt brzmi tak oczywiście, że aż tu trudno dyskutować, że można dać inna odpowiedź, o jaka prosi Pan radny Mizera. Sprawozdanie z realizacji strategii, czyli była opracowana strategia na lata 2008 – 2015, była taka opracowana i Pan radny Mizera zadaje pytanie, sprawozdanie z realizacji strategii, czyli z jakich, z lata 2008 i 2019, bo mamy 2009 rok, o to prosi i na to nie otrzymuje odpowiedzi. No ja pytam się, że dziwne pytanie zadaje, futurologiczne, nie , sprawozdanie z realizacji, czyli było to i to zaplanowane, a zrobiono to, to i to, takiej odpowiedzi nie otrzymał.
 
            Nie było więcej pytań.
            /Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/
 
Ad. 6
            Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)  na lata 2009 – 2013
 
            Nie było pytań.
 
/Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/
 
Ad. 7
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 
Radny Marek Czepek
            Pan Prezydent odesłał mnie do tego punktu z pytaniem, ponieważ wyczytałem w budżecie, że na MZUP po zlikwidowaniu w 2008 r. wydaje się teraz kwotę, moje pytanie jest, czy są jeszcze jakieś wydatki po MZUP oprócz tego, że w uchwale budżetowej znalazła takie miejsce, że płacimy również za MZUP kwotę około 800 tys. zł niezapłaconych opłat, tzw. marszałkowskich za zrzucenie na wysypisko śmieci tonażu odpowiedniego odpadów.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Dziękuję bardzo za to pytanie, poproszę Pana Skarbnika o udzielenie odpowiedzi.
 
Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał
            W odpowiedzi na pytanie Pana radnego chciałbym Panu radnemu przedstawić, że zobowiązania zlikwidowanego MZUP wyniosły 1.272.512,92 zł. Szczegółowy podział zobowiązań według tytułów prawnych otrzymał Pan radny pismem z dnia 31 marca 2009 r., w tym zakresie się nic nie zmieniło. W odpowiedzi na Pana zapytanie stosowny wydział urzędu przedstawił Panu kwotę zaległości z tyt. opłaty marszałkowskiej w wysokości 1.129.071,- zł oraz przekazał informację, że pan Prezydent wystąpi do Pana Marszałka, jako do organu, o rozłożenie przedmiotowej zaległości na raty. W dniu 4 maja 2009 r. Pan Marszałek Województwa decyzją rozłożył tę zaległość gminie – miasto Grudziądz, ponieważ to gmina – miasto Grudziądz przejmuje zawsze z mocy prawa zobowiązania likwidowanych jednostek podległych, realizatorem tych zobowiązań jest Urząd Miejski. Rozłożył tę przedmiotową zaległość na okres do 31 stycznia 2012 r., czyli na trzy lata, łączna kwota, która pozostaje do spłaty na lata przyszłe wynosi 784.078,- zł. Jeżeli chodzi o kwestię korzyści ewentualnych płynących, ponieważ wiadomym jest, że zobowiązanie było ujawnione już w momencie likwidacji, rozłożenie na raty powoduje zawieszenie odsetek, czyli spłacamy tylko należność główną bez odsetek. Jeżeli chodzi o zmianę, o którą Pan radny się pyta, zmiana jest umieszczona w zarządzeniu Pana Prezydenta dot. zmiany uchwały budżetowej, zgodnie ze stosownym upoważnieniem Rady Miejskiej. Kwota bierze się z trzech pozycji, ja tu pozwoliłem sobie skserować pismo i zaznaczyć Panu te pozycje, które to pismo Pan otrzymał 31 marca, dot. dokładnie 959,85 zł z tyt. zobowiązania zaległego wynagrodzenia rocznego, ponieważ toczyło się postępowanie spadkowe, ta kwota dot. zobowiązania z 2007 r., czyli w momencie, kiedy jeszcze MZUP istniał toczyło się postępowanie spadkowe, sprawa się zakończyła, ustalony był spadkobierca, można było tę kwotę wypłacić oraz dwóch kwot 96,85 zł i 2.650,35 zł, były to gwarancje powykonawcze i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Te kwoty były przechowywane na rachunkach depozytowych MZUP i w momencie ich likwidacji zostały zaliczone na dochody budżetu miasta. Budżet miasta uchwalany jest w szyku pełnym, czyli dochody osobno, wydatki osobno, nie kompensuje się pozycji, czyli jeżeli one wpłynęły na pozycje dochodów, to trzeba mieć pozycje wydatków po to, żeby można było tę kwotę zwrócić.
 
Radny Marek Czepek
            W wydatkach bieżących powiatu w punkcie 2 jest taka pozycja „zwiększenie wydatków na zadaniu utrzymanie czystości przystanków w związku ze zwiększeniem ilości przystanków przeznaczonych do sprzątania na terenie miasta”, jest na to w dziale 600 rozdział 60015 przygotowana kwota 20 tys. zł, czy mógłbym się dowiedzieć, z czego to wynika.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Wynika to zadanie przede wszystkim z faktu powstania kilku nowych wiat przystankowych, które sukcesywnie na Terenia miasta stawiamy. Dodatkowo przejęliśmy wszystkie przystanki tramwajowe, które w ubiegłych latach sprzątał MZK, miasto wraz z wykupem sieci torowisk, również przejęło na własność przystanki, w związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ich sprzątanie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tych 150 tys., o tym przeniesieniu z działu 900 rozdział 995 do działu 750 rozdział 75075, czyli objęcie tych dodatkowych udziałów, 150 tys. i myślę, że w tym momencie kilka dodatkowych szczegółów odnośnie tego konkursu, etapu, stanu w jakim znajduje się spółka, to chyba nam by się należało, bo to jednak jest dość duża kwota.
 
Nadzór Właścicieli Marian Lutoborski
            Jak państwo pamiętacie w dziale 900 jakiś czas temu były zarezerwowane środki na program unijny, który to program miał być realizowany jako poszerzenie oferty, przepraszam, to miało być tworzenie nowoczesnego campingu nad Jeziorem Rudnickim Wielkim. Stało się tak, że zakład budżetowy jakim jest MORiW nie mógł być beneficjentem tego projektu i w związku padła propozycja, żeby ten projekt realizowała Geotermia Marusza, teraz Geotermia Grudziądz, żeby ten projekt zrealizować Geotermia musiała ponieść szereg nakładów związanych z przygotowaniem dokumentacji, uzgodnień i szeregu innych dokumentów, które były wymagane na etapie składania aplikacji do Urzędu marszałkowskiego. Również wiecie państwo doskonale, że Geotermia Grudziądz nie generuje zysków, które pozwoliłyby jej na zakumulowanie środków na opłatę tego typu wydatków. Ponieważ co do zasady środki miały być przeznaczone dla MORiW na realizację modernizacji domków campingowych, które w wyniku zmian przejęła Geotermia, która poniosła nakłady do tej pory związane z tymi projektami RPO na poziomie 330 tys., dostała zwrot poniesionych wydatków z tym związanych na poziomie 75 tys., w związku z tym 150 tys., jakie w tej chwili są postulowane na łączna kwotę 225 tys., co i tak będzie Geotermia w niedoborze w środkach wydanych na realizację programu i stąd wniosek o przeniesienie środków z działu 900 do 750 jako zwiększenie udziału w Geotermia.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, a co z pozostałą częścią tego niedoboru i dlaczego nie załatwiamy tego od razu, bo usłyszeliśmy przed chwilą to, co doskonale wiemy, że Geotermia zysków nie przynosi i jeżeli mamy ją zostawić z jakimś niedoborem, no to chyba jest cos nie tak. Pytanie jest jasne, co z reszta tych środków, które Geotermia wydała na, poniosła te koszty na przygotowanie tego projektu, no a słyszymy, że nie wszystko chcemy im oddać w ramach tego podniesienia kapitału.
 
Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał
            Na wczorajszym spotkaniu, kiedy była prezentacja projektu uchwały budżetowej na rok 2010, wywołane jest zadanie inwestycyjne, a dokładnie wydatek majątkowy w wysokości 2 mln, który ma zabezpieczyć wkład własny na realizację projektu, w którym Geotermia startuje w konkursie i pozostałe środki będą pochodziły z tego zwiększenia kapitału.
 
            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 16, przeciw 3, wstrzymał się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/88/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/
 
Ad. 8
            Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, wstrzymało się 3) przyjęła przedmiotową uchwałę.
           
/Uchwała Nr XLVII/89/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/
 
Ad. 9
            Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja mam pytanie, gdyż niezbyt dokładnie wynika z uzasadnienia tego projektu uchwały, czy ten wzrost oscyluje w granicach, jak poprzednia uchwała podatku od nieruchomości, czy oscyluje w granicach inflacji.
 
Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał
            Wzrost tych stawek nie oscyluje w ogóle w zakresie żadnego wskaźnika inflacji. Nawet, gdyby ta uchwała nie została przez Wysoką Radę podjęta, to i tak z mocy prawa weszłyby stawki minimalne, ponieważ ta uchwała ma li tylko na celu ujednolicenie aktu prawnego uchwały Rady Miejskiej w takim zakresie, w jakim zakresie i tak istnieje bezwzględny obowiązek wynikający z aktu wyższego. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały, podatnicy podatku od środków transportowych musieliby sięgać równocześnie do dwóch aktów prawnych, ponieważ tak, jak jest w uzasadnieniu w pkt. 2 „oraz nie mogą być niższe od stawek określonych w załącznikach nr 1, 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”. Co roku Minister wydaje w obwieszczeniu stawki minimalne i maksymalne, to jest wyrównanie w tych kategoriach, w których uchwała Rady Miejskiej nie osiąga stawek minimalnych, w związku z tym nie ma tu mowy o wzroście, co poziomu inflacji.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Prosiłbym o bardziej precyzyjne sformułowanie odpowiedzi. Jeżeli nie ma odzwierciedlenia tego w tym minimalnym wskaźniku inflacji, przyjętym do założeń planowych, to prosiłbym, żeby odpowiedzieć, gdyż nie pamiętam, jakie były dane, nie zainteresowałem się, moja wina, czy te stawki dzisiaj uchwalone odbiegają, jeżeli tak, to ile, od stawek obowiązujących w ubiegłym roku.
 
Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał
            Stawki, są to minimalne stawki ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów i wzrost ich nie przekracza poziomu ubiegłorocznej inflacji.
 
            Przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/90/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/
 
 
Ad. 10
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2009 rok
 
            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/91/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/
 
 
Ad. 11
            Uchwała w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
 
Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/92/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/
 
 
Ad. 12
            Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 
Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/93/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/
 
 
Ad. 13
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 – 2013”
 
Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 19, przeciw 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/94/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 21 do protokołu/
 
 
Ad. 14
            Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 
Radny Witold Kraśniewski
            Chciałbym powiedzieć, że rzadko nam się zdarza na tej Sali, abyśmy przy głosowania nad projektami około budżetowymi, bo tam można nazwać między innymi tę uchwałę, że mamy do czynienia nie z podwyżką. Jak państwo pamiętają, przynajmniej ci z poprzedniej kadencji, to za kadencji poprzednika, że przez trzy lata pod rząd nie zostały podwyższone stawki opłat za wodę i ścieki, no i dzisiaj za kadencji Pana Prezydenta Malinowskiego też mamy taki przypadek, że nie zostały podwyższone te stawki, to rzeczywiście należy to zapisać na plus Pana Prezydenta, że takiej podwyżki, no bo to, co jest pozytywne, to trzeba podkreślić, że jest pozytywne, a co jest negatywne, to trzeba powiedzieć, że jest negatywne, tu prawie mamy do czynienia z pozytywem, z którym nieczęsto tu na tej Sali się zdarzało. Chciałbym dwa zdania powiedzieć na temat ceny wody ścieków, bo mnie to bliżej zainteresowało, gdyż wszyscy jesteśmy użytkownikami, prawie chyba wszyscy, wody i ścieków i na pewno to interesuje nie tylko nas siedzących tu, ale w ogóle mieszkańców Grudziądza i na pewno z pełnym zadowoleniem przyjmą mieszkańcy tego miasta, że na przyszły rok w tym trudnym czasie nie będzie podwyżki cen wody ścieków, będą płacić tak, jak dotychczas, za wodę 1,90 zł, za ścieki 3,55 zł, razem 5,45 zł. Jednak co chciałbym nadmienić, że to jest chyba, nie chyba, na pewno, jedno z nielicznych miast w Polsce, bo chce państwu uświadomić, że na 181 miast w Polsce korzystających z wody ścieków, to ceny wody i ścieków w tym mieście 5,45 zł, na 181 jest chyba na 165 miejscu z najniższych, czyli tylko 16 miast wyprzedza nas, czyli ma niższą cenę wody i ścieków, aniżeli nasze miasto. Jeżeli chodzi o wodę przy 1,90 zł za metr sześcienny, to tylko 5 miast w Polsce ma niższą cenę wody, aniżeli nasze miasto i tu należy z pewnością się podziękowanie nie tylko panu Prezydentowi, ale także i tym ludziom, którzy w tym przedsiębiorstwie pracują.
 
Radny Marek Czepek
            Ja myślę, że kolega Kraśniewski nie dokończył puenty, ponieważ Firma Wodociągi ma okrągłą rocznicę, która będzie obchodzić 12 grudnia, wielkie podziękowania dla całej załogi, Panie Prezesie i dla Pana, po to to robię, ponieważ widzę Pana dzisiaj na Sali.
 
