13-03-2014 12:10

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów - MRK

samodzielne stanowisko: Maria Gizicka
adres: ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
pokój nr 5B
tel.: +48 564510216

Do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Pracownicy:

Maria Gizicka
pokój nr 5B
tel.: +48 564510216
urzędowanie:
poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 8:00 do 16:00
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 13:30Metadane - Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia:
Wprowadził(a): Tomasz Kopczyński
Data wprowadzenia: 28-01-2009 13:53
Zaktualizował(a): Tomasz Kopczyński
Ostatnia aktualizacja: 13-03-2014 12:10