Radny Łukasz Mizera
            Mam dziwne wrażenie, że my zaczęliśmy jakieś święto obchodzić, a tak naprawdę problem leży gdzieś indziej. W zeszłym roku, kiedy decydowaliśmy o wysokości tych podwyżek, to wówczas Pan Prezydent mówił jasno, że niskie podwyżki co roku będą wyznacznikiem tego, w jaki sposób będzie ta podwyżka funkcjonowała, czyli nie 8% np. po trzech latach, a co roku 2%, czy 1,5% i wówczas, w zeszłym roku tak to wyglądało. Dzisiaj ta polityka uległa zmianie, nie wiem, czy na skutek roku wyborczego i w przyszłym roku będziemy mieli za to 4% podwyżkę, czy wrócimy do spokojnego podnoszenia, czy będzie to podniesienie jakie ś większy, jakiś większy stopień procentowy. Stąd moje pytanie, co się stało takiego, że ta polityka z podnoszeniem opłat za wodę i ścieki z zeszłego roku przez Pana Prezydenta została w tym roku zmieniona.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Dziękuję Panu radnemu Kraśniewskiemu za ciepłe słowa pod adresem moim i Pana Prezesa, reprezentującego firmę. Ja rozumiem, że Pan radny Mizera jest jednak za tym, żeby parę procent podrzucić tych podwyżek, przepraszam za dygresję. Podwyżki, to nie tylko, to są koszty oczywiście, firma mając określone koszty stara się wszelkimi sposobami obniżać koszty funkcjonowania, żeby zwiększyć dochód również z innych dziedzin działalności firmy. W roku aktualnym nie ma podstaw, nie ma potrzeby w związku z osiąganymi dochodami przez firmę i kosztami, żeby obarczyć mieszkańców jakąkolwiek podwyżkę, to jest kwestia funkcjonowania firmy.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Chciałbym jednak sprostować wypowiedź Pana Prezydenta, gdyż podwyżki, to nie są koszty, panie Prezydencie. Podwyżki są w cenie, a cena jest dochodem, czyli to sa dochody, a nie koszty. Już jestem przy słowie, to jeszcze chcę dopowiedzieć, żeby państwo mieli pełny obraz, bo zainteresowałem się i mogę powiedzieć, mając dane z innych miast, że są miasta, gdzie cena wody już dzisiaj wynosi 6,90 zł, średnia miast ma 3,0 zł, a u nas jest 1,90 zł. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ta firma buduje stację uzdatniania wody i wiadomo, że cena wody po wybudowaniu tej stacji nowej generacji, no z pewnością koszty zużycia energii, które cena ciągle wzrasta, to z pewnością cena wody ulegnie zmianie, to tak na marginesie.
 
            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie ( za 19) przyjęła przedmiotową uchwałę. Podczas głosowania obecnych na Sali było 19 radnych, gdyż radny Eugeniusz Piasecki opuścił obrady.
 
/Uchwała Nr XLVII/95/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 22 do protokołu/
 
Ad. 15
            Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne” obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich
 
Radny Henryk Szram
            Bardzo bym prosił, żebyście państwo przyjrzeli się tej uchwale oraz uzasadnieniu. Jednocześnie bardzo proszę o przerwę.
 
            Ogłoszono 10 minutową przerwę, po przerwie wznowiono obrady.
 
Radny Łukasz Mizera
            Mam uwagi tylko w jednym miejscu tego planu, dokładnie chodzi mi o wielofunkcyjna galerię handlową o powierzchni sprzedażowej pow. 2 tys. metrów, mini browar, urządzenia rekreacyjne, zaplecze gastronomiczne nawiązujące do tradycji, itd. Ja traktuję to jako wizję zupełnie utopijną, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie sobie zagwarantować zrealizowania jednej galerii, sami państwo słyszeliście twórców takich projektów, rozmów na temat konkurencji, ilości operatorów na rynku, ich problemów, więc obawiam się, że te założenia w żaden sposób nie mogą zostać spełnione, zrealizowane. Wydaje się mi, że to otworzy furtkę do powstania kolejnego obiektu wielko powierzchniowego, ale o zupełnie innym charakterze, niż ten tutaj przedstawiony w założeniach i tak to się skończy. Oczywiście sprawa jest dość istotna, ponieważ mówimy w dużej mierze również o tych terenach, które zostaną po szpitalu i sprawę trzeba na pewno jak najszybciej załatwić, ale wydaje się w mi, że w tej formie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu obejmującego takie założenia, no nie jest zbyt dobrym i trafnym rozwiązaniem.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Częściowo się oczywiście z Panem radnym Łukaszem Mizerą zgadzam, zagwarantować nie da się w 100% niczego w zasadzie, bo są to pieniądze inwestorów, ale my tu na tej Sali powinniśmy stworzyć takie warunki, żeby ci inwestorzy za swoje pieniądze w Grudziądzu wydawali, żebyśmy im umożliwi wydawanie pieniędzy w naszym mieście. Takie plany przygotować, ten plan będzie szerszy nieco, zwracamy tu wszyscy uwagę, te 2 tys. metrów, itd., ale sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka w tym miejscu, że plany przestrzenne wygasły w roku 2003, tam w tej chwili nie ma planu przestrzennego i za chwileczkę staniemy przed sytuację, że trzeba będzie ten teren zagospodarować, przynajmniej stworzyć warunki inwestorom do zagospodarowania terenu po byłym browarze i po szpitalu. Propozycja, jaką państwu dzisiaj składam projektu tej uchwały idzie w tym kierunku, żeby ewentualnym inwestorom umożliwić wydawanie pieniędzy właśnie w tym miejscu. To nie tylko na galerię handlową, ale na sprawy rekreacji, na zespoły hotelowe, ewentualnie gastronomiczne, po to, żeby mieszkańcy mieli jeszcze jedno miejsce w Grudziądzu w niezłym punkcie miasta, gdzie można pójść i cokolwiek kupić, czy się rozerwać. Dlatego mój apel do państwa, oczywiście jak Pan powiedział, że gwarancji nie ma, ale powinniśmy stworzyć warunki i o te stworzenie warunków dla przyszłych inwestorów państwa proszę.
 
Radny Łukasz Mizera
            Może nie wyraziłem się wystarczająco precyzyjnie. W mojej ocenie można śmiało przypuszczać, że, pozostałej części w żaden sposób nie kwestionuję, uważam że jest dobra, chodzi mi tylko o to jedno miejsce, dokładnie o ten pomysł z ta galerią. Ja obawiam się, że przeznaczenie tego będzie zupełnie inne i po uchwaleniu tego planu zupełnie do innych celów to będzie służyło, będzie to atrakcyjne miejsce właśnie do prowadzenia handlu wielkopowierzchniowego i mam wrażenie, że uatrakcyjnimy grunt pod inwestycje, na których nam nieszczególnie zależy. Oczywiście, ja się z Panem w 100% zgadzam, tereny rekreacyjne, hotelarskie, itd., to jest wszystko piękne założenie i tego powinniśmy się trzymać, ale obiekt wielkopowierzchniowy w tym miejscu, to uważam, że jest błędem.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja poproszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi Pana Prezydenta Sikorę, bo teren, to jest tylko część terenu, ja powiedziałem, że w 2003 r. tam wygasły nam plany, poproszę jeszcze o informacje związane z sąsiednimi terenami.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            W uzupełnieniu wypowiedzi Pana Prezydenta. Po pierwsze, to jest to uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, czyli planu jeszcze na tym etapie nie uchwalamy. Jak najbardziej projekt planu powinien zawierać wszelkie różne uściślenia poszczególnych budowli, charakteru powierzchni zabudowy, powierceni miejsc parkingowych, ilości budynków, itp. rzeczy. Mówimy o powierzchni sprzedażowej pow. 2 tys. metrów, oczywiście w samym projekcie już samego planu może my tę powierzchnię ograniczyć, że np. jedna powierzchnia sprzedażowa nie może być np. pow. 2 tys. metrów, jak to np. mamy w planie miejscowym, który jest obecnie ona Zakładach Mięsnych, czyli cały obiekt, łącznie wszystkie boksy, czy łącznie wszystkie sklepy pow. 2 tys. Natomiast jak najbardziej myślę, że prace powinny iść w kierunku, żeby same powierzchnie poszczególnych powierzchni wewnątrz tej galerii ograniczyć do iluś tysięcy metrów kwadratowych. Dalej chciałbym się donieść, ponieważ tutaj w przerwie z niektórymi radnymi rozmawialiśmy o komunikacji tego obiektu, on przede wszystkim dzisiaj w projekcie już podziału, Wydział Geodezji, który dokonał, terenów po szpitalu, ul. Szpitalna na się jakby kończy na płocie jednostki wojskowej, która obecnie jest przy ul. Bema. Zresztą, jak państwo zobaczycie załącznik graficzny, to teren jednostki przy Bema z uwagi na to, że jest to teren zamknięty, to nie może być objęty projektem planu, my nie wiemy, jaka przyszłość będzie tej jednostki wojskowej za parę lat. Ja jak najbardziej Panu Markowi życzę, żeby tam pracował, jak najdłużej, natomiast plany armii się zmieniają praktycznie w każdym miesiącu, na chwilę obecną nie mamy żołnierzy z poboru, mamy wojsko zawodowe, więc tez jakby ilość tam obsługi tych żołnierzy się zmniejszyła. My równolegle jesteśmy w trakcie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza i w tamtym dokumencie, który najprawdopodobniej w Polowie przyszłego roku przedstawimy Wysokiej Radzie do zatwierdzenia, do przegłosowania, tam są zapisy, że w przypadku opuszczania jednostki wojskowej, tzn. tego terenu przez armię, że funkcje jakby po terenie zamkniętym z automatu może być centrotwórcza i mieszkaniowa, czyli jakby trzeba patrzeć w kontekście tego planu jeszcze z tym terenem przyszłym, musimy patrzeć z wyprzedzeniem kilkunastoletnim do przodu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
            Z całym szacunkiem Panie Prezydencie, ale jak słyszę usługi centrotwórcze, szeroko bardzo się je rozumie. Natomiast ja osobiście mam bardzo dużo obiekcji, jeżeli chodzi o te uchwałę, z tego co wiem i słyszę, to również wielu radnych, nie chcę się wypowiadać w niczyim imieniu, ale z dyskusji to wynika. W związku z powyższym chciałbym postawić wniosek o cofnięcie uchwały do wnioskodawczy w celu uściślenia, bądź przeanalizowania głębszego tego tematu.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Do wniosku mojego przedmówcy, czyli do Pana Wiceprzewodniczącego Szrama. Ja w zupełności podzielam ten wniosek i uzasadnię to jeszcze dodatkowo, Panie Przewodniczący tym, że w uzasadnieniu, jakie mamy do projektu tej ze uchwały jest akapit mówiący o tym, że opracowanie nowego planu pozwoli na określenie przeznaczenia terenu, rodzaju zabudowy oraz ich wielkości, miedzy innymi dla terenu szpitala w związku z jego dyslokacją. W dniu 22 października Pan Prezydent powołał zespół w składzie pięciu osób do spraw zagospodarowania tego terenu, a więc ja przede wszystkim idąc za myślą Pana Wiceprzewodniczącego pytam się, czy ten zespół już opracował coś i czy są jakieś materiały w tym względzie, gdyż one nam naświetlą całokształt sprawy związanej z tym olbrzymim terenem po szpitalu i jeżeli jest, to prosiłbym o przedstawienie, co ten zespół wypracował, a jeżeli nie ma, to tym bardziej zasadny jest, chociażby tylko z tego tytułu, wniosek mojego przedmówcy, który w pełni popieram, bo skoro zostanie wycofany, to ja już nic więcej nie mam do powiedzenia, a skoro nie zostanie wycofany, to jeszcze chciałbym zabrać głos.
 
Radny Marek Czepek
            Chciałem tylko powiedzieć, że wojsko ma się dobrze i tam jest planowane wielkie centrum szkolenia logistycznego, także proszę nie krakać na temat mojego zakładu pracy.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Zespół, który pracuje w związku z terenami po szpitalu jeszcze sprawozdania mi nie dał, z tego powodu, że tam są między innymi analizy inne, zewnętrzne, np. Sanepidu, tych analiz jeszcze nie mamy, trudno mi powiedzieć, zakładam, że do 16 grudnia, do kolejnej sesji one mogą być, będę miał sprawozdanie z prac tego zespołu, ale ja tu nie widzę, żadnego problemu, żeby z porządku dzisiejszej sesji ten projekt uchwały wycofać. Mieliśmy posiedzenie komisji tydzień temu, dyskusji nie było żadnej, mieliśmy spotkania klubowe, na które mogę przyjść, dyskusji nie było żadnej, dzisiaj na sesji tutaj przewracamy wszystko do góry nogami. Ja rozumiem, że to jest państwa prawo, ja Panie Przewodniczący wycofuję te
projekt uchwały z obrad dzisiejszej sesji, uzupełnię go, jeżeli uda się w czasie, ode mnie to nie zależy Panie radny Kraśniewski, o sprawozdanie komisji, którą powołałem, będę się starał, żeby to sprawozdanie było w odpowiednim czasie, spróbuję go wprowadzić na kolejną sesją.
 
            Przystąpiono do głosowania nad wniosek Wiceprzewodniczącego Henryka Szrama o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawczy, tj. do Prezydenta.
            W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 18, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotowy wniosek.
 
/Odesłany projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu/
 
Ad. 16
            Uchwała w sprawie przyjęcia „programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”
 
            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 18, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała nr XLVII/96/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 24 do protokołu/
 
Ad. 17
            Uchwała w sprawie wyrażenia woli zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Słowackiego 27 w Grudziądzu
 
Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 18, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała nr XLVII/97/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 25 do protokołu/
 
 
Ad. 18
            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz (ul. Rataja)
 
Radny Marek Czepek
            Ja nie rozumiem intencji  uchwałodawczy, myślę, że Grudziądz nie ma nadmiaru inwestorów, miasta walczą o nich. Myślę, że my przy 20% bezrobociu w naszym mieście nie możemy odpychać inwestorów, ani grac im na nosie. Myślę, że założenia, które były w intencji uchwałodawców zostały zrealizowane, ponieważ usłyszeliśmy od potencjalnych inwestorów, że chcą inwestować, że mają pozwolenia na budowę i mają zamiar to zrobić w Grudziądzu, będę głosował przeciw tej uchwale.
 
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Uważam, że na ten temat dużo czasu straciliśmy już tydzień temu na tej Sali, ja powiem ze bardzo miło przyjąłem wypowiedź Pana Prezydenta odnośnie tego, że zależy nam na inwestorach, trzeba ich szanować, bo każdą złotówkę, którą zainwestują, to będzie procentować, itd. W związku z tym, jeżeli tak rzeczywiście patrzy Pan Prezydent na inwestorów, którzy chcą w tym mieście inwestować, a dzisiaj inwestować w Polsce przez inwestorów, to wszyscy wiemy, że nie jest tak prosto, bijemy się o każdego, bije się każde miasto o każdego, to należy się tylko dziwić, że Pan Prezydent w świetle tego, że była dyskusja, jaka była tydzień temu, poza jednym tylko punktem, nie wycofał tych projektów uchwał. Mnie się wydaje, że dzisiaj przy tych uchwałach, szanowni państwo, że powinniśmy wykazać maksimum rozsądku, ażeby glosować tak, żeby nie przynieść uszczerbku temu miasto.
 
 
Radny Łukasz Mizera
            W kilku słowach chciałem przedstawić swój punkt widzenia na ten temat. Dla mnie niedopuszczalna jest polityka wobec inwestora kija i marchewki, marchewki może i tak, jeżeli chce się mu dołożyć cos ekstra do jego planów, no kija w tym przypadku i straszaka, nie bardzo. Dla mnie nie jest w żaden sposób do przyjęcia retoryka i mówienie o tym, że dzięki temu zachowaniu ktoś przyspiesza proces inwestycyjny, czy będzie inwestował lepiej, czy skuteczniej. Ci ludzie nie po to włożyli pieniądze w te grunty, żeby dzisiaj świadomie te pieniądze mrozić, czekać nie wiadomo na co. Uważam, że te grunty było bardzo trudno sprzedać, wbrew pozorom inwestorzy nie bija się o wszystko, co mamy w Grudziądzu i sytuacja wcale nie będzie tak prosta, żeby otrzymać te pieniądze za te grunty po dokonaniu tych odkupów lub ewentualnie jeszcze sprzedać je z zyskiem, tu w ogóle bym się nie łudził, no ale samo podejście w kwestii traktowania, szanowania inwestorów i zrozumienia ich problemów jest jednoznaczne. Jeżeli my mówimy, że jeden  inwestor potrzebuje wsparcia i na to wsparcie się zgadzamy, to ciężko oczekiwać za chwilę, że wobec osób, które kilka lat temu zdecydowały się na inwestowanie w Grudziądzu, będziemy prowadzili politykę inną. To jest dla mnie zupełnie niesprawiedliwe i niezrozumiałe, to jest wybitny brak konsekwencji ze strony Pana Prezydenta. Ja naprawdę nie chcę nawet domyślać się, co kryje się pod tymi uchwałami, bo mam dziwne przeczucie, że może tak naprawdę chodzić o jedną działkę, o jeden grunt, o jeden konkretny problem, nie chcę tu oczywiście w żadne sposób niczego sugerować, ani niepotrzebnie krakać, ale mam wrażenie, że generalizowanie problemu i próby dokonywania tego odkupu, czego tak naprawdę się nie robi i czego się nie wykonuje, no są dziwne, niepotrzebne i na pewno w żaden sposób ani nie świadczą na korzyść samorządu grudziądzkiego, ani również nie przynoszą żadnych wymiernych w tej sytuacji efektów.
 
 
Radny Michał Czepek
            Ja z kolei rozumiem, jakie były intencje podniesienia tych uchwał. Natomiast doskonałą odpowiedzi chyba na to, że to jest w porządku obrad, to jest to że czterech z sześciu inwestorów, na cztery z sześciu działem mamy zapewnienie, że te inwestycje zostaną podjęte, mamy już zainwestowane jakieś środki w projekty budowlane, pozwolenie na budowę, itd. NATO miast w przypadku dwóch działek na Konarskiego i Kulerskiego, to żadne takie kroki nie zostały poczynione, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, cieszę się, że te uchwały zostały przywołane na dzisiejszą sesję z powodów edukacyjnych, bo jeszcze miesiąc temu Pan radny Łukasz Mizera ze swoim kolegą Andrzejem Wiśniewskim inwestora, który chce zostawić w Grudziądzu 180 mln wyganiał z tej Sali, wyganiał z miasta, a dzisiaj mamy ..
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Bardzo obszernie dyskutowaliśmy tydzień temu na posiedzeniu komisji Rady i tu Pan radny Kraśniewski ma rację, wszystkie szczegóły były omawiane, więc ja dzisiaj tych szczegółów tu uniknę. Natomiast chciałbym prosić o konsekwencję państwa radnych, bo Pan radny Łukasz Mizera mówi, że to wybitny brak konsekwencji, dla mnie są ważne akty prawne, muszę to robić, jeżeli jest zapis aktu notarialnego, który oświadcza, że w ciągu jakimś terminie musi być to, czy tamto, to ja muszę ten zapis jako organ wykonawczy zrealizować, te zapisy nie są zrealizowane. Chcę również powiedzieć, że te zapisy wynikają ze specyfikacji przetargowej, przetarg się odbył na określonych warunkach, być może te warunki były powodem, że większa ilość inwestorów nie stanęła do przetargu, tylko mniejsza, bo inni nie spełniali tych warunków, to jest kwestia związana z wykupami gruntów, ja muszę wypełniać zapisy aktu notarialnego. Chcę państwu powiedzieć jeszcze tak, to jest bardzo poważne traktowanie inwestorów, gdyż my nie mamy wybiórczo, tu są wszystkie zapisy aktów, z których coś wynikało. Są to uchwały intencyjne, tzn., ze umożliwiają organowi wykonawczemu, czyli Prezydentowi monitorowanie na bieżąco sytuacji inwestycyjnej i ja musze państwu powiedzieć, jeżeli tylko jako organ wykonawczy przy pomocy swojego aparatu, czyli urzędu zobaczymy, że inwestycje się rozwijają, to pierwszy będę i wystąpię o uchylenie tych uchwał na tej Sali, pierwszy, ponieważ tam się rozpoczęła inwestycja, w takim i w takim zakresie, występuję do państwa z projektem uchwały uchylającej tę uchwałę. Na dzień dzisiejszy apeluję o podjęcie, to są tylko intencyjne, myślę, że to jest skrajny przypadek, że będziemy jakiś tam wykupów dokonywali, myślę że do tego nie dojdzie, ale zróbmy wszystko, żeby przyspieszyć inwestycje w naszym mieście.
 
Radny Łukasz Mizera
            Po pierwsze chciałbym podziękować za dobieranie mi kolegów i naprawdę, jak Pa n sobie dobrze przypomina, a nie wygląda Pan, żeby miał złą pamięć, to my nikogo nie wyganialiśmy, a mówiliśmy tylko i wyłącznie o tym, że zrealizował wynegocjowane i przedstawione, między innymi i Panu, bo przecież Pan był wielkim i gorącym zwolennikiem tej inwestycji, warunki umowy, w których się zobowiązał do określonej kwoty, którą nasz samorząd w ramach partycypowania w naszą inwestycję włożył. Jedyne, czego my oczekiwaliśmy, to że te przez siebie świadomie wynegocjowane warunki będzie spełniał, jeżeli nie, to efektem tego będzie, że z wymarzonej przez nas wszystkich galerii, którą państwo obiecaliście, będziemy mieli obiekt dużo mniejszy i niezupełnie taki, jaki został wynegocjowany. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wydaje się mi że bardzo istotna, to to, że jak można powiedzieć, że to jest Pana obowiązkiem, to nie jest, Panie Prezydencie, pana obowiązek, tam nie ma obligatoryjnych zapisów do przeprowadzenia wykupu, to jest fakultatywne prawo, z którego samorząd może korzystać, ale nie musi i to trzeba mieć pełną świadomość tego, w żadnym przepisie nie znajdzie Pan słowa, że musi Pan tego dokonać. Jeżeli nawet Pan stwierdzi, że Pan musi tego dokonać, to ja się pytam, co w wypadku, gdy te inwestycje zaczną się toczyć, ale nie osiągną pułapu, o czym mówiłem ostatnio, tego odkupu, na którym ma być przeprowadzone, czyli tych 30%, czy tam 50% po trzech latach, z jakich środków będziemy do tego odkupu doprowadzali. Ja nie sądzę, żeby wówczas Pan Michał Czepek, czy ktokolwiek inny chciał dać 5 mln na działkę, żeby odkupić rozpoczętą inwestycję, jakąś halę, czy cokolwiek innego, tylko dlatego że nie będzie ona w terminie ukończona, przecież to będzie zupełna fikcja, zupełna paranoja. Poza tym, sam Pan Prezydent mówił o tym, że ma nadzieję, że do tego odkupu nie dojdzie, to chyba poważne traktowanie inwestora opiera się na rozmowie i wzajemnym szacunku dwóch stron, a nie przymuszanie kogoś i mówienie, że zawsze jeszcze mamy taki argument, że was wykupimy. Jeżeli ktoś z góry zakłada, że nie chce z tego argumenty korzystać, to po co, bo ja nie bardzo rozumiem, po
 
co. My nie stawiamy siebie, ani tego inwestora w roli poważnego partnera, tylko kogoś, kto jest słabszy, komu można dołożyć, kogo nie trzeba szanować, generalnie z pozycji takiej, że mamy na kogoś jakiś bat. Dla mnie taki sposób myślenia jest zły, jest nieodpowiedni, na naprawdę jestem zwolennikiem, że jeżeli mamy budować wizerunek samorządu przyjaznego inwestorowi, to na zasadzie partnerskiej, właśnie na takiej zasadzie, że Pan Prezydent jest pełnym partnerem, poważnym partnerem do rozmowy, o problemach, o potrzebach inwestorach, a nie tylko i wyłącznie z pozycji siły i udowadniania, że doprowadzimy do realizacji inwestycji i co, jak nie doprowadzimy, co wówczas będzie, jak nie uda się spełnić tych procentowych założeń.
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Mój przedmówca w zasadzie w pewnym sensie powiedział to, co chciałem państwu dopowiedzieć, jeszcze raz powtórzę, że dużo słów padło na ten temat, ale przypomnieć należy jedno. Jeżeli niektórzy z przedmówców mówią o tym , że stanowisko jeszcze miesiąc temu, na tej sesji było inne, że inwestorów się wyrzuca, bo przyszedł poważny inwestor i się wyrzuca, w ocenie pana radnego Michała Czepka, że uczynił to formie słowne Pan radny Mizera. Widzę jakieś zachowanie, jakiś dualizm w zachowaniu Pana Prezydenta, prosi nas o stanowisko w sprawie ALFY, nasze stanowisko, jakie było, to my wiemy i później wbrew naszej woli, o czym państwo słyszeli tydzień temu, dokonuje, przyjmuje za wiarygodne, co mówił nam inwestor ALFY i obniża im o 6 mln wydatki na infrastrukturę, oczywiście uzasadniając tym, o czym była mowa na tej Sali, że jest kryzys. Jednak w sytuacji tych inwestorów, w sprawie tego odkupu, gdzie tłumaczyli, słyszeliśmy wszyscy, głusi nie byliśmy, no jest kryzys, a tutaj argumenty nie przemawiają, to jak tak można. Panie Prezydencie, nie wyrzucajmy tych inwestorów, którzy do nas przychodzą i chcą inwestować. Powtórzę za Panem Mizerą, nieprawdą jest to, ze Pan musi zrealizować te uchwały o odkupieniu, Pan ma prawo, ale Pan nie musi. Bardzo proszę państwa, odbije się to całym echem w Polsce, nie inwestujcie w Grudziądzu.
 
Radny Michał Czepek
            Ja chcę podkreślić, że jestem przychylny wszystkim inwestorom w Grudziądzu, którzy podtrzymują chęć inwestowania, zarówno w kwestii ALFY, jak i czterech z sześciu inwestorów, których tematem są działki dzisiaj na sesji, sześć kolejnych uchwał, tylko nie wiem którzy podtrzymywali chęć inwestowania na swoich nieruchomościach. Natomiast prośba do wszystkich radnych, abyśmy równo traktowali wszystkich inwestorów, jeżeli z tego samego powodu, z powodu kryzysu jeden inwestor prosi i jakieś ustępstwa, no  to pójdźmy wszystkim inwestorom na ustępstwa, nie tylko wybranym.
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szymański
            Właściwie chciałem jednoznacznie, stanowczo potwierdzić to, co my cały czas mówiliśmy także przy sytuacji związanej z ALFĄ. My nie chcieliśmy ALFY z naszego miasta wyrzucić i proszę nam takich rzeczy nie wmawiać, bo ktoś tu chyba bardzo źle słuchał tego, co mówiliśmy. My dokładnie chcieliśmy tego, czego tak naprawdę Pan Prezydent chce w stosunku do inwestorów, do których są przygotowane uchwały, chcieliśmy zrealizowania tego, co zostało zapisane w przypadku ALFY w umowie i tak samo teraz chcemy, żeby te rzeczy które zostały zapisane u notariusza, to tez zostały zrealizowane. Dokładnie chcemy tego samego, ale sposób, jaki państwo próbujecie tu zrealizować, to jest po prostu nie do przyjęcia. Przy okazji mam jeszcze jedno takie pytanie, może ono będzie retoryczne, a może Pan Prezydent postara się nam na to odpowiedzieć. Niektórzy z tych inwestorów zabiegają o kredyt bankowy, ja bym chciał się dowiedzieć, jak ta uchwała wpłynie na bank, który się dowie, że tego typu uchwała została przez Radę Miejską przyjęta, jaki to będzie sygnał do tego banku, tylko tyle chciałbym wiedzieć, czy będzie to sygnał pozytywny dla tego, kto chce wziąć kredyt, czy negatywny, bardzo proszę o odpowiedź, jeżeli tylko to jest możliwe.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja już tydzień temu tłumaczyłem dokładnie, jakie są intencje moje jako organu wykonawczego proponując tego rodzaju uchwałę, to jest tylko i wyłącznie aktów notarialnych , a nie rozmów, czy innych ustaleń. Akty notarialne, Panie Przewodniczący Szymański, jeżeli chodzi o kredyty, to oczywiście nie wiem, co bank sobie zażyczy, bank jest samodzielnym tworem prawnym, ale mogę dzisiaj powiedzieć jedno, że do dyspozycji banku są zapisy aktów notarialnych, na pewno banki sobie żądają akty notarialne i maja to do wglądu, że ta działka jest kogoś, natomiast na pewno nie mają uchwał Rady Miejskiej, trudno mi powiedzieć, czy zażądają, czy nie. To nie jest dokładnie to samo, co przed miesiącem na poprzedniej sesji, czy na innej, dzisiaj realizujemy zapisy aktów notarialnych, ja chcę państwu powiedzieć po raz kolejny, że one są dokładne ze specyfikacją, czyli z warunkami sprzedaż, że to jest mój obowiązek, że warunki sprzedaży były takie, jakie były, przyjęli je ci inwestorzy, którzy brali   przetargu i dzisiaj tych warunków sprzedaży przetargowych nie realizują, dzisiaj tego nie realizują. Uchwała tylko wywołuje intencje, że będę się bliżej przyglądał realizacji tych inwestycji. Ja nie mogę odpowiedzieć dokładnie na pytanie Pana Przewodniczącego Szymańskiego, czy bank zechce wziąć uchwałę pod uwagę, czy nie zechce, ale na pewno weźmie pod wzgląd akt notarialny.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Ja w związku z tym, że Pan Prezydent wskazuje, że to specyfikacja przetargowa determinowała, jakie są zapisy aktu notarialnego, jaka jest realizacja uprawnień w tym momencie, jak się nie zrealizuje, to prawo przepada, mam prośbę przy tej okazji, żeby przy innych sprzedażach nieruchomości robić bardziej liberalną specyfikację, wtedy będzie większy stopień konkurencyjności między przedsiębiorcami i miasto może zyskać też lepsze ceny za nieruchomości.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Pan Prezydent już odpowiedział na pytanie Pana Przewodniczącego Szymańskiego, ha myślę że akt notarialny wyraźnie wskazuje, że inwestor nie dopełnił pewnych obowiązków i to już jest istotna informacja, która determinuje w podejmowaniu przez inne podmioty decyzji. Wypowiadam się tu jako radny, jako osoba prywatna. Po drugie, Pan radny zdaje się, że ma krótka pamięć i nie pamięta o tym, co było mówione, między innymi przez członka pańskiego klubu na spotkaniu z przedstawicielem ALFY. Oczywiście ten dualizm, o którym mówi Pan radny Kraśniewski, to występuje obydwu stronach i tutaj byliśmy tego świadkami., Natomiast ja zupełnie nie przesądzam, jakie będą wyniki tego głosowania, część z tych podmiotów, które tu są wywołane pofatygowała się, przyszła, przedstawiła swoją koncepcję, przedstawiła swoje plany, były takie podmioty, które tego nie zrobiły, widocznie uznały, że nie ma takiej potrzeby. Myślę, że każdy z nas wyrobił sobie zdanie na temat każdego z podmiotów, czy ktoś chce poważnie traktować tę inwestycję w mieście, czy nie i będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
            W zasadzie moi przedmówcy powiedzieli dużo, ja chciałbym się odnieść tylko do słów radnego Michała Czepka. Pytanie mam, Panie Prezydencie, co powiedział również radny Ślusarski na posiedzeniu komisji, widziałem tylko dwie firmy, wiem, że zainteresowana była również trzecia firma, czego pokłosiem jest wycofanie dzisiejszej uchwały, chciałbym żeby Pan Prezydent nam tylko dopowiedział dzisiaj, czy jeszcze ktoś mocno się stara o interes swojej firmy, czy już nie. Widzę, że są reprezentanci dwóch firma dzisiaj na Sali.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Kontakty indywidualne, bo wysyłaliśmy wcześniej różnego rodzaju pisma z prośba o wyjaśnienia, a więc pisemne wyjaśnienia mamy od wszystkich inwestorów, natomiast osobisty kontakt od ostatniego spotkania komisjami, to przedstawiciele trzech firm, będących wtedy na posiedzeniu komisji, Firma HEUTNIK, Firma SLIWINSKI, a po spotkaniu z komisjami był przedstawiciel Firmy STALMET, ale nic nowego to wiedzy naszej nie wniosło.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jas mam konkretne pytanie do Pana Prezydenta. W odniesieniu do tych wszystkich proponowanych uchwał mówiących o odkupie, czy w aktach notarialnych, poza terminem rozpoczęcia budowy, czy udzieleniu pozwolenia na budowę, upłynął w tych przedsiębiorstwach już na ten moment, na dzisiaj termin zakończenia inwestycji. Prosiłbym o odpowiedź, czy już upłynął termin zakończenia inwestycji.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Zapisy aktu notarialnego dotyczą dwóch spraw, o czym informowałem tydzień temu w sposób bardzo precyzyjny, ale odpowiadam na pytanie Pana radnego, czyli kiedy powinno być uzyskane pozwolenie na budowę i do kiedy powinna być zakończona inwestycja. W przypadku Firmy MAT, pozwolenie na budowę do 14 października 2006 r., inwestycja powinna być zakończona 14 października 2009 r. Firma SLIWINSKI pozwolenie na budowę upłynęło 1 września 2007 r., a zakończenie budowy 1 września 2010 r. Kolejna Firma HEUTNIK pozwolenie na budowę upłynęło 16 listopada 208 r., a 30% zaawansowanie 16 listopada 2010 r. Państwo Rychnowscy pozwolenie na budowę 8 grudnia 2007 r., a zakończenie inwestycji 8 grudnia 2010 r. Firma STALMET z Białego Boru pozwolenie na budowę 5 stycznia 208 r., zakończenia 5 stycznia 201 r., wiec wszędzie minęły terminy pozwolenia na budowę, które są w aktach notarialnych zapisane, a w niektórych przypadkach terminy zakończenia budowy jeszcze są aktualne.
 
Radny Michał Czepek
            Tydzień temu na posiedzeniach komisji Pan Wiceprezydent Marek Sikora poinformował nas o rozmowach z właścicielem Firmy STALMET, że Pan Prezes wyjaśnił szczegółowo, na czym polegają opóźnienia, z czego wynikają i poprosił o przelanie tego na papier, widocznie się nie wywiązał Pan Prezes z tego. Natomiast, czy moglibyśmy wysłuchać, na czym polegały te rozmowy, do czego zobowiązał się inwestor.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, może przy odpowiednim punkcie, w tej chwili rozmawiamy o Firmie HEUTNIK.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jak słyszeliśmy, to w czterech przedsiębiorstwach nie upłynął termin zakończenia inwestycji. W związku z tym ja mam pytanie, już chyba nie do pana Prezydenta, ale chyba do prawnika, czy w związku z tym przy założeniu, że podejmiemy taką uchwałę, zgodnie z życzeniem Pana Prezydenta i ta uchwała zostanie przez Pana Prezydenta skonsumowana w tych czterech przypadkach, gdzie jeszcze nie upłynął termin zakończenia inwestycji, czy inwestorzy, sokoro wystąpią do sądu, to jakie będą mieć prawo, co będzie jak inwestorzy zaskarżą do sądu, jakie będzie stanowisko sądu w tym przypadku.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie radny, jakie będzie stanowisko sądu i czy w ogóle ktokolwiek, to nikt na tej Sali nie wie, sąd jest niezależny i niezawisły, nie możemy mówić , co sąd zrobi w określonej sytuacji. Do odkupienia, to jeszcze jest daleka droga, najpierw trzeba ustalić wartość tego odkupu, co jest procesem dosyć trudnym, a drugim tematem, państwo radni będziecie mieć druga uchwałę o przeznaczeniu odpowiedniej kwoty na ten wykup, na dzień dzisiejszy ja tego nie proponuję. W konkretnej sprawie powinny być dwie uchwały, jedna uchwała intencyjna na rozpoczęcie jakiś starań, czy też monitorowanie tej sytuacji na bieżąco i druga o zwiększenie kwoty w budżecie na wykup konkretnej inwestycji.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jeżeli rzeczywiście nie znamy stanowiska sądu, bo sąd jest niezależny, to jakie mają szanse w związku z tym, może tak postawię pytanie, inwestorzy.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Trudno powiedzieć, jaka będzie skarga od inwestora, jeżeli w ogóle będzie do sądu. Zapis aktu notarialnego jest jasny i oczywisty, mało tego NIK …/koniec drugiej kasety/ … uchwałę o odkupie, która wynika z aktu notarialnego. Ja nie wiem, Panie mecenasie, jeżeli Pan może inaczej zrozumiał to pytanie Pana radnego Kraśniewskiego, to proszę uprzejmie odpowiedzieć, ja nie rozumiem sensu pytania.
 
Radca Prawny Artur Kołcz
            Jeżeli sprawa trafi do sądu, to sąd będzie to rozpatrywał. Na pytanie Pana radnego, jakie są szanse, to z całym szacunkiem, nie reprezentuję potencjalnego inwestora, który by występował, także trudno mi ocenić takie szanse, w ogóle pytanie jest inne, czy w ogóle jakiekolwiek powództwo dałoby się skonstruować, aby wystąpić z jakimkolwiek roszczeniem do sądu, bo ja mam tu poważne wątpliwości, zapisy są dosyć jednoznaczne, mówimy o prawie odkupu, jeżeli się nie wykona pewnych zobowiązań. Ja powiem tak, nie przesądzajmy oczywiście wyroku sądu, ja prawie żadnych szans nie widzę aby wystąpić z jakimkolwiek powództwem inwestor.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, jaką możliwość na dzień dzisiejszy mają ci przedsiębiorcy, gdyby chcieli sprzedać swoje działki na wolnym rynku, czyli innemu podmiotowi, który chciałby kupić, to jest jedna sprawa. Drugie moje pytanie, czy ten STALMET, to jest ten, co jest w miejscu, w którym powstaje galeria ALFA.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny odnośnie drugiego pytanie, to proszę w odpowiednim punkcie.
 
Prezydent Grudziądza Roberty Malinowski
            Na to pytanie już tez odpowiedziałem tydzień temu na posiedzeniu komisji. Odpowiadam jeszcze raz, zapisy aktu notarialnego dotyczą konkretnej nieruchomości i działki, nie dotyczą inwestorów. Oczywiście aktualny inwestor może sprzedać działkę komukolwiek innemu, ale zapisy pozostają bez zmian, następny inwestor musi spełnić zapisy przetargu, gdyż na tych zasadach było to sprzedane.
Radny Przemysław Ślusarski
            Z dokumentów, które otrzymaliśmy już wynika, że przynajmniej jeden z tych pomiotów dokonał obrotu, przynajmniej częścią nieruchomości na rynku, więc taka możliwość istnieje, to też sugeruje, że nie wszyscy z tych pomiotów całkowicie poważnie podeszły do planowanej inwestycji, nie wszystkie chciały tak naprawdę ją zrealizować. Myślę, że to należy też wziąć pod uwagę przy ocenie tych wniosków.
 
            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 5, przeciw 12, wstrzymało się 2/ nie przyjęła przedmiotowej uchwały.
/Odrzucony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu/
 
Ad. 19
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz (Biały Bór)
 
Radny Michał Czepek
            Ja chciałem ponowić moje zapytanie odnośnie rozmów Wiceprezydenta Pana Marka Sikory z właścicielem firmy STALMET.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            W dniu wczorajszym wpłynęło pismo od firmy STALMET, w tym piśmie prezes potwierdził te rzeczy, które państwu przekazywałem na ostatniej komisji, że firma planuje wybudowanie na tej działce fabrykę ekranów akustycznych, nie mniej jednak na chwilę obecną boryka się z możliwościami pozyskania środków finansowych na tę całą fabrykę. Z tego pisma wynika, że prace miałyby się rozpocząć późna jesienią przyszłego roku, oczywiście jest to uzależnione od pozyskania środków finansowych.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja chciałem się tylko utwierdzić w przekonaniu, że jest to ta sama firma, która stała w tym miejscu, gdzie teraz budowana jest galeria ALFA i która przeniosła swoją produkcję do innego miasta.
           
Wiceprezydent Marek Sikora
            Tak.
            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do glosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 10, przeciw 4, wstrzymało się 5) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/98/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 27 do protokołu/
 
Ad. 20
            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz (ul. Składowa)
 
            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie przyjęła (za 8, przeciw 8, wstrzymało się 3/ przedmiotowej uchwały.
/Odrzucony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu/
 
 
Ad. 21
            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz (ul. Konarskiego)
 
Radny Michał Czepek
            W tym przypadku mieliśmy do czynienia z faktem sprzedaży części nieruchomości, to czy inwestor, który zakupił działkę, czy miasto nie ma prawa pierwokupu w takim przypadku i czy w ogóle inwestor zwracał się z taka propozycją odkupienia.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            My nie mamy prawa pierwokupu, jeżeli się sprzedaje działkę innemu inwestorowi i w tym przypadku tak było. Jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie zobowiązania notarialne przechodzą na kolejnego nabywcę, one są aktualne. Natomiast my mamy prawo, nie obowiązek.
 
            Przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 13, przeciw 4, wstrzymało się 2) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/99/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 29 do protokołu/
 
Ad. 22
            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytych przez gminę – miasto Grudziądz (ul. Kulerskiego)
 
Radny Henryk Szram
            Czy do dnia dzisiejszego jakieś wyjaśnienie ze strony tych państwa wpłynęło.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Od ubiegłego tygodnia do dnia dzisiejszego, to nic się nie zmieniło.
 
            W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 13, przeciw 4, wstrzymało się 2) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/100/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 30 do protokołu/
 
Ad. 23
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2009 r.
 
            Nie było dyskusji, przystapiono do glosowania. W wyniku przeprowadxzonegpo głosowania Rada Miejska jednogłośnie ( za 19) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/101/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 31 do protokołu/
 
 
Ad. 24
            Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 
Pani radna Jadwiga Konieczna zgłosiła, iż nie będzie brała udziału w głosowaniu.
 
Radny Michał Czepek
            Szukając podstawy prawnej, na która powołuje się Pan Wojewoda nakazując nam odwołanie radnej Jadwigi Koniecznej, natknąłem się na podobne przypadki, jakie miały miejsce w Polsce. Znalazłem orzeczenie NSA, który mówi, że „jeżeli radny prowadzi działalność gospodarczą na tkance, która nie należy bezpośrednio do miasta, to taką działalność może prowadzić”. W związku z tym Wojewoda nie ma racji.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Pan Wojewoda wezwał Pana Przewodniczącego Rady, również poinformował mnie, abyśmy taka uchwałę podjęli. Chciałbym zaapelować do państwa radnych, aby nie podejmować tej uchwały. Panią radną Jadwigę Konieczną wybierali mieszkańcy Grudziądza okręgu, z którego brała udział w wyborach. Decyzja prawników Wojewody w tym konkretnym przypadku jest kontrowersyjna i apeluję o nie podejmowanie takiej uchwały.
 
Radny Łukasz Mizera
            Moje zdanie na ten temat jest jednoznaczne i bardzo proste. Otóż, nie my powinniśmy w tym przypadku zmieniać podejścia wobec naszej koleżanki radnej, z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że byłoby to krzywdzące, ja kiedyś próbowałem sam dociekać, stawiać się w roli prawnika, uważałem że komuś mandat powinno się wygasić, Rada stwierdziła, że trzeba z tym iść do sądu, trzeba nie przyjąć takiej uchwały i tak się stało. Dzisiaj uważam, że nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby tę uchwałę podejmować, wręcz odwrotnie, jeżeli Wojewoda będzie chciał się nie zgodzić z tą nie podjętą przez nas uchwałą, to wówczas trzeba będzie sprawę rozstrzygnąć przed sądem. Uważam, że jeżeli raz w danej kadencji, czy w danym okresie przyjmuje się pewien standard zachowań, to powinniśmy pozostać mu wierni. Stąd też uważam, że nie ma w ogóle sensu, ani mówić, ani gdybać nad tym, jak w tym momencie zagłosować.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Chciałem tylko zaznaczyć, że ten projekt uchwały został wywołany przez Pana Wojewodę, który wezwał Radę w terminie 30 dni do podjęcia takiej uchwały. Niestety nie ma innej możliwości, żebyśmy mogli zająć stanowisko, że się nie zgadzamy, jedynie co możemy zrobić jako Rada, to taką uchwałę albo podjąć, albo jej nie podejmować, wówczas konsekwencje są tego typu, że Wojewoda otrzymuje od nas informację i musi już we własnym zakresie wydać zarządzenie zastępcze, od którego tez przysługują środki odwoławcze, włącznie z NSA.
 
/Pismo Wojewody stanowi załącznik Nr 32 do protokołu/
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja mimo wszystko apeluję o to, żeby nie wszyscy radni byli konsekwentni, bo przy poprzednim wygaśnięciu mandatu, niektórzy radni głosowali za odebraniem mandatu. Dlatego apeluję, aby dzisiaj zgodzić się z argumentacją Pana Prezydenta, nie być konsekwentnym i nie glosować za tą uchwałą.
 
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja mam pytanie do Pana Prezydenta. Pan Wojewoda wydał decyzję wzywającą nas jako radnych wiadomo do czego, czy w tej decyzji był środek odwoławczy, w decyzji Wojewody oczywiście, bo jeżeli był środek odwoławczy, to należało z niego skorzystać.
 
            Prezydent poprosił radcę prawnego o udzielenie radnemu odpowiedzi.
 
Radca Prawny Artur Kołcz
            Panie radny, to jeszcze nie była decyzja, to było dopiero wezwanie. Pan Wojewoda wzywa nas do podjęcia i jeżeli nie podejmiemy, to dopiero podejmie decyzję, także jeszcze nie wydał decyzji.
 
Radny Witold Kraśniewski
            To jeżeli to było tylko wezwanie, to czy my musimy, czy Pan Prezydent musiał w tym terminie dzisiejszym ująć to w protokole.
 
Radca Prawny Artur Kołcz
            Wezwanie było nie do Pana Prezydenta, tylko do Rady.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Adresatem tych pytań powinna być moja osoba, bo jestem inicjatorem. Nie było możliwości, żeby przygotować stanowisko, że my się nie zgadzamy, ale musi być przygotowana uchwała i jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to Wojewoda otrzyma od nas pismo informujące, że to było przedmiotem obrad Rady i że uchwała nie została przyjęta.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, przepraszam, że w tym momencie będę się odnosił do jakiś wypowiedzi sprzed chwili, ale naprawdę mam wrażenie, że Pan radny ma jakiś kompleks moich wypowiedzi i każdą musi skomentować. Pragnę zauważyć dwie rzeczy. Według swojej wiedzy i ze swoim sumieniem byłem w stanie 100% stwierdzić, że Pani byłej Przewodniczącej mandat podlegał wygaszeniu, to miałem prawo tak zagłosować. Dzisiaj mam wątpliwości i dlatego powiedziałem jasno, że gdy mamy wątpliwości, to powinien zawsze przemawiać na korzyść człowieka, ponieważ od tego są inne organy. Ja wówczas takich wątpliwości nie miałem i miałem rację, to już nie jest ważne. Dzisiaj takie wątpliwości mam, więc takiej decyzji nie jestem w stanie podjąć.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
            Ja osobiście będę głosował przeciwko tej uchwale, ale widzę, jak bardzo radna się denerwuje, szanowni państwo, po co ta dyskusja. Bardzo proszę, skończmy dyskusję i głosujmy.
 
            Po zakończonej dyskusji, przystąpiono do glosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie (za 17, wstrzymała się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Odrzucony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do protokołu/
 
 
Ad. 26
            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a gminą Grudziądz
 
 
Radny Michał Czepek
            Ja mam pytanie, jakie profity Gmina Grudziądz uzyskuje dzięki temu, że są dwie inwestycje zlokalizowane na jej terenie, rocznie, od nas.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Przede wszystkim, to podatek od nieruchomości za te dwie inwestycje w wysokości około 820,- tysięcy w skali roku, dodatkowo 50% które wraca na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu składowania odpadów, tzw. opłaty marszałkowskiej. Tego typu profity będzie otrzymywać Gmina z Urzędu Marszałkowskiego, szacujemy, że to może być rocznie około 550 tysięcy złotych/. Dodatkowo Gmina Grudziądz nie musiała inwestować w budowanie dla własnych potrzeb, zarówno składowiska odpadów, jak i oczyszczalni ścieków, a poza tym te 10 punktów wymienionych w tym porozumieniu z 1999 r., jak między innymi budowa, czy współfinansowanie drogi powiatowej do Zakrzewa, zdjęcie strefy za odpłatność komunikacji miejskiej, tej drugiej strefy do pierwszej, czy do poziomu cen biletów miejskich, wybudowanie świetlicy w Zakurzewie i różne inne punktu, już mniej jakby istotne w samym porozumieniu.
 
Radny Michał Czepek
            To znaczy pośrednio, korzystając na tym, że odbierają śmieci ..
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Już wspominałem, 50% opłaty marszałkowskiej, szacujemy że do Gminy powinno wracać około 550 tys. złotych rocznie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Może inne pytania, a ile my tracimy na tym porozumieniu, na dzień dzisiejszy, ile wydajemy ekstra jeszcze środków, oprócz tego, co już zrealizowaliśmy, co i tak ze względu na to, w jakim miejscu jest to wysypisko ulokowane, to Gmina i tak te środki otrzymywać będzie. Pytam o to specjalnie, ponieważ z tego, co udało się mi dowiedzieć, to dobrych relacji w wypowiedzeniu tej umowy między naszym samorządem a samorządem Gminy, to nam raczej nie gwarantuje, tam z drugiej strony takiej radości z tego wypowiedzenia nie ma. Mówię to w tym kontekście, że w zeszłym tygodniu na komisji, gdy rozmawialiśmy o terenach inwestycyjnych w mieście okazało się, że tak naprawdę musimy walczyć o każdy kawałek ziemi, bo w Grudziądzu ta ziemia się kończyć. Myśląc w perspektywie o rozwoju naszego miasta również trzeba mieć na uwadze to, że potencjalni kooperanci, czy firmy które będą chciały gdzieś w pobliżu Grudziądza się ulokować, trafią do Gminy. Wówczas ciężko sobie wyobrazić sytuację, że np. duży zakład pracy, nie wiem za 20 lat, może za 15, powstanie na terenie Gminy i co, my będziemy dalej udawali, że problem dojeżdżania np. naszych mieszkańców do miejsca pracy nas nie interesuje, że zapewnienie kilku innych ważnych spraw również nie jest w naszej gestii. Stąd moje pytanie, ile relatywnie mamy e zyskać na tym wypowiedzeniu tej umowy i czy tak naprawdę zadrażnianie stosunków z najbliższym sąsiadem, bo tak się składa że akurat Gmina nas otacza i gdzie byśmy nie spojrzeli, to naszym sąsiadem jest Gmina Grudziądz, to czy to jest tego warte i naprawdę relatywnie te korzyści można przedstawić.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Gdzie byśmy nie spojrzeli, nie otacza nas Gmina Grudziądz, miejscowość Kłódka Gmina Rogóźno, również graniczy z naszym miastem, to też jest ważne, Panie radny. Ile tracimy jakby na podpisaniu tego porozumienia z 1999 r., no przede wszystkim te kwoty, o których wcześniej powiedziałem, z tytułu podatku od nieruchomości, gdyby te dwie inwestycyjne były na terenie administracyjnym naszego miasta, 830 tys. złotych w podatku od nieruchomości trafiałoby do kasy miejskiej. 550 tys. złotych z tytułu zwrotu 55% opłaty marszałkowskiej wpłacone byłoby do kasy miejskiej. Dzisiaj, na chwile obecną koszty, gdzie mieliśmy dyskusję o cenach wody, ale koszty też pompowania ścieków do Nowej Wsi, to są koszty energii elektrycznej, musimy pokonać wzgórze, mamy dwie pompownie po drodze, pompownia centralna na ul. Waryńskiego i pompownia w Nowej Wsi. Musimy śmieci transportować do Zakrzewa, akurat w przypadku Zakrzewa no trudno byłoby z lokalizacją w mieście, natomiast to są też koszty. Dalej, szacujemy, że z tyt. Porozumienia, tego podpunktu h, w dziedzinie transportu zbiorowego tracimy około 500 tys. złotych rocznie, z tego tytułu, że jeździmy po Gminie Grudziądz po cenach takich, jak w mieście Grudziądz i tak naprawdę tutaj możemy różnie wróżyć, bo z jednej strony Pan Wójt twierdzi, że to porozumienie zobowiązuje nas w ogóle do obsługi komunikacyjnej w północnej części Gminy, z drugiej strony my mówimy, że tam jest tylko mowa o samej odpłatności. Tak, jak wspominałem na komisjach, po tych 10 latach uznajemy, że większość, właściwie wszystkie zapisy tego porozumienia zostały wyczerpane, bo jak Pan mecenas wspominał, porozumienie było zawarte na czas nieokreślony, nikt nie przewidywał okresu jego zakończenia. Mało tego, wiele tych zapisów się zdezaktualizowało do stanu obecnego i uważamy, że to porozumienie po prostu należy wypowiedzieć.
 
Radny Łukasz Mizera
            Mnie chodziło o te 500 tys. w dniu dzisiejszym, po wypowiedzeniu porozumienia ja raczej ni sądzę, żeby koszty pchania wody się zmniejszyły, dystans nie ulegnie zmianie. Mi chodzi po prostu o to, co zyskamy od jutra, czy tam od stycznia w momencie, kiedy to porozumienie przestanie funkcjonować, gdy je wypowiemy. Tak naprawdę wypowiedzenie tego porozumienia nie zmieni kwestii położenia ani oczyszczalni, ani wysypiska, mnie po prostu chodziło o te 500 tys. złotych w ramach utrzymania cen komunikacji.
 
Radny Grzegorz Miedzianowski
            Przyznam się, że pierwsza część odpowiedzi Pana Prezydenta bardzo mnie zdziwiła, bo zabrzmiała w niej nuta jakby żałował tych wpływów podatku opłaty marszałkowskiej, a przecież w czasie, kiedy ta oczyszczalnia miała powstać na terenach zalewowych w okolicach Lotniska, do Prezydenta ówczesnego, do radnych, mieszkańcy Lotniska protestowali cały czas przeciwko umiejscowieniu tej oczyszczalni praktycznie w samym centrum miasta. Wielkie grono ludzi było zaangażowane, żeby ono tam nie powstało i dopiero wielkie wysiłki, wielu ludzi doprowadzili do tego, że po wielkich negocjacjach powstała umowa z Gmina Grudziądz, że po prostu pozwolili pobudować na swoim terenie. Teraz, kiedy jest to na terenie Gminy, to my żałujemy utraconych jakby dochodów i nie pamiętamy o wdzięczności, jaką mają, szczególnie mieszkańcy Lotniska, wobec mieszkańców Gminy.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Pan radny mnie źle zrozumiał, nie żałujemy tego, ze tam są te inwestycje, tylko w pierwszej części wypowiedzi Pana radnego Mizery, ile straciliśmy na tym wszystkim, więc postarałem się to wyprostować. W ostatniej części wypowiedzi Pan radny dopiero uściślił swoje pytanie, no ale ja jakby wziąłem pod uwagę całą wypowiedź.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Przede wszystkim chciałbym się podpisać w 100% pod tym, co mówił Pan radny Mizera, bo całkowicie się z tym zgadzam, troszeczkę nieco powiedział Pan przedmówca, jako że pamiętam ten moment odnośnie lokalizacji, ale to jest historia, oczyszczalni i wysypiska, ale to już jest inna sprawa, to historia, mamy to za sobą. Ja proszę państwa będę głosował przeciw tejże uchwały, gdyż uważam ze będzie zaskarżona i na pewno przegramy. Uważam na ten moment, że podjęcie uchwały o wypowiedzeniu całej tej umowy będzie z naszej strony błędem. Wierzę w to, przyszłościowo, patrząc dalej, ze raczej miasto będzie potrzebowało gminy, aniżeli gmina miasto, taka jest prawda, pomijam kwestie transportu zbiorowego, granice musza się poszerzać i to jest oczywiste. Lepiej nie iść na tę wojnę z Gmina, tylko dogadać się, mówiąc językiem prostym, porozmawiać, obecny Wójt Gminy, to jest człowiek do rozmowy, do kompromisu, o tym mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo znam tego człowieka i uzgodnić z Nim, gdzie ewentualnie mogą być punkty styczne, jeżeli chodzi o tę umowę, a gdzie ich nie ma i jakoś próbować dogadać się, załagodzić ten spór, gdyż uważam osobiście, że patrząc daleko w przyszłość my efektów z tego tytułu, ze taką uchwałę dzisiaj podejmiemy, osiągnąć jakichkolwiek efektów z tego tytułu nie możemy.
 
Radny Wiesław Poliński
            Proszę państwa, ja posłużę się cytatem „Ksiądz Pana wini, Pan Księdza, a nam biednym zewsząd nędza”. Tak będzie z tymi biednymi ludźmi, którym niedaleko ich domów usytuowano wysypisko, albo oczyszczalnię, a jako rekompensatę mieli mieć obniżkę cen biletów MZK i teraz my im to zabierzemy, w tym przypadku nie mogę się z tym zgodzić, wszystkie pozostałe elementy zgadzam, ale z tym nie mogę się zgodzić, jest to z krzywdą dla mieszkańców.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            To porozumienie, o czym wspominałem na komisjach jest bardzo nieprecyzyjne, jest sformułowanie „rejon oczyszczalni, wysypiska, strefą objąć w odpłatności za bilety komunikacji miejskiej MZK” i to wszystko, co na ten temat mówi. Nie wiemy, jaki to jest rejon, o jakie domy chodzi, historycznie obsługujemy praktycznie miejscowości: Rusinowo, Wielki Wełcz, Białochowo, Nową Wieś, Świerkocin, Parski i Mokre. Nie wszystkie te miejscowości są w bezpośrednim sąsiedztwie samej oczyszczalni, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni jest praktycznie parę zabudowanych nieruchomości. Wracając do dogadania się z Panem Wójtem w kwestii transportu miejskiego, to rozmawiamy z Wójtem już mniej więcej od dwóch lat i praktycznie każda rozmowa, choćby ta dzisiaj podjęta, kończy się „ale przecież mamy porozumienie”, to jest cała dyskusja. Tak naprawdę z tego porozumienia, to możemy też zachować, bo takie jest nasze stanowisko. Np. jeden kurs i w ogóle przestać jeździć, jeden kurs będzie, na tym jednym kursie rzeczywiście będą płacić po 2,- zł, samo porozumienie będzie wykonane, ale chyba nie o to chodzi, żebyśmy się bawili w kotka i myszkę, tylko usiedli sensownie do stołu i zrobili to, jak to jest w całej Polsce. Przypomnę też, że w roku 2007 NIK nam podała kilkanaście samorządów, właśnie miast na prawach powiatu w dziedzinie komunikacji miejskiej, wykazała przede wszystkim, że samorządy nie mogą finansować obcym samorządom samej komunikacji miejskiej, jakby to też jest jakby przyczyna do tego, aby w końcu uporządkować z Gminą Grudziądz kwestie transportu zbiorowego.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Pana Kraśniewskiego, bo rozumiem, że sugerował Pan, żeby może tez odesłać ten projekt uchwały do wnioskodawców, żeby przedyskutować ten temat z Wójtem. Jeżeli rzeczywiście nie uda się dojść do porozumienia, być może lepszym rozwiązaniem jest to, co powiedział przed chwilą Pan Prezydent, tak ustawić ten transport, żeby nas to za dużo nie kosztowało, ażeby nie narażać się na ewentualny proces, czy sprawę w sądzie, może to jest rozwiązanie. Być może, że jeżeli podejmiemy takie kroki, to wtedy Wójt pójdzie po rozum do głowy i będzie chciał usiąść do stołu i rzeczywiście merytorycznie rozmawiać.
 
            Przewodniczący Rady, na wniosek Prezydenta, ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Mam takie pytanie, mógłby Pan nam przybliżyć, bo rozumiem że porozumienie pomiędzy Gminą Grudziądz a Miastem Grudziądz, to porozumienie jako słowo mówi, że to jest, na jakich zasadach, o współpracy, czy równego traktowania się, jak wygląda współpraca między miastem a gminą na dzień dzisiejszy.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Współpraca z Gmina jest trudna, mamy wokół kilka gmin i tak naprawdę, choćby tu wymieniona przeze mnie Gminę Rogoźno mamy kontakt na bieżąco, na każde pismo jest szybka odpowiedź, z Gminą Grudziądz bywa to różnie. Myślę, że w drugiej części poproszę Pana Skarbnika, poda przykład choćby jeden z samej tej współpracy. Ja tylko może przypomnę inny fakt współpracy z Gmina, a mianowicie o tym, co jakby nie jest związane z tym porozumieniem, ale należy pamiętać, że w mieście naszym w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonuje kilkaset uczniów z terenu Gminy. Z tego tytułu miasto również ponosi wydatki, czyli te 25%, które nam nie starcza z samej subwencji ogólnej na te dzieci, szacujemy, że jest to kwota ponad 500 tys. złotych, które miasto również wydaje na Gminę. Inny przykład, choćby tzw. opłata za zajęcie pasa drogowego i tu przykład z inwestycji, miasto parę lat temu inwestowało w terminal celny w Białym Borze, termin znalazł się na terenie gminy, gmina z tego tytułu również pobiera opłaty, choćby z podatku od nieruchomości, może tez przyciągać inwestorów na inne działki w Białym Borze. Natomiast przy okazji tej inwestycji wybudowano kanalizację deszczową, żeby odwodnić cały plac wokół terminala, ta kanalizacja znalazła się w pasie drogowym, ale w drodze gruntowej, takiej polnej drodze z tyłu jakby do rowu, który tam sobie gdzieś przebiega, z tego tytułu Gmina naliczyła miastu za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, za każdy rzut pionowy jednego metra chyba najwyższą w kraju stawkę 200,- złotych za 1 m2 i z tytułu tego, że zbudowaliśmy inwestycję na terenie Gminy, odwodniliśmy i trochę terenu, w sumie 10 lat, przez najbliższe 10 lat płacimy 60 tys. złotych rocznie, czyli koło 500 tys. w skali całej tej opłaty 10 letniej.  Poproszę pana Skarbnika, może poda jeszcze przykład finansowy.
 
Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał
            Chciałbym krótko przedstawić pewne zdarzenie, które miało miejsce pomiędzy Miastem a Gmina Grudziądz. W 2006 r. została naliczona dodatkowa opłata za zajęcie pasa drogowego, co było związane z inwestycją, którą miasto prowadziło przy terminalu w Białym Borze. Miasto nie zgadzało się z naliczeniem tej opłaty, w związku z tym pomiędzy Miastem a Gmina toczyły się różne postępowania w sądach. Ostatecznie zapadły werdykty, że Miasto musi ponieść tę opłatę. Miasto zwróciło się do Gminy Grudziądz do Wójta o umorzenie opłaty w trybie ordynacji podatkowej. Wójt odmówił umorzenia, tłumacząc to, że ten tryb jest niewłaściwy dla tego rodzaju opłat, od czego Miasto odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, po czym Samorządowe Kolegium odwoławcze przyznało rację gminie Miasto, że tryb z ordynacji podatkowej jest jak najbardziej właściwy i generalnie Miasto może wnioskować do Gminy Grudziądz, czyli bezpośrednio do pana Wójta o
umorzenie w tym trybie. Pan Wójt odmówił tego umorzenia i właściwie w tym momencie zakończyliśmy, myśmy się już od tego nie odwoływaliśmy, zakończyliśmy tryb odwoływania się od tego. Po czym odbyliśmy spotkanie z Panem Wiceprezydentem, mecenasem, z Panem Wójtem i Jego mecenasem, próbując jeszcze raz znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji. Strony były w miarę zgodne co do tego, że ta dodatkowa opłata wiązała się z pewnego rodzaju nieporozumieniem, wiązała się z tym, że decyzja na zajęcie tego pasa drogowego została wydana w formie ustnej, natomiast wszystkie przepisy wymagają formy pisemnej. Po czym, na tym spotkaniu zwróciliśmy się z prośbą o to, żeby Pan Wójt nie podejmował pilnych działań egzekucyjnych, co potwierdziliśmy korespondencją pisemną z Panem Wójtem niezwłocznie po tym spotkaniu. Niestety Gmina Grudziądz zajęła rachunek bankowy Miasta Grudziądz i wyegzekwowała to w trybie normalnej, czyli w egzekucji administracyjnej za pośrednictwem naczelnika Urzędu Skarbowego, on jest organem, który dokonuje tej egzekucji, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Myślę, że ten przykład też obrazuje to, że jednak współpraca pomiędzy samorządami, ja rozumiem, że nie zawsze jest łatwa i trzeba czasami mocno obstawać przy swoim, ponieważ każdy z samorządów też jest powołany do zapewnienia swojej wspólnocie samorządowej świadczenia odpowiednich usług publicznych. Natomiast w tym momencie … /koniec strony A trzeciej kasety/ ... do dalszych jakby rozmów, czy do dalszych ustaleń, czyli tak naprawdę no nie do końca jest ta współpraca w takiej pełnej konsekwencji między nami poprawna.
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ażeby wyrobić sobie pogląd, to państwo doskonale wiedzą ze swojego bogatego doświadczenia życiowego, ze zawsze należy wysłuchać dwóch stron. Ja twierdzę, znając Wójta i obecnego i poprzedniego, to współpraca przez 20 lat, do tego momentu układała się naprawdę zawsze, nie będę mówił, że wzorowo, układała się na zasadzie wzajemnego zrozumienia. Dzisiaj nagle widzimy, że został topór wojenny wykopany, na pewno nie z korzyścią ani chyba dla jednej, ani dla drugiej strony. Ja bym ponowił jednak apel, bo nie podzielam w tym względzie, jeżeli Pan Skarbnik mówi o faktach i ja tu nie kwestionuję, ale znając Pana Wójta obecnego, to mogę powiedzieć, że to jest człowiek do rozmowy. Ja bym apelował, żeby jednak jeszcze raz spróbować rozmawiać z Gminą, rozmawiać i nie wypowiadać całej umowy, tylko te punkty, które ewentualnie, do których się strony nie dogadają. Taki jest mój apel.
 
 
Wiceprzewodniczący Henryk Szram
            Powiem tylko tyle, ze będę głosował za ta uchwała i zaraz powiem dlaczego. Na początku taka mała dygresja, prowadzę działalność gospodarczą, mam partnerów bez liku, dogadywanie się obu stron polega na tym, że albo się dogadujemy, albo są też kompromisy. Kompromis polega na tym, ze dogadują się w końcu obie strony, idąc na ustępstwa. Z tego, co ja słyszę i z mojej wiedzy, no tak nie bardzo, panie Witoldzie, przepraszam że tak się zwracam do Pana, ale wynika to, że jednak nie bardzo chyba obie strony mogą się dogadać. Nie są to wszystkie jeszcze niuanse i szczegóły, jakie tu Pan Prezydent i Pan Skarbnik przedstawił, bo w rachubę wchodzą tu jeszcze szkoły, gdzie dzieci chodzą do szkoły, gdzie miasto również dopłaca niemałe pieniądze, podejrzewam, że jakbyśmy szukali, to byśmy znaleźli jeszcze więcej takich wątków i tematów. Inny aspekt sprawy myślę, że jest taki, że jeżeli miasto na obrzeżach, czy na terenach innej gminy cokolwiek inwestuje, czy tam urząd celny, czy jakaś Biedronka, czy wysypisko śmieci, czy cokolwiek innego, są to instytucje z których korzystają wszyscy, więc dlaczego nie mamy partycypować w tym wszyscy, dlaczego mamy być obciążani maksymalnymi stawkami i dlaczego nie może być kompromisu. Ja bym proponował, żeby tę umowę wypowiedzieć i miasto może usiąść dalej do rozmów z Gminą i dalej rozmawiać o kolejnym porozumieniu, ale na zdrowych zasadach, na zdrowych warunkach i po osiągnięciu jakiegoś kompromisu.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Ja myślę, że jeszcze jeden ważny aspekt jakby rozmowy i wspólnego działania z samorządami, poprosiłbym Panią naczelnik Przybylską, ile Gmina dołożyła się choćby do wyposażenia szpitala, który również jakby działa na potrzeby. Zwróciliśmy się do wszystkich samorządów, niektóre odpowiedziały pozytywnie, miasto na samo wyposażenie wyasygnowało kwotę 46 mln złotych, nie wiem czy pani naczelnik orientuje się, jaka tam kwoty z Gminy Grudziądz wpłynęła.
 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska
            Nie wpłynęła, to była jedna z gmin, która nie zadeklarowała.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            A czy inne gminy dokładały się.
 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska
            Były pojedyncze małe kwoty.
 
Radny Marek Czepek
            Ja jednak jestem zdania, żeby najpierw rozmawiać, a potem wykopywać topór wojenny. Myślę, że nic nas nie godni, żeby jeden miesiąc głosować później nad sprawą. Jednak te głosy rozsądku, które mówiły, po tamtej stronie, po tej stronie sceny politycznej, były rozsądne i miały pewne uzasadnienie. Dlatego, że np. głos Pana Polińskiego, który mówił, żeby chociaż zostawić ten autobus gminie Zakrzewo i Nowa Wieś, tam, gdzie te brzydkie zapachy z tej oczyszczalni ścieków i z tego składowiska odpadów są. Myślę, że idzie wypracować i jeżeli Wójt zobaczy, że ma taka uchwałę, która wszystko zdejmie, to będzie również jakiś argument do rozmowy, że będzie chciał rozmawiać, żeby tez coś dla swojej gminy zostawić.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja nie bardzo rozumiem jakby sposobu rozmawiania, do czego chcecie państwo nas przekonać, że Wójt jest zły, że gmina na nas żeruje, w ten sposób nie można patrzeć. Po drugie, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że takie negocjacje, jak negocjatorzy, może jak się zmieni władza, to będziemy jakby z drugiej strony patrzeć, żebyście Panowie nie brali tego do siebie, ale jak się pozmienia z drugiej strony, to …. Szanowni państwo, ja bym nie chciał, żeby decyzja w tym momencie podjęta rzutowała na następne lata, o tym trzeba pamiętać. My zamiast szukać jakichkolwiek punktów wspólnych, stycznych, to my na siłę szukamy konfliktów. Wyciąganie argumentów typu, że na szpital ktoś nie dołożył, no ludzie, to jest szpital regionalny, leczą się ludzie, przyjadą z Warszawy, wycieczka, ktoś będzie miał wypadek i tez będzie się leczył w tym szpitalu, jeżeli ja mam ochotę leczyć się np. w Chełmży, to mogę jechać i leczyć się w Chełmży, takie są zasady. Równie dobrze, ktoś by mógł mieć pretensje, jakby spojrzał, ile osób chociażby rodzi w Świeciu, czy w Chełmży żądać od nas partycypowania w utrzymaniu porodówki, przecież to jest jakiś zupełny absurd. Weźmy pod uwagę to, że dokładamy do edukacji, ale po części do swoich mieszkańców, którzy jeszcze niedawno żyli tu w Grudziądzu, ta fluktuacja między miastem a gminą jest duża i tu nie ma co się oszukiwać, ale dzieci tych ludzi, chociażby tych, którzy płacili przez większość życia podatki w Grudziądzu, a ostatnio na bum gospodarczy udało im się
wybudować w gminie, no nie jeżdżą samochodami do naszych szkół, a część z nich jeździ autobusami. Tak naprawdę przez większość swojego życia zawodowego, do tej pory płacili podatki tutaj na rzecz Grudziądza. Dla mnie najbliższe relacje są bardzo ważne, ja uważam, że jakieś dziwne, nieodpowiedzialne ruchy mogą mieć bardzo złe znaczenie na przyszłość.
 
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja myślę, że obojętnie jaką decyzję podejmiemy, czy za, czy przeciw, to i tak ona będzie miała wpływ na to, co się będzie działo w przyszłości. Natomiast, bo ja chciałem usłyszeć od Pana Skarbnika, czy przez ostatnie lata udało się uzyskać od Pana Wójta jakiekolwiek pieniądze np. z tytułu dopłaty do uczęszczających osób do naszych szkół, czy tego typu pieniądze.
 
Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał
            Generalnie, jeśli chodzi o dopłaty, to do szkół nie. Natomiast ja myślę, że tutaj merytorycznie mógłby się bardziej wypowiedzieć Pan Naczelnik Cherek, jeżeli chodzi o wyliczenia, ewentualnie możliwości uzyskania. Natomiast, jeśli chodzi o dopłaty do komunikacji miejskiej, jesteśmy praktycznie od samego początku negocjacji w tym samym miejscu, czyli w kwestii ustalenia prawidłowych zasad. Pomimo ostatnich opracowań już eksperckich, dotyczących tego, to nadal cały czas stopimy praktycznie w tym samym miejscu.
 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek
            Jeśli chodzi o wyliczenia uczniów, którzy uczęszczają do naszych szkół, a zamieszkują na terenie Gminy Grudziądz, to mamy dokładnie takie wyliczenia, ale niestety nie dysponuję nimi w głowie, to jest około 200 uczniów. Oczywiście możemy liczyć tylko tych uczniów, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej i do gimnazjum, ponieważ z natury rzeczy szkoły ponadgimnazjalne nie są objęte obwodami szkolnymi, a zatem do naszych szkół ponadgimnazjalnych uczęszczają, przypomnę i z Nowego, i zza Wisły, i z bardzo odległych miejscowości. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o uczniów, to oczywiście jest naliczana subwencja na każdego ucznia, a zatem część otrzymujemy w ramach środków, które dotuje państwo. Natomiast pozostała część, która wynika z kosztów związanych z utrzymaniem budynku i różnicy w subwencji na każdego ucznia, to jest rzeczywiście ten koszt, który ponosimy na każdego ucznia z gminy Grudziądz, ale chcę też powiedzieć zupełnie szczerze, że gdyby ci uczniowie odeszli, to de fakto ponosilibyśmy większe koszty na poszczególnego ucznia, dlatego że zmniejsza się ilość uczniów, a koszty utrzymania nie zmieniają się, zatem musielibyśmy tak, czy inaczej ponosić takie koszty, zupełnie uczciwie. Natomiast podam zupełnie inny przykład związany ze współpracy z Gminą, dotyczy on takiego obowiązku związanego z opłatami za przedszkola niepubliczne, czyli dzieci z terenu Gminy Grudziądz, które chodzą do naszych przedszkoli niepublicznych umiejscowionych na terenie miasta Grudziądza. Na podstawie umowy, która jest zawierana pomiędzy miastem a Gminą ponosi koszty utrzymania w tym przedszkolu niepublicznym, ponieważ to jest dotacja, tak my dotujemy te dzieci w przedszkolach niepublicznych. Chcę powiedzieć, że kilka miesięcy trwała wymiana pism pomiędzy nami a Gminą Grudziądz, aż w końcu wskazując dokładnie, cały czas wskazując ten sam przepis prawny z ustawy o systemie oświaty, jednak ta umowa została podpisana i w rezultacie te koszty, to znaczy odzyskujemy, to jest kilkadziesiąt dzieci, trzydzieści parę dzieci, które chodzą do naszych przedszkoli niepublicznych i za które otrzymujemy pieniądze do budżetu miasta.
 
 
Radna Maria Milinkiewicz
            Siedzę tutaj, ja nie wiem, czy ja jestem na sesji Rady Gminy Grudziądz, czy Rady Miejskiej Grudziądza, ponieważ martwimy się, co zrobi Gmina, a my mamy martwić się, co my. Jeżeli chodzi o pieniądze, to wtedy jest problem, jaki jest. Jeśli jest taka umowa, władze naszego miasta, czyli organ wykonawczy zdecydował, to myślę, że chyba zgodnie z literą prawa, a jeśli nie, to trudno, poniesie konsekwencje. Zastanawiamy się, że nie mamy pieniędzy na podwyżki, zastanawiamy się., że nie mamy pieniędzy na rozwój oświaty, itd., a tutaj dobrzy wujkowie, ciocie oddajemy sobie ot tak 500 tys. Myślę, że nie tędy droga, żeby między gminami nie było porozumienia, to prawda, ale myślę też, że już zostały wyczerpane wszystkie możliwe środki, dzisiaj mamy podjąć tak lub nie. Szanowni państwo radni, bądźmy najpierw sercem i prawem tu, gdzie jesteśmy powołani przez naszych ludzi.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Bardzo miło  było usłyszeć głos Pana Naczelnika i Pana radnego Mizery, gdyż w zupełności podzielam ich myśl.
 
            Po zakończone dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 9, przeciw 5, wstrzymało się 3) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/102/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 34 do protokołu/
 
Ad. 26
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza
 
Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie (za 17) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVII/103/09 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 35 do protokołu/
 
Ad. 27
Interpelacje
 
            Odpowiedzi na swoje interpelacje otrzymał radny Marek Czepek.
 
/Odpowiedzi stanowią załączniki Nr 36 i 37 do protokołu/
 
Radny Marek Czepek
            Ja miałem cztery interpelacje, między innymi jedna z interpelacji mówiła o tym, że chciałem zapytać Pana Prezydenta o możliwość wznowienia dyżurów jednej z apteki w Grudziądzu po godz. 24:00, bo dotychczas, nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, w Grudziądzu po godz. 24:00 żadna apteka nie pełni dyżuru, czyli nie możemy jakby w Grudziądzu kupić leku wtedy, kiedy no np. nasze dziecko, czy ktoś z naszej rodziny dostanie receptę od lekarza z pogotowia ratunkowego, itd. W związku z tym mam taką prośbę, ponieważ niedługo przeniesie się szpital do nowych obiektów i tam między innymi jest jedna apteka, czy można mieć prośbę do Pana Prezydenta, żeby spowodował powrócenie do tematu dyżuru apteki przez całą dobę w naszym mieście. Czym będę to motywował, przede wszystkim tym, że nie zgadzam się z odpowiedzią, jaką otrzymałem od Pana Prezydenta w zakresie tym, że ci którzy odpowiadają, czyli Kujawska – Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy motywuje to tym, że kupowano po godz. 24:00 w naszym mieście tylko pielucho –majtki, podpaski, środki antykoncepcyjne, pojemniki do moczu. Przypadki leku na receptę były bardzo rzadkie, więc jednak były. Chodzi o to, że mieszkańcy Grudziądza nie mają zapewnionego bezpieczeństwa w tym zakresie po godz. 24:00. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, że tzw. różowe recepty, gdzie się kupuje leki onkologiczne, psychotropowe i narkotyczne, które są niezbędne w leczeniu ludzi terminalnych, a takich mamy bardzo dużo w naszym mieście, są realizowane tylko w tej aptece przyszpitalnej w Węgrowie i tylko w Aptece Centralnej, dlatego ten mój wniosek, żeby ta apteka przyszpitalna była czynna, gdyby się udało i bardzo bym był z tego zadowolony, bo ona spełniałaby te wszystkie znaczenie, które by można załatwić dla mieszkańców. To była jedna sprawa dot. aptek.
            Jeszcze taka jedna sprawa, pytałem się o opiekę stomatologiczną oraz zdrowotną u dzieci w naszym mieście, jak to jest w szkołach grudziądzkich. Otrzymałem odpowiedź, ja to wiedziałem doskonale, że NFZ za to odpowiada, chodziło mi po prostu o to, w jaki sposób to jest realizowane w naszych szkołach. Z otrzymanej odpowiedzi dowiadujemy się, ze każda szkoła posiada program profilaktyki, który zawiera różnego rodzaju zakresy profilaktyki zdrowotnej w klasach młodszych, również stomatologicznej. W programach profilaktyki zdrowotnej realizowane są takie cele, jak: uświadamianie znaczenia prawidłowego odżywiania się oraz w drugim punkcie, poznanie przyczyn i skutków zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów. W tym właśnie momencie dostrzegam różnicę zasadniczą między teorią a praktyka życia codziennego w naszych szkołach. Doznałem szoku oglądając program w telewizji kablowej, gdzie w reportażu w jednej ze szkół grudziądzkich w tzw. sklepiku szkolnym uczniowie mogą zakupić wszystko to, co akurat nie służy ich zdrowiu, wszelkiego rodzaju słodyczy, chipsy, gumy w szerokim asortymencie, czyli tzw. wypełniacze. To, co mogliśmy zobaczyć na półkach w sklepiku szkolnym jest absolutnym zaprzeczeniem tego, co spożywać powinien młody człowiek, gdyby rodzice mogli to zobaczyć, to na pewno mieliby takie samo zdanie, jak ja. Świadomi jesteśmy, że wzorce i kultura spożywania posiłków kształtują się w wieku lat kilku i kilkunastu, wynosi się je z domu rodzinnego, a także z przedszkola i szkoły, w których dzieci spędzają większa część dnia. Myślę, że trzeba przyjrzeć się szczegółowo ofercie proponowanych produktów dostępnych dla naszych dzieci w sklepikach placówek oświatowych. Jednorazowe akcje promowania zdrowego stylu życia nie wykształcą nawyku prawidłowego odżywiania się, być może należałoby zasięgnąć opinii specjalistów, stomatologów, pediatrów nt. stanu zdrowia naszych dzieci w kontekście spożywania tych artykułów spożywczych, o których mówiłem, które można nabyć w tych sklepikach. Pamiętajmy, jest takie mądre polskie przysłowie „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
            Jeszcze złożyłem dwie interpelacje, jedną o zwiększenie możliwości o pięciu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, dostałem odpowiedź odmowną, ale z budżetu wyczytałem, że wszystko gra, także jestem zadowolony.
            Czwarta odpowiedź, też jestem zadowolony, ponieważ ta komisja w międzyczasie została powołana o zagospodarowanie budynków po szpitalu.
 
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Mam pytanie do Pana radnego, z dwóch interpelacji jest Pan niezadowolony, czy wystarczające będzie dla Pana uzupełnienie pisemne przez Pana Prezydenta. Wiadomo, że pan Prezydent żadnej apteki nie prowadzi, działa tylko w oparciu o informacje z Izby Aptekarskiej.
 
Radny Marek Czepek
            Pan Prezydent reprezentuje mieszkańców Grudziądza i bardzo bym prosił, żeby Pan Prezydent odpowiedział na moje sugestie, które zawarłem …
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Rozumiem, że dla Pana będzie wystarczająca pisemna odpowiedź, bo w trybie par. 28, to możemy uzyskać taka informację teraz, ewentualnie wzywać Pana Prezydenta, ale dla Pana będzie w jednym i drugim przypadku, gdyby Pan Prezydent to uzupełnił, tak rozumiem.
 
Radny Marek Czepek
            Tak, oczywiście.
 
Wiceprezydent Mariola Sokołowska
            Ostatnio przy okazji zwiedzania szpitala w obecnym stanie, chyba to było w ubiegłym tygodniu, zwróciłam się również z prośbą do pana Dyrektora Marka Nowaka, dlatego że ktoś by zapytał, co ma wspólnego Dyrektor Marek Nowak. Wiem, że tam izba przyjęć będzie bardzo obłożona, oby nie była, ale tak się dzieje. My tylko możemy uprzejmie prosić właściciela apteki, żeby zrealizował naprawdę nasze postulaty, jednakże wiemy, że właściciele aptek kierują się rachunkiem ekonomicznym. Nie możemy zastosować żadnego modelu nawet nacisku, czegokolwiek, jakbym się nie wyraziła, tylko i wyłącznie prosić. Myślę, że tutaj im więcej osób rozmawiających z właścicielem apteki, to będzie dobrze. Pan radny jest Przewodniczącym Komisji Zdrowia i gdybyśmy mogli odbyć takie spotkanie, to im więcej głosów, tym lepiej. Tu Pan Prezydent musi z góry formalnie odpowiedzieć Panu radnemu, że nie ma takiego prawa. Jednak myślę, że pomysł jest cenny, ja z Panem również na ten temat rozmawiałam i zależy nam bardzo na tym, bo zdarzają się takie przypadki, kiedy ludzie przychodzą po bardzo błahe sprawy do apteki, ale wtedy kiedy naprawdę trzeba podać lek po przyjęciu na izbie i ktoś się nie kwalifikuje do przekazania do szpitala, a trzeba zastosować antybiotyk, bądź inne natychmiastowe leczenie, to trzeba wziąć samochód i jechać do innego miasta, gdzie jest całą dobę czynna apteka. Tu nam ten przykład pokazuje, że dzisiaj ten rachunek ekonomiczny jest najważniejszy i tylko i wyłącznie zostaje nam proszenie. Przepraszam za zbyt długi wywód, ale tutaj w nas jest siła w takich bezpośrednich negocjacjach.
 
Radny Marek Czepek
            Chciałbym się zgodzić z Pani wypowiedzią, natomiast chciałbym tylko zasugerować, żeby Pani spojrzała z innej strony, a dlaczego w innych gminach takie apteki dyżurują, a w naszej nie, my stanowimy aglomerację 100 tys. miasto, plus okolice, to około 150 tys. mieszkańców. Dlaczego nam się proponuje od razu na izbie przyjęć w szpitalu, żeby zrealizować receptę do Nowego, to mnie bulwersuje. Natomiast chciałem powiedzieć, że właśnie do Komisji Zdrowia zgłosił się Pan Wiceprzewodniczący Szram z tym problemem i ja go rozwijam na prośbę Pana Szrama.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
            To ja byłem być może inicjatorem tej małej burzy w szklance wody, bo w najbliższym otoczeniu dotknęło mnie stwierdzenie takie po wydaniu recepty po godzinie 24, że proszę jechać do Nowego i zrealizować receptę. Natomiast ja bym prosił media, chciałbym skorzystać z okazji, że są przedstawiciele mediów, żeby media mieszkańców się zapytały, czy życzyliby sobie mieszkańcy, ażeby któraś z aptek była czynna, miała dyżur w godzinach nocnych. Do mnie tez nie docierają stwierdzenia Izby Aptekarskiej, ponieważ tez prowadziłem z tym państwem rozmowy, gdzie uważam, że apteki niejako służebną rolę dla społeczeństwa również pełnią. Myślę, żeby mieszkańców się zapytać, jaką oni maja na ten temat opinię, ponieważ wiem, że temat był już kiedyś rozwijany, media usiłowały rozmawiać, ale myślę, że może tylko z aptekami, gdzie stwierdzenia są po prostu krótkie, że im się nie opłaci, ale zapytajmy mieszkańców, zobaczymy, co oni na ten temat sądzą.
           
 
            Interpelacje złożyli radni: Witold Kraśniewski i Grzegorz Miedzianowski.
 
/Interpelacje stanowią załączniki Nr 38 i 39  do protokołu/
 
Ad. 28
            Zapytania i wolne głosy
 
/Odpowiedzi na zapytania otrzymali radni: Marek Czepek, Arkadiusz Goszka, Witold Kraśniewski, Grzegorz Miedzianowski, Łukasz Mizera, Przemysław Ślusarski i Andrzej Wiśniewski stanowią załączniki od Nr 40 do Nr 53 do protokołu/
 
Radny Witold Kraśniewski
            Moje pytanie było w odniesieniu, było tego rodzaju, czy miasto, Prezydent ma jakieś przemyślenie odnośnie wykupu lokali na cele związane z działalnością gospodarczą, tak mniej więcej brzmiało moje pytanie. Chcę powiedzieć, że na tak postawione pytanie otrzymałem odpowiedź enigmatyczną, albo żadną. W związku z tym jestem z tej odpowiedzi niezadowolony, bo jeżeli ja zadaję konkretne pytanie, a otrzymuję odpowiedź, iż została powołana komisja, która pracuje …, to mnie to nie zadawala, że jest komisja, w jakim składzie, itd., mnie interesuje, czy Prezydent ma jakieś stanowisko, na jakim etapie jest i co myśli o tym, bo to jest poważna sprawa sprzedaż naszego majątku. Ja z tej odpowiedzi nie jestem absolutnie zadowolony.
 
            Następnie przystąpiono do zadawania nowych zapytań.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała o podwyższeniu wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i według obiegowej opinii podobno ta uchwała, mówię podobno, została unieważniona przez RIO. Moje pytanie jest takie, czy to jest prawda, że ona została zakwestionowana przez RIO, czy nie, gdyż taka wiedza nam się po prostu należy, bo taki głos padł w kuluarach ze strony Pana Prezydenta. Chciałbym wiedzieć, czy została zakwestionowana, to jest moje pierwsze pytanie.
            Drugie pytanie. Otóż pamiętam, chyba rok temu, niektórzy z nas byli na wysypisku śmieci, byliśmy na wizji i ja zapamiętałem sobie z tego między innymi to, że składowane tam zostały dywaniki gumowe w ilościach setek ton, nie chcę mówić tysięcy, co to oznacza, to ja państwu nie muszę mówić, ze to był oczywiście czyn niedozwolony. Wytłumaczenie było takie, że te dywaniki są tu tylko składowane w depozyt i one w niedługim czasie, ten który składował te dywaniki, jakaś firma, która tu produkuje te dywaniki do samochodów, ona je weźmie. Ja mam w związku tym pytanie konkretne, czy ta firma, która zdeponowała na jakiś czas te dywaniki, czy ona już je zabrała, czy jeszcze nie, jako że to jest niezgodne z przepisami. Prosiłbym taka odpowiedź.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Szanowny Panie radny, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące tej uchwały, to jeżeli Pan pozwoli, to ja udzielę odpowiedzi. Ja uczestniczyłem z Panem Skarbnikiem w
posiedzeniu RIO, którego przedmiotem było rozstrzygnięcie w trybie nadzoru tej uchwały. Złożyliśmy wyjaśnienia, polegały one na tym, że uchwała wpłynęła, że została przekazana do zaopiniowania, była wydana opinia prawna, było stanowisko Pana Prezydenta, Pana Skarbnika, tryb głosowania, bo też RIO miała do dyspozycji wyciąg z protokołu, a więc całą dyskusję państwa radnych na etapie wprowadzenia, na etapie już potem dalej postępowania. RIO wydała tylko orzeczenie o stwierdzeniu nieważności tej uchwały informując, że obędzie od niej służyło prawo odwołania się w terminie 30 od daty doręczenia orzeczenia, orzeczenie jest doręczane z urzędu i wówczas służy odwołanie do WSA. Niezwłocznie, kiedy takie orzeczenie wpłynie do Rady Miejskiej, to ja państwu radnym wszystkim dostarczę ten dokument, sądzę że ten dokument będzie wyposażony w uzasadnienie, bo takiego uzasadnienia w dniu orzeczenia o stwierdzeniu nieważności tej uchwały nie uzyskaliśmy, ale to jest tryb postępowania przed RIO.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Chciałbym Panu, Panie Przewodniczący, podziękować za merytoryczne i szerokie uzasadnienie, w związku z tym mam już wiedzę, jak sytuacja została rozstrzygnięta przez RIO. Jednak mam pytanie konkretne, może to sobie wyjaśnimy dzisiaj, bo to jest poważna sprawa, to są pieniądze dla ludzi około 600 tys. zł jeszcze w tym roku. Ja mam pytanie, czy RIO wydając orzeczenie, o którym pan w tej chwili wspomniał jest władna do zakwestionowania podjętej uchwały, gdyż według mojej wiedzy dotychczasowej, jeżeli nie tak, to proszę sprostować, sądziłem i sądzę do tego momentu, że jedynym organem, który może obalić uchwałę jako niezgodną z prawem jest Wojewoda. Ja sądzę, że rzeczywiście oni mogą wyda c swoją opinię, oni mogą wydać orzeczenie, ale obalić uchwałę, to może chyba tylko Wojewoda, stąd moje zapytanie Panie Przewodniczący.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Oczywiście, doskonale zrozumiałem charakter zapytania, jeżeli Pan mecenas może mnie poprawić, są dwa organy w zakresie stwierdzenia zgodności z prawem. Jest Wojewoda w zakresie uchwał ogólnie wszystkich, jest tez zastrzeżone prawo przy uchwałach finansowych do RIO. Tak, jak budżet idzie w każdym przypadku do RIO, to …może Pan mecenas mógłby mnie poprawić.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja dziękuję, już zrozumiałem.
 
Radny Grzegorz Miedzianowski
            Mam pytanie, czy istnieje możliwość innego rozwiązania czasowego na przejściu dla pieszych na ul. Chełmińskiej, to które jest pomiędzy Kościołem Św. Krzyża a ul. Bydgoską, na rogu jest tam sklepik malutki. O co chodzi, sprawa dotyczy tylko i wyłącznie niedzieli, na tym szerokim pasie w kierunku miasta jest zielone światło i duża część osób czekająca na przejście przechodzi, zaś ta wysepka, która znajduje się przy przystanku tramwajowym nie mieści tych ludzi, a wyjeżdżający z miasta kierowcy mają światło zielone, a przejście czerwone i ci ludzie, którzy stoją już na wysepce zostają wręcz wepchnięci na jezdnię, no i są zmuszeni do przejścia na czerwonym świetle. Samochody w tym czasie, kiedy tam jest czerwone światło dla pieszych jadą zarówno z ulicy Bydgoskiej, jak i tez od strony miasta ulicą Chełmińską. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, było tam już kilka wypadków z udziałem pieszych i prosiłbym o rozwiązanie, być może wyłączenie świateł do południa, czy inne. Proszę zwrócić na to uwagę, bo jest to bardzo niebezpieczne.
 
 
Radny Kazimierz Cichiński
            Zachorowalność na grypę w Grudziądzu jest bardzo duże, ale nie wiemy, jaka zachorowalność jest na AH1N1, tego nie wiemy, gdzie tych chorych badać, jaki mechanizm tych chorych badać, po prostu nie wiem. Po drugie, ilu chorych jest nie ubezpieczonych, bezrobotnych i gdzie oni się leczą. Czy w Grudziądzu badają na AH1N1.
            Drugie pytanie. Zakłady Mięsne od trzech lat są rozbite, zgruzowane, dlaczego się prokurator z urzędu ta sprawą się nie zajmie.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Pierwsze pytanie dotyczy szkolnictwa zawodowego. Chciałbym się dowiedzieć, jakie działania miasto podjęło w celu rozwoju szkolnictwo zawodowego w mieście, bo rozumiem, że takie intencje były dwa lata temu, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Chodzi mi o przyjęcia do szkół ogólnokształcących, średnich, czy ponadgimnazjalnych i do szkół, które kształcą w konkretnych zawodach, jaki plany ma miasto w tym zakresie.
            Drugie pytanie dotyczy negocjacji, które miały być prowadzone przez miasto z dzierżawcami przychodni lekarskich. Myśmy, bodajże rok temu, dyskutowali gorąco na ten temat i właściwie od tego czasu jest cisza, nie mamy wiedzy na ten temat … /koniec trzeciej kasety/ …, chciałbym uzyskać informację na ten temat.
            Kolejna sprawa dotyczy sytuacji drogowych, w których biorą udział zwierzęta, głównie dzikie zwierzęta. Już kilkakrotnie spotkałem się z sytuacjami wychodzenia tych zwierząt na drogi, gdzie jest dość spory ruch, między innymi przy Realu. Prosiłbym o informację, czy miasto rozważa rozwinięcie siatek przy takich drogach, rozumiem, że mając na uwadze analizy, gdzie takie zdarzenia mają miejsce, bo było już nawet kilka wypadków z udziałem tych zwierząt.
            Kolejna rzecz, to oznaczenie dróg. Zauważyłem, że na wielu, nie wiem jak to się nazywa, nad ulicami są te bramy, są pozdejmowane oznaczenia, czy one wrócą w te miejsca, bo na wielu skrzyżowaniach nie wiadomo dla osób, które są spoza Grudziądza gdzie jechać, nie wiadomo, gdzie jest Urząd Miejski, gdzie są ważne instytucje, które funkcjonują w naszym mieście.
            Następna rzecz dotyczy oznaczeń poziomych, czyli na drogach. W ostatnim czasie Straż Miejska bardzo się uaktywniła i każe osoby, które parkują w niedozwolonych miejscach, to tak naprawdę one parkują często nieświadomie nie tam, gdzie powinny, np. na zakrętach, na końcu miejsc parkingowych, czy stref parkingowych, może gdyby takie oznaczenia poziome były, czy miejsca zamalowane, gdzie nie wolno parkować, przynajmniej w centrum miasta byłoby to czytelniejsze i uchroniło wielu mieszkańców przed takimi sytuacjami, że spotykamy się ze Strażą Miejską i ich to trochę kosztuje.
            Kolejna spraw a dotyczy zjazdu pod most, gdzie będzie za jakiś czas rondo robiono. Ja kiedyś prosiłem o to, czy można zorganizować przejazd od strony miasta pod most przez teren, gdzie Energetyka była. Wtedy w odpowiedzi na moja prośbę zawieszono lustro, które pozwala poniekąd kontrolować ruch na tej drodze. Natomiast tam jadąc od strony miasta pod most, tam jest zakręt powyżej 90 stopni, zbliża się okres zimowy i myślę, że tam jest sporo sytuacji takich konfliktowych, że ktoś nie zauważa że samochód nadjeżdża. Myślę, że gdyby udało się tymczasowy przejazd od strony miasta pod most zorganizować, to znacznie by to ułatwiło przejazd i ułatwiłoby bezpieczeństwo.
            Kolejna prośba dotyczy przetargu na obsługę strefy płatnego parkowania. Poza takimi informacjami nieoficjalnymi nigdzie nie spotkałem się z informacją, jak zakończył się ten przetarg, czy w ogóle się już zakończył, czy jest wybrany zwycięzca tego przetargu.
            Ostatnia sprawa dotyczy zagospodarowania Góry Zamkowej, w projekcie budżetu na rok 2010 są przeznaczone pewne środki na ten cel, natomiast myślę, że to będzie dość długo trwało, jeśli chodzi o lata. Czy miasto np. przewiduje zagospodarowanie chociażby tej części tu zaraz przy wejściu, jak kiedyś tam była kawiarenka dla mieszkańców, że można było w niedzielę, czy w dzień wolny się przejść, zjeść lody, wypić kawę, czy tego typu miasto ma na zagospodarowanie.
 
            Chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym mówił Pan Marek Czepek. Myślę, że gdyby swego czasu nie sprzedano lokali, w których mieszczą się apteki, to być może mielibyśmy inną możliwość negocjowania z aptekami w sprawie czasu ich otwarcia. Na dzień dzisiejszy chyba wszystkie te obiekty są sprzedane i tak naprawdę żadnego elementu, nazwijmy to nacisku, na te podmioty nie mamy, gdyby ta sytuacja wyglądała inaczej, jeżeli chodzi o te lokale, to pewnie byłoby zdecydowanie lepiej i nasza pozycja przetargowa wyglądałaby zupełnie inaczej.
 
Radna Maria Milinkiewicz
            Panieradny Czepek, właśnie tutaj jesteście radnymi wielokadencyjnymi i dla mnie, kiedy zabrano gabinety stomatologiczne ze szkół i zabrano gabinety lekarskie ze szkół, to był najgorszy moment, w którym pracowałam. Dzisiaj, jak Pan mówi o sklepiku, ja też ten program oglądałam, Sanepid decyduje, co sklepik może, a co nie, dyrektor jest zadowolony, że dostaje parę groszy. Twierdzę, kiedy tutaj przyszłam i usłyszałam, że przychodnie za złotówkę, przysłowiowa złotówkę był czynsz, to byłam tym załamana dlatego, że w innych miastach są do dzisiaj gabinety lekarskie, stomatologiczne. Nie wiem, czy Pan sobie przypomina, jako członek Komisji Zdrowia, na pierwszym spotkaniu mówiłam, marzeniem, pragnieniem i dążeniem byłoby to, żeby w naszych szkołach te gabinety wróciły, ale mijają trzy lata i nie wróciło nic. To jest problemem, bo programów profilaktycznych w szkole, to nauczyciele realizują nie jeden, nie dwa, nie pięć, ale to nic nie daje. Daje wtedy, kiedy mamy umowę, ja nie wiem, jak robią w innych miastach, ale rozmawiałam i są gabinety lekarskie. Ja nawet zrobiłam wyliczenie, jeżeli jest lekarz, czy pielęgniarka, pielęgniarka, bo już lekarz, to powiedzmy raz w tygodniu badania, ile my zaoszczędzamy dla miasta, bo kiedy przyjedzie karetka, to jest po prostu większy koszt, aniżeli utrzymanie pielęgniarki. Jeżeli my dawaliśmy takie profity przychodniom, to dlaczego nie daliśmy możliwości, żeby była jedna delegowana pielęgniarka z tej przychodni. To jest taki problem, przepraszam, ale tak mi się nasunęło. Nie wiem, czy pan Kraśniewski był wtedy radnym, kiedy zabierano nam gabinety, …, to gdzie Pan był wtedy, bardzo szkoda, to sądzę, że chyba Pan byłby za tym, żeby to pozostało, bo to należy przywrócić w szkołach, szczególnie podstawowych.
 
Ad. 29
            Zakończenie obrad
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka zamknął obrady, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado, zamykam obrady XLVII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.
 
                         
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 
                                                                                                Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 06-01-2010 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 12-01-2010 13:19